Valodas/Vārdnīcas

Pride and Prejudice - Lepnums un aizspriedumi

Pēc Džeinas Ostinas romāna ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Angļu - latviešu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Latviešu - vācu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vācu valodas sinonīmu vārdnīca

K.Karpova ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu-zviedru, zviedru-latviešu vārdnīca

Ilze Kačevska, Ineta Balode, Maija Grīnberga ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Franču valodas rokasgrāmata

Anda Pelēka Martin ☆☆☆☆☆

€ -1.00

Franču valoda pēdējā brīdī

Izabella Žī, Nikola Cimmermane ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Franču valodas gramatika (pocket teacher)

Simona Lika-Hildebrante, Mišela Beiere ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Franču-latviešu vārdnīca bildēs

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Franču valodas pašmācība + CD

Valsta Borovanova, Petra Kamenikova ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English

A. S. Hornby ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Rezervēts

Latviešu-dāņu, dāņu-latviešu vārdnīca

Karstens Lomholts, Rute Lediņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Rezervēts

Krievu-latviešu vārdnīca I un II sējums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Русско-итальянский словарь

Б. Н. Майзель, Н. А. Скворцова ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Новый французско-русский словарь

В.Г. Гак, К.А. Ганшина ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vācu-latviešu vārdnīca

K. Granta, E. Pampe ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Большой русско-итальянский словарь

Б. Н. Майзель, Н. А. Скворцова ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Mūsdienu ķīniešu valodas pamati

Agita Baltgalve ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Latviešu-vācu vārdnīca

V. Bisenieks, I. Niselovičs ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Biznesa terminu vārdnīca Angļu-Latviešu-Krievu

V.Adamžanova, E.Laurenoviča, I.Keviša, S.Kraže, A.Pavlovska ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Latīņu - latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Angļu - latviešu frazeoloģiskā vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Oxford Student's Dictionary

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Bioloģijas jēdzienu skaidrojošā vārdnīca

A. Klintsone ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca

Anna Ābeltiņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Svešvārdu vārdnīca skolēniem

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu - krievu un krievu - latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviski - vāciska un vāciski - latviska vārdnīca

Ed. Ozoliņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Svensk-Lettisk ordbok

Mirdza Krastiņa ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Angliski-latviska vārdnīca

Dr.phil.E. Turkina ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Krievu-latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviski - vāciska vārdnīca

Ed. Ozoliņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu-lietuviešu, lietuviešu-latviešu sarunvārdnīca

Danutė Malahova ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

A. Jankevics ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca

Hermanis Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu pareizrakstības vārdnīca

Eduards Ozoliņš ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Англо-русский политехнический словарь

А. Е Чернухин ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Słownik polsko-rosyjski

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Krievu-latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu-angļu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu-vācu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Spāņu-latviešu sarunvārdnīca

Alla Jerjomenko ☆☆☆☆☆

€ 2.00

English Grammar in Use, 2nd edition

Raymond Murphy ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Mīlestības vārdnīca

K.Riekstiņš ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Jūrniecības Vārdnīca

Laimonis Millers ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Zviedru-Latviešu Vārdnīca / Svensk-Lettisk Ordbok

Mirdza Krastiņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Zviedru - latviešu vārdnīca

Solveiga Elsberga ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Zviedru-Latviešu Vārdnīca / Svensk-Lettisk Ordbok

Mirdza Krastiņa ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca

Anna Kuzina ☆☆☆☆☆

€ 7.50

Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā

K.Buks, E.Rusmane ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Fremdsprachige Schriftsteller

Meyers Taschenlexikon ☆☆☆☆☆

Informātikas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

5 valodu vizuālā vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Latviešu-somu sarunvārdnīca

Mirja Itkonene ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca

I. Matisone, I. Blumfelde, L. Krieviņa, A. Ķēbere,A.Valujevs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top