Latvijas PSR kriminālkodeksa komentāri

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pārskats par mazākumtautību tiesībām valodas lietojuma jomā

Fernāns de Varenness ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Starptautiskās publiskās tiesības IV

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Starptautiskās publiskās tiesības II

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Starptautiskās publiskās tiesības III

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Starptautiskās publiskās tiesības, 1. daļa

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Krimināltiesības. Vispārīgā un sevišķā daļa

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Eiropas tiesības

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Starptautiskās privāttiesības

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Par dzīvojamo telpu īri

Rolands Krauze ☆☆☆☆☆

€ 8.90

Huligānisms un cīņa ar to

Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

Latvijas PSR kriminālprocesa kodeksa komentāri

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Starptautiskās tiesības

A.Fogels, O.Grīnbergs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kriminoloģija

Ērika Stumbina ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Судебные речи известных русских юристов.

Е.М.Ворожейкин ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Искусство речи на суде

П. Сергеич ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Civilprocesa likums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Terminu skaidrojošā vārdnīca ģimenes un bērnu tiesībās

Barba Girgensone ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības

R.Krauze, Z.Gencs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Civillikums 1. daļa (Ģimenes tiesības)

Autoru grupa ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Darba likums 1.-3. daļa. Komentāri. Tiesu prakse

Ingus Gailums ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Ievads tiesībās

Jānis Neimanis ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Konstitucionālās tiesības

Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normu

Edgars Meļķisis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Civiltiesības jautājumos un atbildēs

Osvalds Joksts ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības

R.Krauze, Z.Gencs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Lietu tiesības

Jānis Rozenfelds ☆☆☆☆☆

€ 27.00

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā

Ineta Ziemele ☆☆☆☆☆

€ 27.00

Jūras tiesības

M. Lejnieks & L. Medina ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca

Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Konstitucionālās tiesības

Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane ☆☆☆☆☆

€ 42.00

Autortiesības

Inese Paklone, Andrejs Lielkalns, Anita Sosnovska, Ketija Tola ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Kriminālprocesa tiesības Vispārīgā daļa 1.grāmata

Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Starptautiskās publiskās tiesības, 1. daļa

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Civilprocesa likuma komentāri (Papildinātais izdevums)

Prof.K.Torgāna un M.Dudeļa vispārīgā zinātniskā redakcijā ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Administratīvās tiesības

Jānis Načisčionis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Zemesgrāmatas Latvijā

Sandra Dreija, Dace Jansone, Inese Kalniņa, Linards Muciņš u.c. ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Komerclikuma komentāri A daļa

Aigars Strupišs ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Musulmaņu Tiesību Vēsture Viduslaikos

Sanita Osipova ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kriminālprocesa likums

Kristīne Strada, Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kriminālprocesa likums

Kristīne Strada, Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ievads civiltiesībās

Kaspars Balodis ★★★★★

€ 14.00

Krimināllikuma zinatniski-praktiskais komentārs- vispārīgā daļa

U.Krastiņš, V.Liholaja, A.Niedre ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Civilprocesa likums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.)

Jānis Lazdiņš ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latvijas kriminālprocesa kodekss

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Latvijas kriminālkodekss

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Mantojumu kārtošana

Zigmants Gencs ☆☆☆☆☆

€ 8.50

Komerclikuma komentāri III

Aigars Strupišs ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Судебные речи известных русских юристов

Е. М Ворожейкин ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai

Vidaga Skuja ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top