Skaņdarbu analīze

Jeļena Bogatirjova, Moisejs Goldins, Nils Grīnfelds, Dace Jaunslaviete, Ludvigs Kārkliņš, Tatjana Ku ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija

Sofija Vēriņa ☆☆☆☆☆

€ 1.00

143 kanoni un kvodlibeti

Sastādījis Ē.Siliņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Raksti

Jānis Zālītis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Mācīsimies uztvert mūziku

L. Krasinska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Muzikālā audzināšana bērnudārzā I

Sast. V.Apare, S.Kviese un L.Rozīte ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Grodi

Georgs Dovgjallo ☆☆☆☆☆

€ 0.20

Mūzikas elementārā teorija

V.Utkins, L.Krasinska ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija

Sofija Vēriņa ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Raksti

Jānis Zālītis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Jaunatne dzied

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Hei lailī. Čikāgas Piecīšu dziesmas 1961-2013

Dažādi autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Музыкальные жанры и формы

Т.Попова ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Dziedāšana 6.klasei

I. Jākobsone ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Itāliešu dziesmas, opera un dziedātāji

Jurijs Volkovs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu tauta dzied

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Mācies spēlēt taustiņinstrumentus + CD

STĪVS EŠVORTS ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Par vokālo mākslu

Elza Zvirgzdiņa ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Dzirdēt Mocartu

Lolita Fūrmane u.c. ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Daudzas balsis skanēt skan

M.Ģeibaks,I.Dimante,I.Jakobsone ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Cittautu mūziķi Latvijā 1401-1939

Ilona Breģe ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Самоучитель игры на шестиструнной гитаре

Ларичев, Евгений ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Grāmata mūzikas mīļotājiem

Vasina - Grosmane V. ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Klavierspēles skola

Ferdinands Beiers ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Dziedāsim, rotāsim. Klavieru spēles ābece

Andris Vītoliņš ☆☆☆☆☆

€ 12.00

The Giant Book of Classical Sheet Music

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 14.00

Par mūziku

Jānis Sudrabkalns ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Skaņas un atskaņas

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Muzikas elementārā teorija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Dindaru, dandaru. Latviešu rotaļas un spēles.

Valdis Muktupāvels ☆☆☆☆☆

€ 3.00

От цыганского хора к театру "Ромэн"

Иван Ром-Лебедев ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Cittautu mūziķi Latvijā 1401-1939

Ilona Breģe ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Популярная история музыки

Екатерина Геннадьевна Горбачева ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Daudzas balsis skanēt skan

M.Ģeibaks,I.Dimante,I.Jakobsone ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Mūzikas leksikons

Ludvigs Kārkliņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Jurjānu Andrejs mūzikas kultūrā un tautā

Sast. A.Klotiņš ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Grodi

Georgs Dovgjallo ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Grodi

Georgs Dovgjallo ☆☆☆☆☆

Tas zobens nesarūs. Vīru koris "Imanta"- 50

Andris Briedis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latviešu kultūras dienas Austrālijā 1951-1970

Voldemārs Dulmanis ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu kultūras dienas Austrālijā 1971-1990

MArgarita Biezaite ☆☆☆☆☆

€ 23.00

Mūzika 4. klasei

Imants Vasmanis, Ingrīda Vilkārse ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Cittautu mūziķi Latvijā 1401-1939

Ilona Breģe ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Muzicēšana, labākā intelektuālo spēju attīstītāja

Jānis Imants Birzkops ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Itāliešu dziesmas, opera un dziedātāji

Jurijs Volkovs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ziemassvētku dziesmas

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Mūzikas publicistika

Oļģerts Grāvītis ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Piano for Dummies, ar CD

Blake Neely ☆☆☆☆☆

€ 27.00

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola 1945-2005

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija

Sofija Vēriņa ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Cittautu mūziķi Latvijā 1401-1939

Ilona Breģe ☆☆☆☆☆

€ 22.00

песенник 1964

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 0.20

Reģistrēties Pieslēgties
Top