Latvijas kriminālprocesa kodekss

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 13.00

Administratīvo pārkāpumu kodekss

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca

V.Jakubaņecs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

LR Uzņēmumu reģistra tiesību piemērošanas prakse

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Privāttiesību teorija un prakse

Erlens Kalniņš ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Valsts jēdziens un formas

Voldis Jakubaņecs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latvijas valsts un tiesību vēsture

Dravenieks A. sastādītājs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ārvalstu valsts un tiesību vēsture

Guntis Zemītis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Tiesiskā apziņa

Voldis Jakubaņecs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Tiesību jēdziens un forma

V.Jakubaņecs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Legal English

William R. Mckay, Helen E. Charlton ☆☆☆☆☆

€ 17.00

Noziegums un zinātne

Deivids Ouens ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri.Mantojuma tiesības

R.Krauze, Z.Gencs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Eiropas tiesības

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība

D.Mežulis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Lietas; Valdījums; Tiesības uz svešu lietu.

Gunta Višņakova, Kaspars Balodis ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Patērētāju tiesību aizsardzības pamati

Baiba Vītoliņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Krimināllikuma komentāri. I, II un III daļa

Uldis Krastiņš, Valentīna Liholaja ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 55.00

Konstitucionālās tiesības (papildināts un pārstrādāts izdevums)

Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Krimināltiesības.Vispārīgā daļa

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Krimināltiesības. Sevišķā daļa

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Juridisko terminu vārdnīca /angļu - latviešu

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā

Ineta Ziemele ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Saistību tiesības

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Pārdots

Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības.

Jānis Vēbers ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Mantošana

Zigmants Gencs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Pārdots

Medicīnas tiesības

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Tiesības uz nāvi

Rihards Poļaks ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Kriminālprocesa tiesības Vispārīgā daļa 1.grāmata

Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Civilprocesa likuma komentāri Trešais papildinātais izdevums

Sagatavojis autoru kolektīvs prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Eiropas savienības tiesību piemērošana

Donāts Eberts, Ieva Freija, Kristīne Jarve u.c. ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Eiropas tiesības

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Ievads Eiropas Savienības Tiesībās

Ivo Alehno ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Salīdzināmās krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ★★★★★

€ 12.00

Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana

Baiba Broka, Stīvens Džohansens ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Dokumenti par advokatūras jautājumiem

Latvijas zvērinātu advokātu padome ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Par Eiropas tiesību jautājumiem

Latvijas zvērinātu advokātu padome ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās

Valentīna Liholaja ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Tiesu prakse civillietās

Viktors Tihonovs ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Kriminālsodus un to izpildi vērtējot

Vitolds Zahars ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Kriminālsodu izpildes tiesības

Vitolds Zahars ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija

Valentija Liholaja ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Administratīvās tiesības

Jānis Načisčionis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Administratīvās tiesības

Artis Stucka ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Saistību tiesības

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Salīdzinošās administratīvās tiesības

Hanss Jirgens Vildbergs, Valdis Krasts ☆☆☆☆☆

€ 13.00

Salīdzināmās krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ★★★★★

€ 14.00

Latvijas Republikas pašvaldību tiesības

Ziedonis Rags ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Saistību tiesības II daļa

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 13.00

Civillikuma komentāri. Saistību tiesības.

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Eiropas savienības tiesības

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Pašvaldību darbība un attīstība

Edvīns Vanags, Inga Vilka ☆☆☆☆☆

€ 9.98

Трудовой стаж рабочих и служащих

В.В.Караваев, В.И.Никитинский ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top