Tiesības filosofija

Jānis Broks ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Nodokļi, nodevas un muita Latvijā

Aigars Urtāns ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Starptautisko līgumu loma muitas lietu regulēšanā

Aldis Čevers ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Muitas darbības pamati

Aivars Gulbis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 2.grāmata.

Ingus Gailums ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Krimināllikums

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Uzdevumi krimināltiesībās

Agra Reigase ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kriminālprocesa likums 5.izdevums

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Darba tiesības

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Krimināltiesības. Vispārīgā un sevišķā daļa

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Starptautiskās privāttiesības

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Dzīvojamo telpu īre : likums un tiesu prakse

M. Grudulis, K. Eltermane ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Darba tiesības. Darba aizsardzība

Valija Ulmane ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Darba līgums kā tiesību avots

Ņina Rācenāja ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Autortiesības

Inese Paklone, Andrejs Lielkalns, Anita Sosnovska, Ketija Tola ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Jūras tiesības

M. Lejnieks & L. Medina ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Darba strīdu izskatīšana

V.Dubure, A.Katlaps ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Cilvēks pie stūres

H.Kučers ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Juridisko terminu vārdnīca

Valdis Birkavs, Jānis Vēbers ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca

Jānis Birznieks ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Juridisko terminu vārdnīca

Valdis Birkavs, Jānis Vēbers ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Pašvaldību darbība un attīstība

Edvīns Vanags, Inga Vilka ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Gesellschaftsrecht.

Kübler, Friedrich ☆☆☆☆☆

€ 7.00

BGB Allgemeiner Teil: Ein Studienbuch

Köhler, Helmut ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Bürgerliches Gesetzbuch

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Starptautiskās kontraktu tiesības

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Patērētāju tiesību aizsardzības pamati

Baiba Vītoliņa ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē

TORGĀNS KALVIS, MATULE SANNIJA ☆☆☆☆☆

Saistību tiesības

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

Eiropas savienības tiesību piemērošana

Donāts Eberts, Ieva Freija, Kristīne Jarve u.c. ☆☆☆☆☆

Latvijas PSR Kriminālprocess

A.Liede ☆☆☆☆☆

Modernās starptautiskās tiesības

Aivars Fogels ☆☆☆☆☆

Lietu tiesības

Jānis Rozenfelds ☆☆☆☆☆

Ievads tiesībās

Jānis Neimanis ☆☆☆☆☆
Pārdots

Konstitucionālās teorijas pamati

V. Eglītis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Civilprocesa likums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Prokuratūra Latvijā

Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā

Vladimirs Terehovičs ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Pašvaldību darbība un attīstība

Edvīns Vanags, Inga Vilka ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Modernās starptautiskās tiesības

Aivars Fogels ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kriminālprocess shēmās A daļa

Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Protokols

Aija Odiņa ☆☆☆☆☆

Ekoloģisko tiesību pamati

Jānis Strautmanis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Римское право

Пухан И., Поленак-Акимовская М. ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Ievads administratīvo tiesību zinātnē

Kārlis Dišlers ☆☆☆☆☆

€ 10.00

LATVIJAS PADOMJU SOCIĀLISTISKĀS REPUBLIKAS KRIMINĀLPROCESA KODEKSS

LATVIJAS PSR TIESLIETU MINISTRIJA ☆☆☆☆☆

€ 2.99

Kriminālprocess un tiesu pierādījumi

Arturs Liede ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Ievads Eiropas Savienības Tiesībās

Ivo Alehno ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 1919-2014

Kristīne Strada, Anita Brakša, Jānis Deinats, Gita Bērziņa, Baiba Lazdiņa ☆☆☆☆☆

€ 17.00

Lietas ierosināšana Satversmes tiesā

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Romiešu civiltiesību pamati

Voldemārs Kalniņš ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top