XX gadsimts

Mihails Siņicins ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas vēsture

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Vēstures lielās problēmas

Roberts Vipers ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Jaunāko laiku vēsture 20.gadsimts

Juris Freibergs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Eiropa jauno laiku sākumā

Valda Kļava ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvija likteņa gaitās 1918-1991

U.Siliņš un J. Vējiņš ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Latvijas vēstures fakti hronoloģiskā secībā

Ilze Akmentiņa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Jauno laiku vēsture 1871-1917

I.Krivoguza redakcijā ☆☆☆☆☆

€ 5.00

UPS. Universāls palīgs skolēniem. Vēsture, reliģija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Dabaszinātnes viduslaiku arābu zemēs

Vilnis Reguts ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Seno un viduslaiku kultūras vēsture vidusskolām 1

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Vēsture vidusskolai 1

Valdis Klišāns ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Jaunāko laiku vēsture 20. gadsimts

Juris Freibergs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pasaule Eiropa Latvija Jaunie Laiki

Dainis Cipulis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvijas vēsture

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pasaules vēsture

Vita Krieviņa ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Aizvēsture un seno laiku vēsture 1,2

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Seno laiku vēsture 2

Indulis Ķēniņš ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Mācību līdzeklis Latvijas vēsturē 4.kl.

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Divdesmitā gadsimta vēstures problēmas

Lidija Malahovska ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latvijas vēsture vidusskolai 1

Gunārs Kurlovičs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pasaules vēsture vidusskolai 1. daļa

I. Misāns, V. Pāvulāne, A. Vijups ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pasaules vēsture vidusskolai 2. daļa

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Senās Grieķijas vēsture

V.Avdijeva,A.Bokščaņina un N.Pikusa redakcijā ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Aizvēstures un seno laiku vēstures atlants pamatskolai

Arūnas Latišenka ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pasaules vēsture pamatskolai Skolotāja grāmata

Vilnis Purēns, Dzintra Liepiņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Священная Римская империя и Европа

Дмитрий Боровков ☆☆☆☆☆

€ 14.00

Pasaule Eiropa Latvija Jaunie Laiki

Dainis Cipulis ☆☆☆☆☆

Eiropa jauno laiku sākumā

Valda Kļava ☆☆☆☆☆

Latvijas vēsture - špikeris

Dainis Cipulis ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Latvijas vēsture vidusskolai. 2. daļa

G. Kurlovičs, A. Tomašūns ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Viduslaiku kultūra Eiropā

Andris Rubenis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca

Lilija Skangale ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvijas vēsture pamatskolai II Mācību grāmata 7. klasei

SARMĪTE GOLDMANE, AIJA KĻAVIŅA, INĀRA MISĀNE, LIGITA STRAUBE ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pasaules vēsture vidusskolai 3.daļa

D.Bleiere ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Jauno laiku vēsture 17.-19. gs

Igors Greitjānis, Alberts Varslavāns ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Vēsture vidusskolai 3. daļa

Valdis Klišāns ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vēsture vidusskolai 1

Valdis Klišāns ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pasaules vēsture

Vita Krieviņa ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Pasaules vēsture Špikeris

Vita Krieviņa ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Latvijas vēsture - špikeris

Dainis Cipulis ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Mazā Latvijas vēsture 3.un 4. klases kurss

A.Birkerts ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas vēstures atlants

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 9.98

Latvijas vēstures atlants

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Latvijas vēsture 1.daļa

A. Švābe ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca

Lilija Skangale ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Latvijas vēsture vidusskolām

Frīdis Zālītis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Eiropas kultūras vēsture vidusskolai

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Palīgs vēsturē Pagātne un Tagadne

Rainers Kēte ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latvijas vēsture. Okupācijas gadi

Gunārs Kurlovičs, Andris Tomašūns ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvijas vēsture

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pasaule Eiropa Latvija Jaunie Laiki

Dainis Cipulis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Новейшая истлрия 9 класс

А.В.Шубии ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Pоссия и мир 10 класс

О.В.Волобуев , В.А.Клоков , ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Senās Grieķijas vēsture

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Seno Austrumu vēsture

V.Avdijevs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Jauno laiku vēsture, III daļa

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top