Juridiskā literatūra

Noziedzība Latvijā

Silvija Kristapsone ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Civillikums. Lietu tiesības

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvijas PSR Kriminālprocess

A.Liede ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ievads tiesībās

Jānis Neimanis ☆☆☆☆☆

Aktuālas tiesību realizācijas problēmas

LU Akadēmiskais apgāds ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Krimināllikuma zinatniski-praktiskais komentārs- vispārīgā daļa

U.Krastiņš, V.Liholaja, A.Niedre ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Starptautiskās privāttiesības I

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Juridiski terminoloģiskā,skaidrojošā vārdnīca

V.Jakubaņecs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas Republikas Normatīvie akti

A.Judins ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Civilprocesa likuma komentāri (Papildinātais izdevums)

Prof.K.Torgāna un M.Dudeļa vispārīgā zinātniskā redakcijā ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Latvijas PSR Kriminālprocess

A.Liede ☆☆☆☆☆
Rezervēts

Īpašuma reforma Latvijā

A.Grūtups, E.Krastiņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Rezervēts

Noziedzīgi nodarījumi ekonomikā III

U.Krastiņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Rezervēts

Noziedzīgi nodarījumi ekonomikā II

U.Krastiņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Rezervēts

Noziedzīgi nodarījumi ekonomikā I

U.Krastiņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Civillikums. Lietu tiesības

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Personas krimināltiesiskā aizsardzība

Dainis Mežulis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Komerclikums

Vineta Liepiņa, Antra Zavele ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Civillikuma komentāri. Saistību tiesības.

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 52.00

Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums.

Andris Grūtups, Erlens Kalniņš ☆☆☆☆☆

€ 63.00

Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības.

Jānis Vēbers ☆☆☆☆☆

€ 22.00

Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu.

Gunta Višņakova. Kaspars Balodis ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Saistību tiesības II daļa

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Saistību tiesības

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Intelektuālais īpašums

Jānis Rozenfelds ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Juridisko terminu vārdnīca

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Krimināllikums neformālā skatījumā

A.Loskutovs, A.Judins ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Civiltiesību problēmas

Nikolajs Vīnzarājs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Lietu tiesības

Jānis Rozenfelds ☆☆☆☆☆

€ 17.00

Pirmstiesas izmeklēšana

Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kriminālistikas teorētiskie pamati

Reinhards Dombrovskis ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Ārvalstu valsts un tiesību vēsture

Guntis Zemītis ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Tiesības filosofija

Jānis Broks ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Itālijas valsts un tiesību vēsture

Līna Birziņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.)

Jānis Lazdiņš ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Vācijas tiesību vēsture (V-XX gs.)

Līna Birziņa ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Francijas tiesību vēsture (V-XX gs.)

Līna Birziņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kriminālprocesa tiesības Vispārīgā daļa 1.grāmata

Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Civiltiesiskā atbildība un tās veidi

Agris Bitāns ☆☆☆☆☆

€ 23.00

Vispārējs tiesību pārskats

Verners Vītiņš (Valda Birkava komentāri) ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Autortiesības

Inese Paklone, Andrejs Lielkalns, Anita Sosnovska, Ketija Tola ☆☆☆☆☆

€ 14.00

No romiešu tiesībām līdz Hāgas konvencijām

Augusts Lēbers ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana

Baiba Broka, Stīvens Džohansens ☆☆☆☆☆

€ 23.00

Spriedumi un lēmumi lietās pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ar Egila Levita komentāriem) ☆☆☆☆☆

€ 24.00

Zemesgrāmatas Latvijā

Sandra Dreija, Dace Jansone, Inese Kalniņa, Linards Muciņš u.c. ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības

Jānis Grigeļonis ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Par dzīvojamo telpu īri

Rolands Krauze ☆☆☆☆☆

€ 22.00

Krimināllikuma komentāri 7.grāmata

U.Krastiņš, A.Niedre ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Krimināllikuma komentāri 6.grāmata

V.Liholaja, A.Niedre ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Krimināllikuma komentāri 5.grāmata

U.Krastiņš, A.Niedre ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Krimināllikuma komentāri 4.grāmata

V.Liholaja ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Krimināllikuma komentāri 3.grāmata

U.Krastiņš, A.Niedre ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Krimināllikuma komentāri 2.grāmata

U.Krastiņš, V.Liholaja, A.Niedre ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Krimināllikuma komentāri 1.grāmata

U.Krastiņš, V.Liholaja, A.Niedre ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Likumu grāmata

Ilze Korņeva ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Reģistrēties Ienākt
Top