Vārdu klētiņa

Inese Ruberte ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Dailes lokā

Sastādījis Jānis Alberts Jansons ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Darba vara lielu dara

Sastādīja Jānis Alberts Jansons ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Draiskās dainas

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Zeme cēla zāli

Sastādījis Knuts Skujenieks ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Ornaments

Daina Kraukle ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Ornaments

Daina Kraukle ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Novadu Tērpi XI, Ziemeļkurzeme Talsi, Tukums, Dundaga, Pope

E. Kivicka, A. Karnups ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Novadu tērpi X Valmiera, Limbaži, Rūjiena

Elga Kivicka , Adolfs Karnups ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Novadu tērpi I, Zemgale

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Vāceles un cibas

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latviešu tautas tērpu vēsture

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 50.00

Meiteņu rokdarbi I un II

Al. un A.Dzērvīši ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Latviešu tautastērpi

sast. V.Rozenberga ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latviešu tautas tērpi

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

zin. red. S. Cimermanis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pieminekļu valdes Brīvdabas muzejs

Jānis Jaunzems ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Senču raksti

Velta Rozenberga, Guntis Zemītis ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Tautas mūzikas instrumenti

Īrisa Priedīte ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Apģērbs Latvijā 7.-17.gs.

Anna Zariņa ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Latviešu tautas tērpi (1936)

Arvīds Dzērvītis, Valdemārs Ģinters ☆☆☆☆☆

Latviešu buramie vārdi 1. un 2.daļa

K.Straubergs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latvju tautas dainas

Vairāki autori ☆☆☆☆☆
Rezervēts

Baltu un slāvu kultūrkontakti (Lat/Rus)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Baltu un slāvu kultūrkontakti (Lat/Rus)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Rezervēts

Dainu dzīvības spēks

Ilze Liepiņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Darba vara lielu dara

Latviešu tautas dziesmas (2.izdevums) Jansona sakārtojumā ☆☆☆☆☆

€ 2.55

Kad saulīte rotājas

Rita Drīzule, Elza Kokare, Harijs Purviņš ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Валькирии. Женщины в мире викингов.

Фриксдотир Йоханна Катрин ☆☆☆☆☆

€ 13.00

Dailes lokā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Arheoloģija un etnogrāfija XXXI

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Arheoloģija un Etnogrāfija XXIV.Grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Arheoloģija un Etnogrāfija XXV.Grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Arheoloģija un Etnogrāfija XXVI.Grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Arheoloģija un etnogrāfija XIV.Grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Arheoloģija un etnogrāfija X.Grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Arheoloģija un etnogrāfija I.Grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Arheoloģija un etnogrāfija II.Grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Latviešu tautas mīklas

Pēteris Birkerts ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Melnās salas

Miloslavs Stingls ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Tu dzīvoji dižu darbu

Imants Ziedonis ☆☆☆☆☆

€ 0.85

Latvju rakstu ābecīte

Ed. Paegle ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Ceļvedis ķeltu gudrībā

Carl McColman ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Stāsti par mācītājiem

A.Upītis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu tautas dzīves pieminekļi

Saulvedis Cimermanis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latvieša sēta.

Mārtiņš Kuplais ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latvju tautas daiņas

sast. R. Klaustiņš ☆☆☆☆☆

€ 300.00

Gudru ņēmu padomiņu

sast. E. Marjutina ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu buramie vārdi 1. un 2.daļa

K.Straubergs ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Latvju novadu tērpi. Abrene

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Darba vara lielu dara

sast. J.A.Jansons ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvju daiņas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā

Leo Dribins ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Vārdu klētiņa

Inese Ruberte ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Darba vara lielu dara

Latviešu tautas dziesamas (1.izdevums) Jansona sakārtojumā ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Saules dainas

V.Vīķe-Freiberga, I.Freibergs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latviešu tautas piedzīvojumi

Uldis Ģērmanis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vārdu klētiņa

Inese Ruberte ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top