Tirgus, cenas, konkurence

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Makroekonomika

Edgars Kassalis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Biznesa ekonomiskie pamati

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Mācības patērētājzinībās

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Mikroekonomika

Maija Dzelmīte ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Integrētā mārketinga komunikācija

Valērijs Praude ☆☆☆☆☆

Ekonomikas pamati

Žanna Caurkubule ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Grāmatvedības pamati uzņēmumos

Inguna Laibus, Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Starptaustiskā ekonomika

Grigorijs Oļevskis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Uzņēmuma ekonomika

Helmuts Diderihs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Biznesa ekonomika

Kjelss Gunnars Hofs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Ekonomikas pamati

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Ekonomikas pamati

Dž.F.Stenleiks ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Darba likums ar komentāriem

LBAS ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Biznesa ekonomiskie pamati

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

Optimizācijas metodes ekonomikā

Druvvaldis Kļaviņš ☆☆☆☆☆

Makroekonomika

Edgars Kassalis ☆☆☆☆☆

Uzdevumu krājums statistikā

Zigrīda Goša ☆☆☆☆☆

Mārketings

Valērijs Praude ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Mārketinga komunikācijas

V. Praide ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Uzņēmēja rokasgrāmata

Gundega Pelše, Indra Ruperte ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Mārketinga komunikācijas

V. Praide ☆☆☆☆☆

€ 14.00

Uzņēmējdarbība

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Grāmatvedība (vidusskolai)

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Pamatlīdzekļu uzskaite

Aivars Ludboržs ☆☆☆☆☆

International Finance, Global Edition

Cheol Eun, Bruce Resnick ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Kā uzsākt komercdarbību

Nav zināms ☆☆☆☆☆

Ekonomika

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Biznesa ekonomiskie pamati

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Tirgus ekonomikas pamati

V.Bikse ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Financial Accounting: Global Edition: International Financial Reporting Standards

Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Themin Harrison Suwardy, Bill Thomas, C. William Thomas, Th ☆☆☆☆☆

€ 9.99

INTERNATIONAL BUSINESS

Dr Oded Shenkar, Tailan Chi, Dr Yadong Luo ☆☆☆☆☆

€ 19.99

Indeksi un dinamikas rindas

Zigrīda Goša ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Biznesa ekonomiskie pamati

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pārdošana

"Harvard Business Review" autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Lēmumu pieņemšana

Harward Business Review ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Prasme pārliecināt

Harward Business Review ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Mikroekonomika

V. Nešpors, I. Ruperte, J. Saulītis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Makroekonomika

Edgars Kassalis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Tirgus, cenas, konkurence

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

Ceļvedis ekonomikā

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

Naudas kredīta un nodokļu politika

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Finansu un kredīta katedras zinātniskie raks ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Finanšu instrumenti

V. Praude ☆☆☆☆☆

€ 16.00

Mārketinga komunikācijas

V. Praide ☆☆☆☆☆

€ 16.00

Makroekonomika

Edgars Kassalis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem

I.Revina, M.Gulbe, M.Peļņa, S.Bāliņa ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi

Inguna Leibus ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Biznesa ekonomiskie pamati Darba burtnīca

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Tirgus, cenas, konkurence

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Ceļvedis ekonomikā

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Konkurences likuma komentāri

Ilze Zosule ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Nodokļu politika

Lūcija Kavale ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvijas ekonomisko situāciju analīze 3

Barijs Lessers ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas ekonomisko situāciju analīze 2

Barijs Lessers ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas ekonomisko situāciju analīze

Barijs Lessers ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Biznesa pamati

Oskars Lapsiņš, Lolita Ābele ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top