Privātuma noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka, kā Portāls apstrādā savu lietotāju personas datus un kādas tiesības ir Portāla lietotājiem.
2. Šie noteikumi ir piemērojami, ja Portāla lietotājs izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Portāla sniegtos pakalpojumus.
3. Portāla privātuma noteikumi ir attiecināmi uz pakalpojumiem, ko piedāvā Portāls, taču noteikumi neattiecas uz pakalpojumiem, ko piedāvā citi portālā reģistrētie uzņēmumi vai fiziskas personas, produkti vai vietnes, kurās var būt iekļauti vai reklamēti myBook.lv pakalpojumi.

4. Informācija par datu apstrādes pārzini:

4.1. Portāla myBook.lv datu apstrādi veic SIA CONCEPT Group, reģ.nr. 44103064862, juridiskā adrese: Dārza iela 13-48, Valmiera, LV4201.

5. Kādu informāciju Portāls apstrādā:

5.1. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums profila izveidošanai un Portāla pakalpojumu saņemšanai.
5.2. Portāls apkopo noteiktu informāciju, lai lietotājiem nodrošinātu labākus pakalpojumus.
5.3. Lietotāju reģistrācija ir iespējama gan ar Facebook.com kontu, gan e-pastu. Reģistrējoties ar e-pastu, Jums ir jānorāda informācija par sevi: vārds, uzvārds, e-pasta adrese. Reģistrējoties ar Facebook pasi, tiek saglabāts lietotāja vārds, uzvārds, e-pasts, fotoattēls, Facebook ID.
5.4. Pēc profila izveidošanas lietotājiem ir tiesības norādīt papildinformāciju, piemēram, profila attēlu, aprakstu, sludinājumus un to cenas, sludinājumu attēlus u.c. informāciju.
5.5. Portāls apkopo informāciju par to, kādus pakalpojumus Jūs izmantojat un kā tos izmantojat: kādus lietotājus/sludinājumus/grāmatas atzīmējat favorītos, kuriem atstājat atsauksmes vai komunicējat.
5.6. Portāls apkopo ar piekļuvi saistītu informāciju par ierīcēm, kuras Jūs lietojat, lai piekļūtu Portālam (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, IP adrese, ierīces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks un ilgums).
5.7. Portāls var apkopot un apstrādāt informāciju par Jūsu faktisko atrašanās vietu. Portāls izmanto atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģijas pamatojoties uz IP adresi.
5.8. Apmeklējot Portālu, lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums, ka tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, attiecīgās ierīces lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt informācijai par sīkdatnēm. Pēc vēlēšanās sīkdatnes iespējams kontrolēt un izdzēst. Daļai pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana ierīcē. Tādā gadījumā lietotājam nepieciešams manuāli pielāgot iestatījumus ikreiz, kad tiks apmeklēts Portāls, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
5.9. Rādot lietotajiem personalizētas reklāmas, identifikatori no sīkfailiem vai līdzīgām tehnoloģijām netiek saistīti ar sensitīvām kategorijām, piemēram, ar rasi, reliģiskajiem uzskatiem, dzimumorientāciju vai veselības stāvokli saistītām kategorijām.

6. Kādiem mērķiem Portāls apstrādā informāciju:

6.1. Informāciju, kas tiek apkopota, Portāls izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus, lai aizsargātu myBook.lv lietotājus, piem. pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, lai nodrošinātu Portāla pienācīgu funkcionēšanu un informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumu
savlaicīgu novēršanu, kā arī apdraudējuma pārvarēšanu un tā seku likvidēšanu.
6.2. Apkopotā informācija tiek izmantota, lai palīdzētu Jums sazināties ar citiem lietotājiem, kā arī nodrošinātu ātrāku un vienkāršāku Portāla koplietošanu ar citiem, kā arī lai piedāvātu Portāla lietotājiem personalizētu saturu un reklāmu.

7. Kā citi var piekļūt lietotāja informācijai:

7.1. Portāls var apstrādāt Jūsu datus, ja tas ir vajadzīgs, lai izpildītu uz Portālu attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, saskaņā ar normatīvajiem aktiem saņemts pieprasījums izpaust Jūsu personas datus valsts pārvaldes vai tiesībsargājošām iestādēm; vai lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību.
7.2. Portālā tiek piedāvāta citu lietotāju meklēšanas iespēja. Lietotāji var aplūkot citu lietotāju profilā esošo datus un ievietoto saturu. Lietotājiem ir iespēja atzīmēt favorītos citu lietotāju profilus un sludinājumus.
7.3. Portāla lietotāja profilā publicēto saturu var apskatīt gan datorā, gan arī viedierīcēs, tāpēc šādu saturu, izmantojot Portāla, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs. Lietotājam jāievieto tikai tāds saturs, ko varēs redzēt citi lietotāji.
7.4. Personas informācijai var piekļūt tikai Portāla darbinieki, darbu izpildītāji un pārstāvji, kuriem šī informācija ir jāzina, lai to apstrādātu Portāla uzdevumā, un kuriem ir jāievēro stingras līgumā noteiktas konfidencialitātes prasības.

