Zemesgrāmatas Latvijā

Sandra Dreija, Dace Jansone, Inese Kalniņa, Linards Muciņš u.c. ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Kriminālprocesa tiesības Vispārīgā daļa 1.grāmata

Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Lietu tiesības

Jānis Rozenfelds ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Krimināllikums neformālā skatījumā

A.Loskutovs, A.Judins ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Lietas ierosināšana Satversmes tiesā

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Juridisko terminu vārdnīca

Autoru kolektīvs (I.Krastiņa vadībā) ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Darba tiesības

Velga Slaidiņa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lietu tiesības

Jānis Rozenfelds ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Romiešu civiltiesību pamati

Voldemārs Kalniņš ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Protokols

Aija Odiņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Dzīvoklis: īre, privatizācija, īpašums

Rolands Krauze ☆☆☆☆☆

€ 5.00

An Introduction to Danish Law

Dažādi ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas

Voldis Jakubaņecs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Tiesiskā apziņa

Voldis Jakubaņecs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pārdots

Par dzīvojamo telpu īri

Rolands Krauze ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Ievads civiltiesībās

Kaspars Balodis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Drošība un tiesiskums Latvijā

Aivars Tabuns, Antra Torgāne ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Eiropas tiesības

Valdis Blūzma, Arnis Buka, Eduards Bruno Deksnis u.c. ☆☆☆☆☆

€ 5.50

Eiropas savienības tiesību piemērošana

Donāts Eberts, Ieva Freija, Kristīne Jarve u.c. ☆☆☆☆☆

€ 7.50

Civillikums, 12 izdevums

Latvijas vēstnesis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Kriminālistiskā mācība par pēdām

I.Indulēns ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai

Vidaga Skuja ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Civillikums 2001

Tiesu namu aģentūra ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati

Hanss Jirgens Vildbergs, Klauss Messeršmits, Laila Niedre ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē

TORGĀNS KALVIS, MATULE SANNIJA ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Latviešu - angļu - latviešu juridisko terminu vārdnīca

Steisija O.Kondrela, Viljams K.Kondrels ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri.Mantojuma tiesības

R.Krauze, Z.Gencs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Tiesu prakse un komentāri

Andris Grūtups ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Civiltiesisku līgumu paraugi

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Civiltiesību problēmas

Nikolajs Vīnzarājs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības

Jānis Grigeļonis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Tiesību jādziens un formas

V.Jakubaņecs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Civillikums. Lietu tiesības

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Par dzīvojamo telpu īri

Rolands Krauze ☆☆☆☆☆

Krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Справочник по нормотворческой технике

Т. Ф Яковлева ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Теория государсва и права

С. С. Алексеев ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Saistību tiesības II daļa

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 17.00

Saistību tiesības

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 17.00

Noziedzība Latvijā

Silvija Kristapsone ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvijas PSR Kriminālprocess

A.Liede ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ievads tiesībās

Jānis Neimanis ☆☆☆☆☆

Krimināllikuma zinatniski-praktiskais komentārs- vispārīgā daļa

U.Krastiņš, V.Liholaja, A.Niedre ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Starptautiskās privāttiesības I

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Latvijas PSR Kriminālprocess

A.Liede ☆☆☆☆☆

Īpašuma reforma Latvijā

A.Grūtups, E.Krastiņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

No romiešu tiesībām līdz Hāgas konvencijām

Augusts Lēbers ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Spriedumi un lēmumi lietās pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ar Egila Levita komentāriem) ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Starptautiskās publiskās tiesības III

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Starptautiskās publiskās tiesības II

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Starptautiskās privāttiesības I

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pārdots

Padomju civilprocesuālās tiesības

J.Rozenbergs, I.Briģis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Padomju civiltiesības I

J. Vēbers ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas PSR Kriminālprocess

A.Liede ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top