12 iedvesmas stāsti

Anda Kalniņa-Stūrīte, Jana Gavare ★★★★☆

€ 8.00

Menedžmenta likumi

Ričards Templers ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ceļvedis uzņēmējdarbībā

A. Vedļa ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Ķermeņa valoda

Alans Pīzs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Kailā patiesība par projektu menedžmentu

Vilfrīds Reiters ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Taku atradēji uzņēmēju un vadītāju grūtākā problēma

Herolds J. Līvits ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Cilvēkresursu stratēģija

Linda Gratone ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Personālvadība

Ilgvars Forands ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Болгарско-русский словарь

Составитель М.А.Леонидова ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vadīšana un vadītājs

Ilgvars Forands ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Menedžments

Lenarts Waara, Lats-Ēriks Lindholms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Praktisko darbu krājums vadības teorijā

Jānis Vitkovskis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

U teorija

Klauss Otto Šarmers ☆☆☆☆☆

Vadības teorija

Vladimirs Ukolovs, Aleksandrs Mass, Igors Bistrjakovs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

No zīles līdz ozolam

Kespians Vudss ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Vadības teorija

Vladimirs Ukolovs, Aleksandrs Mass, Igors Bistrjakovs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Menedžments 2.

Valērijs Praude ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana

Marita Rurāne ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Mazā biznesa finanses

Dž.Lambdens, D.Tardžets ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Salīdzināšana jeb benchmarking

Klauss V.Gerberihs ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Projektu vadība

Hanss D.Litke, Ilonka Kumova ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Pārmaiņu vadība

Inese Ešenvalde ☆☆☆☆☆

Menedžmenta mazā enciklopēdija

Forands Ilgvars ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē

Valsts kanceleja ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kailā patiesība par projektu menedžmentu

Vilfrīds Reiters ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Riska un krīzes komunikācija

Jāko Lehtonens ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Jaukās meitenes netiek labos amatos

Lūisa P. Frankela ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kvalitātes vadības sistēma 1.daļa

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Tavs autoritātes spēks

Džeimss Č. Hanters ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Kā strādāt, ja priekšnieks ir idiots

Džons Hūvers ☆☆☆☆☆

€ 5.00

jauna vadība

Deivids Burkus ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Komercnoslēpums un uzņēmējdarbības drošība

Valērijs Zemļanovs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Projektu vadīšana studijām un biznesam

Ineta Geipele, Tatjana Tambovceva ☆☆☆☆☆

€ 8.00

100 padomi veiksmīgam uzņēmējam

Džonatans Jeitss ☆☆☆☆☆

€ 3.00

jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojumi

Jānis Neilands ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Projektu vadīšana studijām un biznesam

Ineta Geipele, Tatjana Tambovceva ☆☆☆☆☆

Informāciju tehnoloģiju projekts uzņēmumā

Maija Mikose ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Līdzvērtīgs sarunu partneris

Džeina Hodžsone ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Komercnoslēpums un uzņēmējdarbības drošība

Valērijs Zemļanovs ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Salīdzināšana jeb benchmarking

Klauss V.Gerberihs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Taku atradēji uzņēmēju un vadītāju grūtākā problēma

Herolds J. Līvits ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Iļja Gerčikovs: būt kopsolī ar laiku

Iļja Gerčikovs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

12 iedvesmas stāsti

Anda Kalniņa-Stūrīte, Jana Gavare ★★★★☆

€ 10.00

The essential managers handbook

A Dorling Kindersley book ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Lessons in leadership

Rabbi Jonathan Sacks ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Human Resource Management

Ronan Carbery & Christine Cross ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Efektīvas vadības skola

Džons Edeirs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Personālvadība

Ilgvars Forands ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Kvalitātes vadības sistēma 1.daļa

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Menedžments

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

No zīles līdz ozolam

Kespians Vudss ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Kā sasniegt rezultātus

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Inovācijas

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pieņemšana un atlaišana

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Īstenot stratēģiju

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Dzīvot zaļi

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pārmaiņas

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Komandas motivācija un vadība

Deivids Frīmentls ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Menedžmenta likumi

Ričards Templers ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top