Poētika. Daiļdarba elementi

Vitolds Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Ievads literatūrzinātnē

V. Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Grammar and usage for FCE

Peter Watcyn-Jones, Jake Allsop ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Latviešu gramatika 1783

Gothards Frīdrihs Stenders ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ārzemju literatūras vēsture. XVII un XVIII gadsimts

Sergejs Artamonovs, Zoja Graždanska, Romans Samarins ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Valoda un vara

Vinetas Poriņas redakcijā ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Vladimirs Kaijaks

Astrīda Skurbe ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Literārā Kurzeme

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Konferenču tulkošana

Andrejs Veisbergs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Mūsu valoda II

Jānis Kušķis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Semiotika

Vladimirs Agejevs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

No Abavas līdz Zilupei

Laimute Balode, Ojārs Bušs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Franču romantisma literatūra 19.gadsimtā

Ausma Grīnvalde ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Aleksandrs Grīns

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Dundagas izloksnes teksti

Sofija Dravniece ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Dialektālas leksikas jautājumi 2

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Latviešu valodas kontaktu pētījumi

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Piena vārdi

Brigita Bušmane ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Savai Valodai

Latviešu valodas institūts ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Augšzemnieku dialekta teksti. Latgaliskās izloksnes

Nellija Jokubauska, Benita Laumane ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Zemgalisko izlokšņu teksti Džūkste

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Baltu valodas senāk un tagad. Rakstu krājums

red. Aina Blinkena ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu valodas praktiskā stilistika II

J.Rozenbergs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Semiotika

Vladimirs Agejevs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Jauno latviešu valoda

Ilmārs Šlāpins ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Valodniecības pamatjautājumi

J. Loja ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latviešu personvārdu vārdnīca

Klāvs Siliņš ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu literatūras vēsture sešos sējumos. VI Latviešu padomju literatūra

Ēvalds Sokols (atb. redaktors) ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas

Andrejs Bankavs, Ilga Jansone ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Ķikuraina valodiņa

Rūta Koluža ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Letonika trešais kongress

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Letonika otrais kongress. Valodniecības raksti 2

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Латышско-русское двуязычие

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Jauno latviešu valoda

Ilmārs Šlāpins ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Moderna cilvēka valoda

Daina Nītiņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu interpunkcija

Aina Blinkena ☆☆☆☆☆

Latviešu personvārdu vārdnīca

Klāvs Siliņš ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Semantiskie dialektismi ziemeļrietumvidzemes izloksnēs

Elga Kagaine ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Linguistica Lettica 18

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vārds doma runa

Dzintra Mendziņa ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latvijas vietvārdu vārdnīca. Paeglis-Piķu-

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Darbu izlase 1

Antons Breidaks ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu izlokšņu vārdnīca. Prospekts

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Valsts valodas likums: Vēsture un aktualitāte

Valsts valodas aģentūra ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lībiešu rakstu valoda

Valts Ernštreits ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Linguistica Lettica 17

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Linguistica Lettica 11

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top