Vēsture

Latvija likteņa gaitās 1918-1991

U.Siliņš un J. Vējiņš ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Vēsture Pamatskolai Jaunie Laiki

Sarmīte Goldmane, Jolanta Klišāne, Aija Kļaviņa, u.c. ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pasaules Vēsture 2 Darba Burtnīca

Sarmīte Goldmane ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pasaules Vēsture 1 Darba Burtnīca

Sarmīte Goldmane ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pasaules Vēsture Pamatskolai 1

Sarmīte Goldmane ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Lokālās vēstures pētniecības iespējas arhīvu dokumentos

Valda Pētersone, Ilze Antēna, Valda Kvaskova, Valdis Bērziņš, Ināra Jēgere ☆☆☆☆☆

Latgales vēstures historiogrāfija

Aleksandrs Ivanovs ☆☆☆☆☆

Latvijas Vēsture

Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latvijas vēstures apcerējumi

M.Virsis u.c. ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Vēstures lielās problēmas

Roberts Vipers ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Divdesmitā gadsimta vēstures problēmas

Lidija Malahovska ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Pasaules vēsture Špikeris

Vita Krieviņa ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Latvijas vēsture Špikeris

Dainis Cipulis ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Darba burtnīca Latvijas vēsturē

Austra Zalāne ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Vēsture vidusskolai 1

Valdis Klišāns ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Palīgs vēsturē Pagātne un Tagadne

Rainers Kēte ☆☆☆☆☆

€ 0.00

Latvijas vēsture vidusskolām

Frīdis Zālītis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Aizvēsture un seno laiku vēsture 2. daļa

Velta Pāvulāne ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pasaules vēsture

Vita Krieviņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vēsture vidusskolai 3

Valdis Klišāns ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki

S.Goldmane, J.Klišāne, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Eiropa jauno laiku sākumā

Valda Kļava ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas Vēsture

Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Aizvēstures un seno laiku vēstures atlants pamatskolai

Arūnas Latišenka ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pasaules vēsture vidusskolai 2. daļa

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pasaules vēsture vidusskolai 1. daļa

I. Misāns, V. Pāvulāne, A. Vijups ☆☆☆☆☆

€ 10.00

XX gadsimts

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Jaunāko laiku vēsture 20. gadsimts

Juris Freibergs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Pasaules vēsture vidusskolai II hrestomātija

Ilgvars Misāns ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pasaules vēsture vidusskolai 2. daļa

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki

S.Goldmane, J.Klišāne, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latvijas vēsture

Gunārs Karlovičs, Andris Tomašūns ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Jauno laiku vēsture 17. - 19.gs.

I. Greitjānis, J. Staburova, A. Varslavāns, I. Zelmene, L. Zemīte ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pasaules vēsture vidusskolai 1. daļa

I. Misāns, V. Pāvulāne, A. Vijups ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Reģistrēties Ienākt
Top