Gadsimtu silueti Rīgas bruģakmeņos

Ojārs Zanders ☆☆☆☆☆

€ 24.00

Latvijas vēsture (komplekts)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kuršu vikingi

Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Sarunas X

Kristiāna Lībane - Šķēle ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Salaspils nāves nometnē

red. K. Sausnītis ☆☆☆☆☆

€ 3.40

Atdots

Nolaupītā bērnība

Ilmārs Šalts ☆☆☆☆☆
Pārdots

Spēka dziesmas + CD

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Sen to Rīgu daudzināja

A. Ancelāne ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Latvieši ārzemnieku leģionā.

Bruno Plūme ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Ārzemju leģions un latviesi

Bruno Plūme ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu leģions

Arturs Silgailis ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Rīgas bendes nāve

Antons Kincle, Gads Šimrons ☆☆☆☆☆
Pārdots

Baltijas Brīvības ceļš un Zviedrijas diplomātija

Larss Pēters Fredēns ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvijas vēsture 20. gadsimts

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Viņi. Ceļā

Anna Velēda Žīgure ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu rakstniecības vēsture

Teodors Zeiferts ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Zvejnieku kolhozs “Boļševiks”

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Ceļvedis Liepājas arhitektūrā

Sast. Līga Sāne-Alksne ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Latvija divdesmitajā gadsimtā

R. Ābelnieks ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Hellāda no Perikla līdz Aleksandram

Plutarchs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Rīga sociālisma laikmetā 1917-1975

atb.red. A.Drīzulis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē

Hermanis Endzeliņš ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Cīņā pret Boļševismu

Pāvels Bermonts-Avalovs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Otrais pasaules karš, VI daļa

Visvaldis Lācis ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Otrais pasaules karš, II daļa

Visvaldis Lācis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Salaspils nāves nometnē

K.Sausnīša redakcijā ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Priekuļi

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Rīga toreiz

Mariss Vētra ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latvijas aizvēsture

A. Vasks, B. Vaska, R. Grāvere ☆☆☆☆☆

€ 14.00

Kurzemes meži šalc...

Vilis Samsons ☆☆☆☆☆

Brāļu kapi

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Rīga laikmetu griežos 1901-1918

Andris Caune ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Karš, par kuru klusēja 1. un 2. grāmata

Donats Greizis ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Pārdots

Rīga senās atklātnes

Sast. G.Janaitis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas vēsture 1997/3(27)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Sen to Rīgu daudzināja

sast. A.Ancelāne ☆☆☆☆☆

€ 0.80

Latvijas vēsture vidusskolai 1 un 2. daļa

Gunārs Kurlovičs, Andris Tomašūns ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Latvijas Atbrīvošanas kara vēsture I

Mārtiņš Peniķis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

История Черного бальзама

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Rīgas grāmata

Andris Kolbergs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Saules pulksteņi Latvijā

Jānis Klētnieks ☆☆☆☆☆

€ 1.70

Latvijas un latviešu tautas vēsture

Agnis Balodis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvijas vēsture 1800-1914

Arveds Švābe ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latvijas vēsture

Arnolds Spekke ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Latvijas vēsture vidusskolai 1 un 2. daļa

Gunārs Kurlovičs, Andris Tomašūns ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Lūžkilā

Māra Zirnīte ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latvijas vēsture 20. gadsimts 1 un 2.daļa

Indulis Ķēniņš ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Elīze fon der Reke

Inguna Bauere ☆☆☆☆☆

Pagājība

Jāzeps Eiduss ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza

Sandra Kalniete ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Daugavas vanagi

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Dzimtene 1,2,3,4

Jēkabs Janševskis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvijas kultūras vēsture

Inga Sarma ☆☆☆☆☆

€ 0.85

Rīga sociālisma laikmetā 1917-1975

atb.red. A.Drīzulis ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Trešā atmoda

Jānis Stradiņš ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pati Rīga ūdenī

A.Caune ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Reģistrēties Pieslēgties
Top