8. Kā Portāls apstrādā personas datus:

8.1. Tavi personas dati var arī tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadījumos, ja esam saņēmuši tavu piekrišanu.
8.2. Portāls var apstrādāt nepersonalizētu informāciju, piemēram, par lietotāju skaitu, veikto ziņojumu skaitu un tamlīdzīgu statistiku.
8.3. Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.
8.4. Jūsu dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies, lai varētu nodrošināt un uzlabot Portāla darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošības, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un citus pakalpojumus). Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.
8.5. Portālā var tikt izvietotas un tev var tikt parādītas vai nosūtītas trešo personu reklāmas. Mēs nekad nenododam reklāmdevējiem informāciju par lietotājiem un to personas datus, taču izmantojot šos datus reklāmdevējiem var būt tiesības definēt savu reklāmas auditoriju.

9. Cik ilgi tiek glabāti dati:

9.1. Portāla mērķis ir nodrošināt savus pakalpojumus tādā veidā, lai pasargātu informāciju no nejaušas vai ļaunprātīgas iznīcināšanas. Tāpēc, pēc informācijas dzēšanas no Portāla, var paiet zināms laiks, līdz šo datu kopijas tiks izdzēstas no mūsu datu bāzes.
9.2. Jūsu dati tiks uzglabāti kamēr Jūs izmantojiet Portāla pakalpojumus un/vai esat reģistrēti Portālā, neesat dzēsti vai paši izdzēsušies.
9.3. Portāls uzņemas pēc Jūsu pieprasījuma dzēst no Jums iegūtos fizisko personu datus.
9.4. Lietotājam ir tiesības pašam izdzēst savus personas datus, sadaļā Labot profilu - Dzēst profilu. Pieeja profilam tiek bloķēta un informācija par lietotāju tiek izdzēsta no Portāla datu bāzes viena gada laikā. Minētais nogaidīšanas periods nepieciešams, lai nepieļautu nesankcionētu darbību veikšanu no trešām pusēm, izmantojot lietotāja piekļuves datus.
9.5. Pēc profila slēgšanas personas dati var tikt apstrādāti, ja to paredz vai pieprasa normatīvie akti.

10. Kā lietotājam ir iespējams pārvaldīt savus personas datus:

10.1. Portāla sadaļā “Labot profilu” Tev ir tiesības pārvaldīt, labot un dzēst savu informāciju.
Ņem vērā, ka Portāls ir pieejams citiem lietotājiem, tāpēc saturs, attēli, video un cita informācija, ko tu publicē, būs redzama citām personām.
10.2. Ja lietotājs izsaka vēlmi saņemt e-pastus par dažāda veida aktivitātēm Portālā, Portāls izmantos lietotāja e-pasta adresi, lai nosūtītu informatīvos e-pastus. Lietotājs var reģistrēties šiem informatīvajiem e-pastiem sadaļā “Labot profilu / Paziņojumi”. Jebkurā laikā lietotājs var atteikties no informatīvo paziņojumu saņemšanas (skatiet sadaļu “Labot profilu / Paziņojumi”).
10.3. Portāla lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt sava profila darbību un to slēgt, to izdarot sadaļā Labot profilu->Dzēst profilu. Pēc profila slēgšanas, profila informācija publiski vairs nav pieejama, bet paliek reģistrēta datubāzē ar iespēju to atkārtoti atjaunot viena gada laikā kopš slēgšanas brīža.
10.4. Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

11. Noteikumu grozījumi:

11.1. Portāla privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Portāls visas Portāla privātuma politikas izmaiņas publicēs interneta vietnē www.mybook.lv, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.

11.2. Šie privātuma noteikumi ir spēkā no 2019. gada 1. maija.

12. Saziņa ar mums

12.1. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šiem noteikumiem vai Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat ar mums sazināties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi pasts@mybook.lv.
12.2. Sazinoties ar Portālu, tiek saglabāta Jūsu saziņa. Mēs varam izmantot Jūsu e-pasta adresi, lai informētu Jūs par mūsu pakalpojumiem vai izmaiņām.

Reģistrēties Pieslēgties
Top