Mantošanas tiesības

A.Pavars ☆☆☆☆☆

€ 0.10

Starptautiskās tiesības

Jānis Griģeļonis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Krimināltiesības. Vispārīgā un sevišķā daļa

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Jūras tiesības

M. Lejnieks & L. Medina ☆☆☆☆☆

€ 27.00

Noziedzīgs nodarījums

Uldis Krastiņš ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība

Dainis Mežulis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Likumu grāmata

Ilze Korņeva ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Krimināltiesības. Sevišķā daļa

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Krimināltiesības Vispārīgā daļa

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Kriminālistika

Anrijs Kavalieris ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Praktiskā kriminālistika

Pēteris Grieznis ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Kriminālsodus un to izpildi vērtējot

Vitolds Zahars ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Strasbūras tiesu prakse apcietinājuma piemērošanā

Detlef Krauss, Jens-Christian Pastille, Egons Rusanovs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Krimināllikuma zinātniski praktiskais KOMENTĀRS - 3

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Krimināllikuma zinātniski praktiskais KOMENTĀRS - 2

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Krimināllikuma zinātniski praktiskais KOMENTĀRS - 1

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Salīdzināmās krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ☆☆☆☆☆

€ 14.00

Krimināltiesības shēmās

Dainis Mežulis ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Romiešu civiltiesību pamati

V. Kalniņš ☆☆☆☆☆

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Uzdevumi krimināltiesībās

Agra Reigase ☆☆☆☆☆

Krimināllikums

Nav zināms ☆☆☆☆☆

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā

Deksnis Eduards Bruno, Grūbis Normunds, Kudeikina Inga u.c. ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Muitas darbības pamati

Aivars Gulbis ☆☆☆☆☆

Нюрнбергский процесс. Том 5

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Vispārējs tiesību pārskats

Verners Vītiņš (Valda Birkava komentāri) ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Īpašuma reforma Latvijā

A.Grūtups, E.Krastiņš ☆☆☆☆☆

€ 13.00

Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums

Jānis Rozenfelds ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Saistību tiesības Otrais papildinātais izdevums

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 37.00

Nutshells European Union Law

Mike Cuthberts ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Protokols

Aija Odiņa ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai

Vidaga Skuja ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Starptautiskās publiskās tiesības II

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Starptautiskās publiskās tiesības III

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Криминалистика

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Praktiskā kriminālistika

Pēteris Grieznis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Daktiloskopija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kriminālistikas tehniskie līdzekļi

Aigars Evardsons ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Administratīvās tiesības

Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kriminālistiskā tehnika

Autoru grupa profesora A.Kavaliera vadībā ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Kriminālistiskā taktika

Autoru grupa profesora A.Kavaliera vadībā ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Darba tiesības

Velga Slaidiņa ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Krimināllikuma komentāri 4.grāmata

V.Liholaja ☆☆☆☆☆

Protokols

Aija Odiņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Īpašuma reforma Latvijā

A.Grūtups, E.Krastiņš ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Darba tiesības

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Saistību tiesības Otrais papildinātais izdevums

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 27.00

Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normu

Edgars Meļķisis ☆☆☆☆☆

Ievads administratīvo tiesību zinātnē

Kārlis Dišlers ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati

Hanss Jirgens Vildbergs, Klauss Messeršmits, Laila Niedre ☆☆☆☆☆

Vispārējs tiesību pārskats

Verners Vītiņš (Valda Birkava komentāri) ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Dabas resursi un to izmantošana tautsaimniecībā

J.Niedrītis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Vācijas tiesību vēsture (V-XX gs.)

Līna Birziņa ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top