IZCILĀKIE TAUTAS KORI

O.GRĀVĪTIS ☆☆☆☆☆

Jāzeps Vītols un latviešu tautas dziesma

Oļģerts Grāvītis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Āksts un traģiķis Edgars Liepiņš

Ēriks Hānbergs, Edgars Liepiņš, Imants Skrastiņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Jansonu dzimta: Arvīds, Iraīda, Mariss, Ilona

Inga Reča ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Raimonda Paula melodijas

Nav zināms ☆☆☆☆☆

Uldis Stabulnieks. Tik un tā.

Daiga Mazvērsīte ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Tautas mūzikas instrumenti Latvijā

Muktupāvels Valdis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Jāzeps Vītols un latviešu tautas dziesma

Oļģerts Grāvītis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Izcilāko latviešu komponistu īsas biografijas

Oļģerts Grāvītis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vīgneru Ernests

Guna Goluba ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Baņuta

Alfrēds Kalniņš ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Senas revolucionāras un pilsoņkara dziesmas

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Dievs, tava zeme deg

Lūcija Garūta, Andrejs Eglītis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lielā vasaras balle + 4 CD

Reader’s Digest ☆☆☆☆☆

€ 3.40

Bērnu mūzikas antoloģija 3

Sastādījis O.Grāvītis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Bērnu mūzikas antoloģija 4

Oļģerts Grāvītis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Dziedāsim, rotāsim

Andris Vītoliņš ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Par latviešu tautas dziesmu

Teodors Tomsons ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Dziesmas tēvzemei

V.Boža ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Uldis Stabulnieks. Tik un tā.

Daiga Mazvērsīte ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē

Ilma Grauzdiņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Janka 100

Alfons Kalns ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Likteņdziesma 1.grāmata

Solvita Smiļģe ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Jansonu dzimta: Arvīds, Iraīda, Mariss, Ilona

Inga Reča ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Emīla Dārziņa dzīves un darba vietas

A.Anspaks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Par mūziku

Emīls Dārziņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvju dziesmas tēvijai

A.Zunde ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Filadelfija. Imants Mežaraups - dzīvē un mūzikā

Luāna Loinerte ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Dziesmas ceļš

A.Verners ☆☆☆☆☆

Alutiņi,vecais brāli...

B.Putniņa ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Precību dziesmas

Jēkabs Vītoliņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ziņģu buķetīte

Jānis Niedre ☆☆☆☆☆

Leģenda rudenī

Elita Veidemane ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Raimonda Paula melodijas

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Latvijas Zvaigznes, Savienojieties!

Edgars Liepiņš ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Mikrofona aptauja 1968 - 1994

Daiga Mazvērsīte ☆☆☆☆☆

Latviešu mūzika IV

A. Darkevics un L. Kārkliņš ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Tautasdziesmu vācelīte

Ē.Siliņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Tās acis, tās acis

Alfrēds Vinters ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu komponisti un muzikologi 1989

Sast. Lolita Fūrmane ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Mans draugs Mārtiņš Freimanis

Daiga Mazvērsīte ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Nora Bumbiere. Nepalikt vienai tumsā

Ineta Meimane ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Laime

Milda Brehmane Štengele ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Jansonu dzimta: Arvīds, Iraīda, Mariss, Ilona

Inga Reča ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Dziesmas bērniem

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu mūzikas chrestomatija II

Latvijas PSR Valsts konservatorijas mūzikas vēstures katedras pedagogu kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Toņi un pustoņi

Jānis Mediņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Apdziedāšanās dziesmas latviešu folklorā

Inta Rasa ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Jānīts nāca par gadskārtu

Arvīds Brastiņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Skani, senā dziesma

Daumants Reiters, Ivars Mazurs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu dziesmu svētki trimdā: 1946 - 1965

Valentīns Bērzkalns ☆☆☆☆☆

€ 22.00

Mani operas svētki

Anna Ludiņa ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvju dziesmas tēvijai

A.Zunde ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Dzīve kā ziņģe

Andžels Remess ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ziņģu buķetīte

Jānis Niedre ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Paula Dambja spēles

Ingrīda Zemzare ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top