Konsolidētie līgumi, Pamattiesību harta

EU ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri.Mantojuma tiesības

R.Krauze, Z.Gencs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Starptautiskās privāttiesības

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Kas ir autortiesības

Ingrīda Veikša ☆☆☆☆☆

€ 7.50

Civillikuma komentāri. Saistību tiesības.

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Kriminālprocess. Raksti 2005-2010

Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas

Rakstu krājums ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Valsts jēdziens un formas

Voldis Jakubaņecs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Saistību tiesības II daļa

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Saistību tiesības

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ievads civiltiesībās

Kaspars Balodis ★★★★★

€ 10.00

Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību

Andrejs Judins ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Krimināltiesības. Sevišķā daļa

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Patērētāju tiesību aizsardzības pamati

Baiba Vītoliņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daļa

Kristīne Strada-Rozenberga ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ārvalstu tiesību vēstures avoti

V. Blūzma, G. Zemītis, S. Osipova ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Mantojumu kārtošana

Zigmants Gencs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Civilprocesa likuma komentāri

Kalvis Torgāns, Mārtiņš Dudelis ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Autortiesības

Inese Paklone, Andrejs Lielkalns, Anita Sosnovska, Ketija Tola ☆☆☆☆☆

€ 11.00

Tiesu prakse un komentāri

Andris Grūtups ☆☆☆☆☆

€ 17.99

Civillikuma komentāri. Saistību tiesības.

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Eiropas Savienības institūcijas

Eduards Bruno Deksnis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Eiropas tiesības

Valdis Blūzma, Arnis Buka, Eduards Bruno Deksnis u.c. ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Strasbūras tiesu prakse apcietinājuma piemērošanā

Detlef Krauss, Jens-Christian Pastille, Egons Rusanovs ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Kriminālprocesa likums 5.izdevums

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Eiropas tiesības

Valdis Blūzma, Arnis Buka, Eduards Bruno Deksnis u.c. ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Darba likums un darba aizsardzības likums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības

R.Krauze, Z.Gencs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Tiesu prakse un komentāri

Andris Grūtups ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Komentāri saistību tiesībām civillikumā

K. Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Starptautiskās privāttiesības I

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Komerclikums

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Likumu grāmata

Ilze Korņeva ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Kriminālprocesa likums

Kristīne Strada, Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti 2008

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kriminālistika

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Mūsdienu valsts

Vojcehs Lamentovičs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Mantošanas tiesības

A.Pavars ☆☆☆☆☆

€ 0.10

Starptautiskās tiesības

Jānis Griģeļonis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Krimināltiesības. Vispārīgā un sevišķā daļa

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Jūras tiesības

M. Lejnieks & L. Medina ☆☆☆☆☆

€ 27.00

Noziedzīgs nodarījums

Uldis Krastiņš ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība

Dainis Mežulis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Likumu grāmata

Ilze Korņeva ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Muitas darbības pamati

Aivars Gulbis ☆☆☆☆☆

Нюрнбергский процесс. Том 5

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Vispārējs tiesību pārskats

Verners Vītiņš (Valda Birkava komentāri) ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums

Jānis Rozenfelds ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Nutshells European Union Law

Mike Cuthberts ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Protokols

Aija Odiņa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top