Literatūras hrestomātija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu literatūras vēsture 1. sējums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu folklora mītu spogulī

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 35.00

ievads literatūrzinātnē

Vitolds Valeinis ☆☆☆☆☆

Ivans Franko

Kārlis Krauliņš ☆☆☆☆☆

Literatūras rokasgrāmata skolēniem

Ērika Zimule ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Lasāmā grāmata pamatskolas 3. un 4. klasei

J.Broka, H.Kreicers ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Literatūra 10. klasei

Ieva Dubiņa, Lita Silova, Aldis Vēvers, Iveta Vīduša ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Literatūra 11. klasei

Daina Auzāne, Dace Lūse, Mārīte Maurmane, Mārīte Milzere ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Latviešu un cittautu literatūra

Ilgonis Bērsons, Jānis Knope, Mirdza Kuple, Atis Skalbergs, Anna Straume ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Literatūra 12. klasei

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Literatūra 10.klasei

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Imants Ziedonis Izlase

Imants Ziedonis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu literatūras sākotne

H.Grase , Ē.Zīmule ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Literatūra. 3. daļa. Vidusskolām.

Anita Skalberga ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Rakstnieki par rakstniekiem-II

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Poētika

Kārlis Dziļleja ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Domraksti un citi skolēnu domu raksti

Mārīte Milzere ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Randenes vasara

Saulcerīte Viese ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Uzdevumi literatūrā 12. klasei

Rainelda Muižniece ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Uzdevumi literatūrā 10. klasei

Rainelda Muižniece ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Literatūra 5. klasei

Gunta Sālījuma, Inga Zemīte ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Literatūras mācīšanas metodika

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Blaumaņa zelts

Līvija Volkova ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Uzdevumi literatūrā 11. klasei

Rainelda Muižniece ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Literatūrteorija vidusskolai

Andrejs Grāpis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Mana pirmā lasāmgrāmata

I. Birzvalka ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Literatūra 5. klasei

Gunta Sālījuma, Inga Zemīte ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Latviešu literatūras vēsture 2. sējums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Nebaidies domāt!

Linda Strenga ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Literatūrteorija vidusskolai

Andrejs Grāpis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pirls 2006. Lasāmgrāmata

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 0.20

Latviešu jaunākās prozas izlase 80.-90. gadi

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Ievads literatūras teorijā 5.-7. klasei

H.Grase ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Literatūra 5.klasei

Gunta Sālījuma, Inga Zemīte ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pieci soļi

Andrejs Grāpis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Zināšanu pārbaudes paņēmieni literatūrā

Astrīda Vulfa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Literatūra. Rokasgrāmata skolēniem un studentiem

Ērika Zimule ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Literatūra 10. klasei

L. Silova, A. Vēvers, I. Viduška ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Literatūra 11. klasei

D. Auzāne, D. Lūse, M. Mauermane, M. Milzere ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Literatūra 9. klasei

Mārīte Milzere ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Laiks un rakstnieks

Laiks un rakstnieks ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Literatūras vēstures un teorijas jautājumi

K.Graudiņš, I.Kiršentāle, K.Kundziņš, E.Sokols ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Apcerējumi par latviešu padomju literatūras vēsturi

K.Graudiņš, V.Kaupužs, K.Kundziņš, R.Pelse, Fr.Rokpelnis, E.Sokols ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu literatūra I daļa (1885-1905)

Andrejs Upīts ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Problēmas un risinājumi

K. Krauliņš (sast.) ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Poēzija un īstenība

Johans Volfgangs Gēte ☆☆☆☆☆

€ 2.00

literatūra 12. kl.

Dagmāra Ausekle, Imants Auziņš, Marta Balode u.c. ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Literatūra 11. klasei (darba lapas)

Daina Auzāne, Dace Lūse ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pārbaudes darbi literatūrā 10.-12.klasei

Inese Ruberte ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Lasāmā grāmata 1. klasei

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Lasīsim ar prieku!

Valentīna Sūniņa ☆☆☆☆☆

€ 7.50

Lasīsim ar prieku!

Valentīna Sūniņa ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Latviešu literatūras vēsture

Guntis Berelis ★★★★★

€ 8.00

Darba burtnīca LITERATŪRĀ 5.klasei

Jānis Strēlis ☆☆☆☆☆

Teksta analīze vidusskolā

Inese Auziņa ☆☆☆☆☆

€ 4.00

literatūra 8.klasei

M. Milzere, L. Silova, D. Štokmane, A. Vanaga, A. Vēvers, I. Viduša ☆☆☆☆☆

€ 3.00

SKOLOTĀJA GRĀMATA LITERATŪRĀ 5.KLASEI

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top