Pamatlīdzekļu uzskaite

Aivars Ludboržs ☆☆☆☆☆

International Finance, Global Edition

Cheol Eun, Bruce Resnick ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Kā uzsākt komercdarbību

Nav zināms ☆☆☆☆☆

Grāmatvedības pamati uzņēmumos

Inguna Laibus, Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana

Olga Lukašina, Jekaterina Juhimeca ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ekonomika

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Biznesa ekonomiskie pamati

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Tirgus ekonomikas pamati

V.Bikse ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Financial Accounting: Global Edition: International Financial Reporting Standards

Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Themin Harrison Suwardy, Bill Thomas, C. William Thomas, Th ☆☆☆☆☆

€ 9.99

INTERNATIONAL BUSINESS

Dr Oded Shenkar, Tailan Chi, Dr Yadong Luo ☆☆☆☆☆

€ 19.99

Indeksi un dinamikas rindas

Zigrīda Goša ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Biznesa ekonomiskie pamati

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pārdošana

"Harvard Business Review" autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Lēmumu pieņemšana

Harward Business Review ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Prasme pārliecināt

Harward Business Review ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Tirgzinības pamati

Otrais papildinātais izdevums ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Biznesa ekonomiskie pamati

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Mikroekonomika

V. Nešpors, I. Ruperte, J. Saulītis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Makroekonomika

Edgars Kassalis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Stāsti par ekonomikas vēsturi

Nikolauss Pipers ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Tirgus, cenas, konkurence

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

Ceļvedis ekonomikā

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

Naudas kredīta un nodokļu politika

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Finansu un kredīta katedras zinātniskie raks ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Finanšu instrumenti

V. Praude ☆☆☆☆☆

€ 16.00

Mārketinga komunikācijas

V. Praide ☆☆☆☆☆

€ 16.00

Makroekonomika

Edgars Kassalis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem

I.Revina, M.Gulbe, M.Peļņa, S.Bāliņa ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi

Inguna Leibus ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Finanšu grāmatvedība

Mārīte Grandāne ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ekonomika

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Biznesa ekonomiskie pamati Darba burtnīca

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Tirgus, cenas, konkurence

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Ceļvedis ekonomikā

Georgs Libermanis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Konkurences likuma komentāri

Ilze Zosule ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Nodokļu politika

Lūcija Kavale ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvijas ekonomisko situāciju analīze 3

Barijs Lessers ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas ekonomisko situāciju analīze 2

Barijs Lessers ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas ekonomisko situāciju analīze

Barijs Lessers ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Biznesa pamati

Oskars Lapsiņš, Lolita Ābele ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem

I.Revina, M.Gulbe, M.Peļņa, S.Bāliņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ekonomika vidusskolai.Darba burtnīca.

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Reģistrēties Pieslēgties
Top