Krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Likumu terminu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Satversmes iztulkošana

Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane ☆☆☆☆☆

Civillikums, 7. izdevums

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Juridiskās metodes pamati

Edgars Meļķisis ☆☆☆☆☆

Latvijas tiesību vēsture (1914-2000)

Dītriha Andreja Lēbera redakcija ☆☆☆☆☆

Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai

Vidaga Skuja ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Notiesātie - tauta tautā

Vitolds Zahars ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Pirkstu pēdu atklāšanas un izņemšanas līdzekļi un metodes

Maira Čentoricka ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Operatīvajās darbībās iegūto pierādījumu izmantošana

J.K.Pastille, E.Rusanovs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

The law of international trade 3rd edition

Bernardette Griffin ☆☆☆☆☆

€ 1.00

practical guide to evidence 3rd edition

Christopher Allen ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Saistību tiesības

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Romiešu civiltiesību pamati

V. Kalniņš ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Tiesības filosofija

Jānis Broks ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Administratīvais process tiesā

Jautrīte Briede ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Starptautiskās privāttiesības

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Saistību tiesības

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Jurista vārds

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Komerclikums

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Romiešu civiltiesību pamati

V. Kalniņš ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Starptautiskās tiesības dokumentu krājums ar komentāriem

Juridiskā koledža ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Ievads cilvēktiesībās

Kaspars Balodis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Demokrātijas pamati

Ilga Apine, Einārs Semanis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Starptautisko līgumu loma muitas lietu regulēšanā

Aldis Čevers ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 2.grāmata.

Ingus Gailums ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Krimināllikums

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Uzdevumi krimināltiesībās

Agra Reigase ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kriminālprocesa likums 5.izdevums

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Darba tiesības

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Starptautiskās privāttiesības

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Dzīvojamo telpu īre : likums un tiesu prakse

M. Grudulis, K. Eltermane ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Autortiesības

Inese Paklone, Andrejs Lielkalns, Anita Sosnovska, Ketija Tola ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Jūras tiesības

M. Lejnieks & L. Medina ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Darba strīdu izskatīšana

V.Dubure, A.Katlaps ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Cilvēks pie stūres

H.Kučers ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Juridisko terminu vārdnīca

Valdis Birkavs, Jānis Vēbers ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca

Jānis Birznieks ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Juridisko terminu vārdnīca

Valdis Birkavs, Jānis Vēbers ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Pašvaldību darbība un attīstība

Edvīns Vanags, Inga Vilka ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Gesellschaftsrecht.

Kübler, Friedrich ☆☆☆☆☆

€ 7.00

BGB Allgemeiner Teil: Ein Studienbuch

Köhler, Helmut ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Bürgerliches Gesetzbuch

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Starptautiskās kontraktu tiesības

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Patērētāju tiesību aizsardzības pamati

Baiba Vītoliņa ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē

TORGĀNS KALVIS, MATULE SANNIJA ☆☆☆☆☆

Saistību tiesības

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

Eiropas savienības tiesību piemērošana

Donāts Eberts, Ieva Freija, Kristīne Jarve u.c. ☆☆☆☆☆

Latvijas PSR Kriminālprocess

A.Liede ☆☆☆☆☆

Modernās starptautiskās tiesības

Aivars Fogels ☆☆☆☆☆

Lietu tiesības

Jānis Rozenfelds ☆☆☆☆☆

Ievads tiesībās

Jānis Neimanis ☆☆☆☆☆

Civilprocesa likums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top