Fizikas un tehnikas vēstures lappuses

Valdis Rēvalds ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Fizikas un tehnikas vēstures lappuses

Valdis Rēvalds ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Fizika 9.klasei

Edvīns Šilters, Nils Sakss ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Fizika 8.klasei

Edvīns Šilters ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Fizikas uzdevumi ar atrisinājumiem

V. Gaumigs, G. Ratnieks, A. Zeidmanis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Fizika pamatskolai praktiskie darbi 2

Vija Rasmane, Ainārs Vītols, Ārija Cacāne ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Fizikas formulas vidusskolai

sast. Andrejs Līcis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Fizika. Pašpārbaudes un kontroles testi

Pēteris Puķītis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Fizikas praktiskie darbi

J.Krūmiņš, P.Puķītis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Fizikas uzdevumi 9.klasei

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. klasei

S. Vinogradovs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Elementārās fizikas rokasgrāmata

N.Koškins, M.Širkevičs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Fizika 12. klasei

E.Šilters, V.Reguts u.c. ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Fizika 10.klasei

E.Šilters, V.Reguts, A.Cābelis ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Fizika 9. klasei

Gundaris Gailītis, Vija Rasmane, Andris Zeidmanis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Fizika 8.klasei

Gundaris Gailītis, Vija Rasmane, Andris Zeidmanis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Fizikas praktiskie darbi 12.klasei

J.Krūmiņš, P.Puķītis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Fizikas uzdevumi 9.-11. klasei

Valdis Gaumigs, Andris Zeidmanis ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Fizika. Pocket Teacher.

H. P. Gecs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Fizikas uzdevumi ar atrisinājumiem

V. Gaumigs, G. Ratnieks, A. Zeidmanis ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Fizikas praktikums

L Jansone ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Fizikas praktiskie darbi 11. klasei

Visvaldis Branka, Jānis Krūmiņš, Pēteris Puķītis, Edgars Tiltiņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Matemātiskās fizikas vienādojumi

E.Riekstiņš ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Fizikas praktikums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Fizikas rokasgrāmata

Viktors Fļorovs, Edvīns Šilters ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Fizika mazajiem

L. Sikoruks ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Fizikas praktiskie darbi 12.klasei

J.Krūmiņš, P.Puķītis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Fizika 12. klasei

E.Šilters, V.Reguts u.c. ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Atomfizika

Jāzeps Eiduss ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Fizikas rokasgrāmata

Viktors Fļorovs, Edvīns Šilters ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Elektromašinas

A.Zviedris ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Pārejas procesi, garās līnijas un nelineārās ķēdes

I. Dūmiņš, M. Eizentāle, I. Matīss, N. Nadežņikovs, K. Tabaks ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Fizika 11. klasei

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Fizikas rokasgrāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Nelineārās parādības un pašorganizēšanās

R. Manke, J. Šmelcers, G. Repke ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Fizika mazajiem

L. Sikoruks ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Fizika 11.klasei : Eksperim. māc. grāmata

J.Krūmiņš, V.Branka, P.Puķītis, E.Tiltiņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Fizika. Svārstības un viļņi. Optika. Atoma uzbūve.

N. Šahmajevs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Lietišķā fizika 3.daļa

Leonīds Antons ☆☆☆☆☆

Par fiziku un fiziķiem

B. Rolovs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Fizikas rokasgrāmata

Viktors Fļorovs, Edvīns Šilters ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Fizika vidusskolai. Konspektīvs izklāsts

Visvaldis Branka Valdis Gaumigs Pēteris Puķītis ☆☆☆☆☆

€ 5.99

Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. klasei

S. Vinogradovs ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Fizika 12. klasei 1. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi

Visvaldis Branka, Jānis Krūmiņš, Pēteris Puķītis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Fizika 11. klasei

J. Krūmiņš, V. Branka, P. Puķītis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Fizikas uzdevumu krājums 10.klasei

Uldis Dzērve, Ints Eidiņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Ārpusklases darbs fizikā

I. Laņina ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Fizikas rokasgrāmata

Viktors Fļorovs, Edvīns Šilters ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Fizika mazajiem

L. Sikoruks ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Fizikas praktiskie darbi 11. klasei

Visvaldis Branka, Jānis Krūmiņš, Pēteris Puķītis, Edgars Tiltiņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Fizikas rokasgrāmata

Viktors Fļorovs, Edvīns Šilters ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Fizika. Pocket Teacher.

H. P. Gecs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Fizika 8.klasei

G.Gailītis, V.Rasmane, A.Zeidmanis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Par fiziku un fiziķiem

B. Rolovs ☆☆☆☆☆

Fizikas jēdzieni, likumi, formulas

V.Branka ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Elementārās fizikas rokasgrāmata

N.Koškins, M.Širkevičs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Špikeris

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Fizikas uzdevumi 6.klasei

A.Zeidmanis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top