Jelgava 94

Jānis Joņevs ★★★★★

€ 25.00

Manas Bijušās

Rihards Čerkovskis ☆☆☆☆☆

€ 9.50

Balle beidzās pusnaktī: latviešu kara stāst

Vera Kacena ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kājāmgājējs karā: latviešu kara stāsti

Vera Kacena ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Dejas uz palodzes pie atvērta loga

Viesturs Rudzītis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Minūtēm ritot

Jānis Mauliņš ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Dialogs ar dabu

Alberts Caune ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Odas skumjām

Regīna Ezera ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Laimes un harmonijas atslēga

Viktors Ābele ☆☆☆☆☆

Uzdrīkstēšanās

Zenta Mauriņa ☆☆☆☆☆

€ 0.70

Amsterdamas princips

Vilis Lācītis ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Kalendārs mani sauc

Andris Kalnozols ★★★★★

€ 9.00

Mana mīļākā nams

Monika Zīle ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Valmieras puikas

Pāvils Rozītis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Kāpura kāzas

Dagnija Zigmonte ☆☆☆☆☆

€ 0.70

Radu raksti

Aivars Kalve ☆☆☆☆☆

€ 0.70

Vinardu tirāns

R. Sēlis ☆☆☆☆☆

€ 0.70

Kapelmeistara Kociņa kalendārs

Marģers Zariņš ☆☆☆☆☆

€ 0.70

Vergi, kalpi, draugi

Ilmārs Tīrmanis ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Septiņas dzērves

Nora Kalna ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Mana baltā ģitāra

Andris Jakubāns ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Vecrīga

Marģers Zariņš ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Zeme viņpus Mordangas

Visvaldis Lāms ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Pēdu puķes

Olafs Gūtmanis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Vēstules 1910-1956

Jānis Sudrabkalns ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Jūrasputu pīpe

Egons Līvs ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Latviešu gadskārtu ticējumi

Kārlis Arājs, Modris Adumāns ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Saderinātie

Aleksandrs Grīns ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Pārdots

Baigās piezīmes

Silvija Brice ★★★★☆

€ 10.00

Zvaigžņu lietus

Regīna Ezera ★★★★☆

€ 2.00

Pasakas par ziediem

Anna Sakse ★★★★★

€ 9.00

Ardievas Mežam

Vilis Seleckis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Trīs vella kalpi

Rutku Tēvs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Koklētājs Samtabikse

Ēriks Ādamsons ★★★★★

€ 1.00

Kopoti raksti

Vilis Lācis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Rīta migla

Jānis Mauliņš ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Nakts bez mēnesnīcas

Regīna Ezera ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Dzilnas sila balāde

Regīna Ezera ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Toreiz Lubes dzirnavās

Aina Zemdega ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Briežu zemes putenī

Jānis Plotnieks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Sarkanais un melnais

Stendāls ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Divi tēlojumi

Ilze Kalnāre ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Kā pele pa graudam

Miervaldis Birze ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Izlase I un II

Zigmunds Skujiņš ☆☆☆☆☆

Rainis

Kalniņš. ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Tik vienu vizošu zvaigzni

Māra Svīre ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Kopoti raksti II

Anna Sakse ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Aisma

Ilze Indrāne ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Strēlnieki pārnāk mājās

M.Krieviņš ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Bailes no dziļuma

Māra Svīre ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Kā svece deg

Imants Ziedonis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Krīt manā pavasarī sarma

Austra Skujiņa ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Ragana manā skapī

Gatis Ezerkalns ★★★★★

€ 9.00

Tēva meita

Valentīna Pavlovska ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Ines

Gunars Janovskis ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Bille

Vizma Belševica ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Dievu gulta

Jānis Veselis ☆☆☆☆☆

Mēs atradīsim

Vladis Spāre ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Kapelmeistara Kociņa kalendārs

Marģeris Zariņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Adieņi 1. grāmata

Dagnija Zigmonte ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top