Cilvēces vēsture

Hendriks van Lons ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Latvijas kultūras vēsture

Andrejs Johansons ☆☆☆☆☆

€ 17.00

Zeme un Tautas

A. Grīns ☆☆☆☆☆

€ 120.00

Pasaules Vēsture

A. Grīns ☆☆☆☆☆

€ 120.00

Latviešu tautas dzīvesziņa

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Meža kapu memoriālā skulptūra

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.50

1991. Janvāris. Latvija

Vilnis Auziņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Ārzemju literatūras vēsture

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Diplomātijas vēsture III

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Darba vara lielu dara

Latviešu tautas dziesmas (2.izdevums) Jansona sakārtojumā ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Baltu senvēsture

Andrejs Kavacis ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Mitloğijas Enciklopēdija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Mūsu karoga stāsti

A.Bergmane ☆☆☆☆☆

€ 11.00

Sapiensi

Juvāls Noass Harari ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Melngalvju nams

Māra Siliņa ☆☆☆☆☆

€ 15.00

hopenhofas apes muiža laikmeta vējos

Barbara Pauli, Irēna Meistere ☆☆☆☆☆

€ 17.00

Latvju spēka zīmju krāsojamā grāmata

Brigita Ektermane ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kā rodas Oda priekam

Juris Jansons ☆☆☆☆☆

€ 19.00

Akmeņos kaltā Latvijas vēsture

Gunārs Kušķis ☆☆☆☆☆

€ 14.99

Atdots

LŪZUMS NO MILICIJAS LĪDZ POLICIJAI

J.Vahers, I.Bērziņa ☆☆☆☆☆
Atdots

Forgotten Voices Victoria Cross

Roderick Bailey ☆☆☆☆☆

1900. Русские штурмуют Пекин

Янчевецкий Дмитрий ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Швеция. Гроза с Балтики

А.Б. Широкорад ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls

Laura Uzule, Vita Zelče ☆☆☆☆☆

€ 42.00

Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 42.00

Senči un pēcteči

Zigfrīds fon Fēgezaks ☆☆☆☆☆

€ 67.00

Pārdots

Rīgas pārvalde astoņos gadsimtos

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 35.00

21 likteņstāsts

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ludzas igauņu pasakas

Guntars Godiņš, Sandra Godiņa, Uldis Balodis, Aldis Aleks, Inge Annom ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Brigadiera Žerāra varoņdarbi

Arturs Konans Doils ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Teiksma par Rāmu

Premčands ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Latvijas atbrīvošanas kaŗa vēsture

Mārtiņš Peniķis ☆☆☆☆☆

€ 28.00

Okupētā Latvija 20.gatsimta 40.gados

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvijas vēstures institūta žurnāls 2001

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Latvijas vēstures institūta žurnāls 2013

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Brīvās Latvijas prezidenti

Ādmīdiņš Reinis u.c. ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Hruščovs un viņa laikmets

Viljams Taubmans ☆☆☆☆☆

€ 8.00

25 gadi sektā

Māris Ruks ★★★★★

€ 4.00

Senā Latvija

Prof. Fr. Balodis ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Akmeņos kaltā Latvijas vēsture

Gunārs Kušķis ☆☆☆☆☆

€ 19.00

Zeltenes Rokdarbi Baltie Darbi I.II.grāmata

Arvīds Dzērvītis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Sauli dzīves pabērniem!

Jānis Riekstiņš ☆☆☆☆☆

€ 21.00

Manas dzīves atmiņas

Jazeps vītols ☆☆☆☆☆

€ 2.80

Karaļa Anrī IV vīra gadi

Heinrihs Manns ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Zeme starp Rundāli un Tērveti

Sigurds Rusmanis ☆☆☆☆☆

€ 29.00

Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā

Juris Tālivaldis Urtāns, Rihards Delvers, Māra Rūmniece ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Pārdots

Dzelzceļš Latvijai. Latvija dzelzceļam

Toms Altbergs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Mans atmiņu kaleidoskops

Ruta Šaca-Marjaša ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Asinszemes

Timotijs Snaiders ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Секретные материалы нацизма

Н.Н.Непомнящий ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ebreju tautas vēsture

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Ķeizariene

Nikola Avrila ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu buramie vārdi 2.daļa

K.Straubergs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Mans atmiņu kaleidoskops

Ruta Šaca-Marjaša ☆☆☆☆☆

€ 29.00

Emīls Dēliņš: patriots, žurnālists, diplomāts

Ilona Bērziņa ☆☆☆☆☆

€ 14.90

Labrīt, pasaulīt!

Andris Balodis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top