Praktiskā lietvedība

V.Bahanovskis ☆☆☆☆☆

Ekonomika. Sociālās zinības 7.-9.klasei

Ginta Avotiņa ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Ekonomika

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 8.85

Optimizācijas metodes ekonomikā

Druvvaldis Kļaviņš ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes

R. Alsiņa, G. Gertners ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ekonomika vidusskolām

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Tirgus, cenas, konkurence

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Kotlers par mārketingu

Filips Kotlers ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Finanšu grāmatvedība

Mārīte Grandāne ☆☆☆☆☆

€ 7.99

Ievads grāmatvedībā

V.Raņķevica, T.Korsaka ☆☆☆☆☆

€ 7.99

Makroekonomikas pamati

V.Bikse ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Микроэкономика

Роберт С. Пиндайк, Дэниел Л. Рубинфельд ☆☆☆☆☆

€ 12.50

Ekonomikas pamati

Dž.F.Stenleiks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Vadības grāmatvedība (I)

Andris Pelšs ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Ekonomikas pamati

Dž.F.Stenleiks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pārdots

Grāmatvedības pamati uzņēmumos

Inguna Laibus, Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Olga Lukašina ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Mikroekonomika loģiskās shēmas otrais izdevums

Roberts Škapars ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vadības grāmatvedība (I)

Andris Pelšs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Makroekonomikas pamati

V.Bikse ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Mikroekonomika

Dž.E.Stiglics, Dž.Drifils ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Mikroekonomikas teorijas pamati

Roberts Škapars ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Ievads grāmatvedībā

V.Raņķevica, T.Korsaka ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Pamatzināšanas strarptautiskajā tirdzniecībā

Z.Ūdris, A.Sēle, V.Gustons ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ievads grāmatvedībā

V.Raņķevica, T.Korsaka ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Uzņēmuma ekonomika

Helmuts Diderihs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Finanšu grāmatvedība

Mārīte Grandāne ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Uzņēmuma ekonomika

Helmuts Diderihs ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Finanšu grāmatvedība

Mārīte Grandāne ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Grāmatvedība (vidusskolai)

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Ekonomika vidusskolām

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Tirgus, cenas, konkurence

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Komersanta ABC

Jadviga Neilande ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Komersanta ABC

Jadviga Neilande ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Inovatīvās darbības organizācija

A. Vedļa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Экономическая теория

Добрынин ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Integrētā mārketinga komunikācija

Valērijs Praude ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Ievads ekonomikā. Sociālās zinības 8.klasei

Ginta Avotiņa, Romāns Alhimionoks, Maija Bruģe ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Kotlers par mārketingu

Filips Kotlers ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem

I.Revina, M.Gulbe, M.Peļņa, S.Bāliņa ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Darba likums ar komentāriem

LBAS ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība

Inguna Leibus ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Darbāspēka ģeogrāfiskā mobilitāte LU

LU ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Globalizācija un neapmierinātība ar to

STIGLICS DŽOZEFS J. ☆☆☆☆☆

€ 10.99

Economics. Cambridge IGCSE

Susan Grant ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Economics. Cambridge International AS and A Level

Colin Bamford and Susan Grant ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Complete Economics for Cambridge IGCSE & O level

Sir Dan Moynihan, Brian Titley ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Economics

Alain Anderton ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Biznesa ekonomiskie pamati

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Biznesa ekonomika

Kjelss Gunnars Hofs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem

I.Revina, M.Gulbe, M.Peļņa, S.Bāliņa ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi

Inguna Leibus ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Tirgus, cenas, konkurence

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Biznesa ekonomika

Kjelss Gunnars Hofs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Ceļvedis ekonomikā

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

€ 2.80

Reģistrēties Pieslēgties
Top