Administratīvās tiesības

Artis Stucka ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Eiropas Konstitūcijas līgums

Eiropas Konvents ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Civīllikums

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Kriminālprocesa likuma komentāri

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 50.00

Ergonomika darbā

LR Labklājības ministrija ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kas ir autortiesības?

Ingrīda Veikša ☆☆☆☆☆

€ 1.00

cook on costs revised yables and index

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 0.50

cook on costs

Michael J. Cook ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Drafting commercial agreenments 3rd edition

Richard Christou ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Darba drošība

LR Labklājības ministrija ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Dzīvojamo māju pārvaldīšana

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Par dzīvojamo telpu īri

Rīga ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Lauki Latvijas sirds

Helēna Grīnberga, Voldemārs Strīķis ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā

Ivo Alehno ☆☆☆☆☆

€ 4.00

UNESCO vispārējā deklarācija par kultūras daudzveidību

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ☆☆☆☆☆
Reģistrēties Pieslēgties
Top