Literatūra 10.klasei 1.daļa

Lita Silova ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Literatūra 9.klasei. Darba burtnīca

M.Rune, I.Karūsa, E.Leite, S.Šķimele, V.Štāle ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Latviešu literatūras vēsture

Guntis Berelis ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Latviešu rakstnieku portreti. 70.- 90. Gadi.

rakstu krājums ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Latviešu rakstnieku portreti. 2. daļa.

Skolas bibliotēka ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Latviešu rakstnieku portreti. 1. daļa.

Skolas bibliotēka ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Latviešu rakstnieku portreti. Tradicionālisti un modernisti.

Latvijas Zinātņu akadēmija ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Latviešu un cittautu literatura

Otrais, papildinatais izdevums ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Izlase

Jānis Veselis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Uzdevumi literatūras radošai apguvei 5.-12.klasē

J.Rudzītis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Zīle grāmata lasīšanai un domāšanai

Daina Ērgle, Vita Golubeva, Iveta Ikale ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Lasīsim ar prieku!

Valentīna Sūniņa ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Mana pirmā lasāmgrāmata

I.Birzvalka ☆☆☆☆☆

Literatūras rokasgrāmata skolēniem

Ērika Zimule ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Mana pirmā lasāmgrāmata

I.Birzvalka ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu un cittautu literatura

Otrais, papildinatais izdevums ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Mēmais precinieks

Rūdolfs Blaumanis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvju rakstniecības vēsture pamatskolām

Kārlis Dziļleja ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Antikās literaturas vēsture

L.Tronskis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Literatūra 12.klasei

Anita Skalberga ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Ojārs Vācietis Izlase

Ojārs Vācietis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pārbaudes darbi literatūrā 10.-12.klasei

Inese Ruberte ☆☆☆☆☆

Latviešu literatūras vēsture 2. sējums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu literatūras vēsture 1. sējums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ievads literatūras teorijā 4-8 klasei

H.Grase ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Literatūra 5.klasei

Aija Kalve, Ilze Stikāne, Silvija Tretjakova ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Pārdots

Страна Читателей 9 класс

О. Филина ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Literatūras rokasgrāmata

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu un cittautu literatūra

Ilgonis Bērsons, Jānis Knope, Mirdza Kuple, Atis Skalbergs, Anna Straume ☆☆☆☆☆

Literatūra 7. klasei

Mārīte Milzere ☆☆☆☆☆

Literatūras hrestomātija 6. klasei

Dzidra Cīrule, Ērika Zimule ☆☆☆☆☆

Poēzija un īstenība

Johans Volfgangs Gēte ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Poēzija un īstenība

Johans Volfgangs Gēte ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Reģistrēties Ienākt
Top