Valodas/Vārdnīcas

Collins Thesaurus A-Z

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Angļu - latviešu frazeoloģijas vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Collins Polish Dictionary

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latviešu - Esperanto sarunvārdnīca

E. Jaunvalks ☆☆☆☆☆

€ 3.00

latviešu angļu sarunvārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Lietišķo teicienu vārdnīca

V. Skujiņa, R. Kvašīte ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latviešu personvārdu vārdnīca

K. Siliņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu personvārdu vārdnīca

K. Siliņš ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Psiholoģijas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Deutsch fūr Fern- und Abendstudenten

R.Zicāns, J. Rudzītis, V.Zicāne ☆☆☆☆☆

€ 8.00

English Synonyms, Antonyms and Prepositions

James C.Fernald ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Latviski - vāciska kabatas vārdnīca

N. Klēģers ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Oxford Mini Dictionary Thesaurus& Wordpower Guide

Sara Hawker ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Esperanto

Eduards Jaunvalks ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Vācu-latviešu frazeoloģiskā

I.Celmrauga u.c. ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Angļu -latviešu vārdnīca

I.Raškevičs, M.Sosāre, Ļ.Timenčika ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Angļu latviešu kabatas vārdnīca

Rasma Mozere ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Tematiskā sinonīmu vārdnīca

Jānis Ozols ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Franču valoda: Ceļojumi & Atpūta

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.30

Latviešu etimoloģijas vārdnīca

Konstantīns Karulis ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Latviešu-angļu vārdnīca

E.Turkina ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Latviešu angļu sarunu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Angļu - Latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu angļu sarunvārdnīca

J. Raškevičs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Angļu - latviešu frazeoloģiskā vārdnīca

J. Raškevičs, J. Vējš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Angļu-latviešu-krievu frazeoloģiskā vārdnīca

sast. J. Raškevičs, O. Sauka, J. Vējš, T. Zālīte ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vieglais ceļš uz angļu valodu

Līga Streipa ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Vieglais ceļš uz angļu valodu

L.Korsts Streipa ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Esperanto-latviešu, latviešu-esperanto vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 4.95

Latīņu- Latviešu vārdnīca

A. Gavrilovs ☆☆☆☆☆

€ 14.95

Norvēģu valodā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Angļu - Latviešu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

Эсперанто-русский словарь

Бокарев Евгений Алексеевич ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu - esperanto sarunvārdnīca

E. Jaunvalks ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Angļu-latviešu-krievu frazeoloģiskā vārdnīca

sast. J. Raškevičs, O. Sauka, J. Vējš, T. Zālīte ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Vācu - latviešu frazeoloģiskā vārdnīca

Vairāki ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Krievu - latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Easy english for lazy people

Карлова Е ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Vācu-Latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviski - vāciska kabatas vārdnīca

N. Klēģers ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Katru dienu 15 minūtes angļu valoda

Džeina Vaitvika ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Angļu-latviešu vārdnīca

J.Raškevičs, M.Sosāre, A.Dekunova ☆☆☆☆☆

€ 2.00

The Longman Register of New Words

John Ayto ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Jaunā latviešu-angļu vārdnīca

Andrejs Veisbergs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Woerterbuch Deutsch-Lettisch, Lettisch-Deutsch

Ksenija Karpova ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Svešvārdu vārdnīca skolēniem

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Krievu - latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Krievu latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.45

Krievu - Latviešu vārdnīca skolām

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Woerterbuch Deutsch-Lettisch, Lettisch-Deutsch

Ksenija Karpova ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Krievu latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Vācu valodas sinonīmu vārdnīca

K.Karpova ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Franču-latviešu, latviešu-franču vārdnīca

Jānis Joņevs ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top