Latvju Dainas

Krišjānis Barons ☆☆☆☆☆

€ 300.00

Pārdots

Folk music instruments in Latvia

Valdis Muktupāvels ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Mūsu valodiņa

A. Sprīvule ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pēdējā paradīze

Miloslavs Stingls ☆☆☆☆☆

€ 0.20

Latviešu rakstu zīmes

Daina Kraukle ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Saules dainas

V.Vīķe-Freiberga, I.Freibergs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latvju dainas

Krišjānis Barons ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pārdots

Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās

Sastād. R.Birzgalis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pēdējā paradīze

Miloslavs Stingls ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

zin. red. S. Cimermanis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu sakāmvārdi un parunas

Sast. Dace Ruža ☆☆☆☆☆

€ 0.80

Atskaņu hronika

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Zeltenes Rokdarbi Baltie Darbi I.II.grāmata

Arvīds Dzērvītis ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Raksti folkloristikā

Arturs Ozols ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Cilvēki un paražas

A.Dridzo, Ļ.Mincs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu tautas dzīves pieminekļi

Saulvedis Cimermanis ☆☆☆☆☆

€ 1.20

Zeltenes Rokdarbi Baltie Darbi I.II.grāmata

Arvīds Dzērvītis ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Latviešu tautas piedzīvojumi

Uldis Ģērmanis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvju rakstu ābecīte

Ed. Paegle ☆☆☆☆☆

€ 5.90

Kad saulīte rotājas

Rita Drīzule, Elza Kokare, Harijs Purviņš ☆☆☆☆☆

€ 0.70

Zīmējumi un apraksti (4. sējums)

Johans Kristofs Broce ☆☆☆☆☆

Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā

Leo Dribins ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Novadu Tērpi VIII Augšzeme, Rīga

Elga Kivicka , Adolfs Karnups ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Novadu Tērpi XIII Smiltene, Alūksne

Elga Kivicka , Adolfs Karnups ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Novadu Tērpi XI, Ziemeļkurzeme Talsi, Tukums, Dundaga, Pope

E. Kivicka, A. Karnups ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Novadu Tērpi XI, Ziemeļkurzeme Talsi, Tukums, Dundaga, Pope

E. Kivicka, A. Karnups ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Novadu tērpi X Valmiera, Limbaži, Rūjiena

Elga Kivicka , Adolfs Karnups ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Novadu Tērpi XIV Sakaleja, Aizpute

E. Kivicka, A. Karnups ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Arheoloģija un etnogrāfija II.Grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 12.50

Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā

Leo Dribins ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Dailes lokā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu tautas anekdotes

sast. Dzidra Andiņa ☆☆☆☆☆

€ 0.99

Latviešu tautas tērpi I Vidzeme PIELIKUMS

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu tautas tērpi I daļa, Vidzeme

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kas var dziesmas izdziedāt?

Kārlis Arājs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Проблемы славянской этнографии

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Latviešu tautas tērpu vēsture

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Novadu tērpi III, Kurzeme

E. Kiviska, A. Karnups ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Novadu Tērpi XV, Nīca, Bārta, Rucava, Virga

Elga Kivicka , Adolfs Karnups ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Novadu Tērpi XIV Sakaleja, Aizpute

E. Kivicka, A. Karnups ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Novadu Tērpi XIII, Smiltene, Alūksne

E. Kivicka, A. Karnups ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu tautas dziesmas 5.sējums 2.daļa kara dziesmas

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Latviešu tautas tērpi. Vidzeme

Zīle Bremze, Velta Rozenberga ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās

Sastād. R.Birzgalis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Saules dainas

V.Vīķe-Freiberga, I.Freibergs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Labi ļaudis

Rudīte Raudupe ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Zeme cēla zāli

Sastādījis Knuts Skujenieks ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu tautas piedzīvojumi

Uldis Ģērmanis ☆☆☆☆☆

€ 0.10

Krišjānis Barons un "Latvju dainas"

Kārlis Arājs ☆☆☆☆☆

Arheoloģija un Etnogrāfija XXIV.Grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Senlatviešu rakstības noslēpumi

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ceļi XIII un XIX sējums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu tautas ticējumi I

Prof. P. Šmits ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Latvju rakstu ābecīte

Ed. Paegle ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Zeltenes Rokdarbi Baltie Darbi I.II.grāmata

Arvīds Dzērvītis ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Kad saulīte rotājās

Sak. R. Drīzdule ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā

Leo Dribins ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Tautas mūzikas instrumenti

Īrisa Priedīte ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top