Pārdots

История Балтийских государств

Андрес Казекамп ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Pārdots

Prūši karā ar likteni

Agris Dzenis ☆☆☆☆☆

€ 16.00

Latvijas brīvības cīņas 1918-1920

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Brīvās Latvijas prezidenti

Arnolds Auziņš, Reinis Ādmīdiņš ☆☆☆☆☆

Siržu likteņi

Kārlis Ieviņš ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pārcēlāji

Ēriks Tomsons, Pēteris Jansons, Laimonis Pētersons, sast. M.Zirnīte ☆☆☆☆☆

Baltiešu gredzens

Zigfrīds fon Fēgezaks ☆☆☆☆☆

Naudas laiki Latvijā

Kristīne Ducmane ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Atskaņu hronika

Valdis Bisenieks, Kaspars Kļaviņš, Ēvalds Mugurēvičs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latvijas vēsture 1710-1800

Edgars Dunsdorfs ☆☆☆☆☆

Latviešu tautas piedzīvojumi I un II

Uldis Ģērmanis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Ulmaņlaiki. Latvju autoritārisma īpatnības

Vita Zelče, Māris Zanders ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Uz ežiņas galvu liku 1. un 2. daļa

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos

Vilis Samsons ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Dienās baltās nebaltās

Boriss Zemgals ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Mans sapnis ir un paliek kādreiz atgriezties

Judīte Zuika u.c. ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Tas bija tautas laiks

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.50

LATVIEŠI, KARŠ IR SĀCIES!

Ernests Treiguts-Tāle ☆☆☆☆☆

€ 19.00

Teika par Aistiem

Audrone Ilgevičiene ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Latviešu karazēnu stāsti

Oskars Vizulis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latvijas atbrīvošanas karš

Pēteris Radziņš ★★★★★

€ 4.00

Latvijas vēsture 1. daļa

Arveds Švābe ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Viņi. Ceļā

Anna Velēda Žīgure ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Zilā aploksne. Neredzemā divīzija

Aleksandrs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vilhelms Ķuze Šokolādes karalis

Baiba Pazāne ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Sarkanā migla

Lilija Zariņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvijas leģendas V

Pāvils Raudonis, Juris Visockis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Trakie deviņdesmitie

Valdis Klišāns ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Baltijas brīvības ceļš

Latvijas Inteliģences apvienība ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvijas zemes no 19. gadsimta beigām līdz 1918. gadam

Ēriks Jēkabsons ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Teitan un tagad

Reinis Ādmīdiņš ☆☆☆☆☆

Deviņu vīru spēks

Valsts kanceleja ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Latvija padomju militāristu varā 1939-1999

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Ko,Tēvzeme,varu tev dot..

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Karaļa viesi

Mariss Vētra ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ģenerālis Kārlis Goppers

Miķelis Goppers ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Baltijas brīvības ceļš

Latvijas Inteliģences apvienība ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pārdots

Lībiešu kultūrtelpa

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Dzīves pārdomas

Visvaldis Lācis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

20. gadsimta Latvijas vēsture I un II daļa

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

Vecais pilskungs.

Augusts Deglavs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pārdots

PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940-1990

Heinrihs Strods ☆☆☆☆☆

€ 5.00

PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940-1990

Heinrihs Strods ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Senču raksti

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā 1940-1990

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Karš visu norakstīs

Leonīds Rabičevs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Pārdots

No laika rēķinu vēstures

Izaks Rabinovičs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Melngalvju nams

Māra Siliņa ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Ugunskuru blāzmā

D.Kaupužs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Bronza Latvijā

A.Anteins ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latvijas luterāņu baznīcas 1.sējums

Vitolds Mašnovskis ☆☆☆☆☆

Latviešu literatūras vēsture

O.Čakars, A.Grigulis, M.Losberga ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top