Ķiņķēziņi

G. Gruziņa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Jelgavai azotē

Māris Brancis ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Ģimenes zelts. Gleznotājs Harijs Kārkliņš

Ilze Avotiņa, Ieva Manoni, Anita Vanaga ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu padomju stājgrafika

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Rainis un Aspazija. No Kastaņolas uz brivību

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Nonkonformisms grafikā 1944-1990

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Kopoti Raksti Ēriks Ošs

Ēriks Ošs ☆☆☆☆☆

€ 13.00

Gobelēni. Esejas/Tapestries. Essays

Vilks Dzintra, Repše Gundega ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Leģendas hipotēze. Jānis Staņislavs Roze, (1823-1897)

Aivars Leitis ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Modern Latvian Ceramics

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Rīgas porcelāns un fajanss

Z. Konstants, T. Poluikeviča ☆☆☆☆☆

Latvijas kultūras fonda gaduraksti 1987-1988

Astrīda Aļķe ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Riga's monuments and decorative sculptures

Ojārs Spārītis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu tēlotāja māksla 1860 - 1940

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latviešu bērnu grāmatu grafika

Arvīds Jēgers, Zaiga Kuple ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Skatuves màkslas meistari

Biruta Gudriķe ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Aleksandra Beļcova

Aleksandra Beļcova ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Personība mākslas procesos

(vairāki autori) ☆☆☆☆☆

€ 19.99

My Latvia

Māris Bišofs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Architektonisches Ensemble der Dom-Kathedrale un Riga

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Muzeji aicina

G.Krieviņš ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pieskārieni. Kurts Fridrihsons

Gundega Repše ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Monologi. Sarunas. Pieskarieni

Lita Beiris ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Tie trakie gleznotāju gadi

Kārlis Neilis ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Ansis Cīrulis. Saules pagalmos

Rūta Rinka ☆☆☆☆☆

Jūra latviešu padomju glezniecībā

Romis Bēms, Aleksandrs Zviedris ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Dom-raxti / Thought Pieces

Māris Bišofs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Ruta Bogustova: Tekstilijas

V.Kučinska ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Rīgas zeltkaļu izstrādājumu kolekcija

Anna Jursone ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Jānis Valters

K. Sūniņš ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu tēlotāja māksla 1860 - 1940

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latviešu tēlotāja māksla

Sastādījusi S.Cielava ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Valdis Kalnroze

Ināra Ņefedova ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Apceres par Latvijas mākslu simt gados

R. Bēms ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Cieši pie vēja. Eduards Kalniņš – portretējums.

Jānis Melbārzdis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kārlis Sūniņš

Ināra Ņefedova ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvijas kultūras vēsture

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latvijas mākslas vēsture

Laila Bremša, Anita Rožkalne ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Vīgrieze's laiks

Irita Luško ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Latviešu padomju stājgrafika reprodukciju albums

Laima Reihmane ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu padomju karikatūra

Dainis Breikšs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Rīgas porcelāns un fajanss

Z. Konstants, T. Poluikeviča ☆☆☆☆☆

Vilhelms Purvītis, 1872-1945

Inese Riņķe ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Es dzīvoju

Biruta Baumane ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Cilvēks un spārni

Jānis Anmanis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu keramika

Aija Nodieva ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Pēc pirmajiem cīruļiem

Antons Stankevičs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Liepājas māksla gadsimtu vējos

Aldis Kļaviņš ☆☆☆☆☆

€ 50.00

Rakstniecības un mākslas gada grāmata 1942. gadam

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Pēteris Martinsons

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Ansis Cīrulis

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Vidbergs

Oļģerts Liepiņš ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Alnis Stakle

Alise Tīfentāle ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Supergrafiķi

Raivis Austriņš ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Padomjzemes mitoloģija

Elita Ansone ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Jānis Skučs

Gundega Cēbere ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Plakāts Latvijā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 60.00

Teodors Zaļkalns

K. Baumanis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top