Santehnika savrupnamā

Hugo Bruno Šterns ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pilsetbuvniecība

O.Buka , U.Volrāts ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Būvmateriāli un būvizstrādājumi

L.Popovs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Būvmateriāli un būvizstrādājumi

L.Popovs ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Inženierģeoloģija

A.Indāns, J.Ošiņa, A.Zobena ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Santehnika savrupnamā

Hugo Bruno Šterns ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Rasēšana

S. Bogoļubovs ☆☆☆☆☆

Materiālu pretestības kurss

J.Panovko u.c. ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Visas Būvdarbu tehniskie noteikumi 1,2,3,4,5.grāmata

ED.Bērzups ☆☆☆☆☆

€ 80.00

Dārzeņu un augļu glabātava mūsu mājā

h.šterns ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Pa Latgales un Augšzemes ceļiem un takām

Gunārs Krieviņš ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Būvmehānika

I.Melderis, G.Teters ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lielā Būvniecības grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Кладка печей своими руками

А.М.Шепелев ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Tradicionālu guļbūvju celtniecība

Juris Balodis ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Namdaru darbi

Hugo Šterns ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Podnieku darbi

M.Briedis, P. Cīrulis ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Kamīns apsilda savrupnamu

Hugo Bruno Šterns ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Aku ierīkošana un ekspluatācija

E.Tilgalis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lai jumts netecētu

Hugo Bruno Šterns ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Ģimenes māja I un II grāmata

Juris Noviks ☆☆☆☆☆

€ 50.00

Krāsns un pavards

Hugo Bruno Šterns ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Mateiālu mācība galdniekiem un namdariem

V. Kuksovs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Iebūvētas mēbeles ģimenes mājā

Hugo Bruno Šterns ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Meliorācijas attīstība Latvijā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Rezervēts

Namdaru un būvgaldnieku darbi

Hugo Šterns ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Kokapstrādātāju rokas grāmata

Ž. Cīrulis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Mašīnu konstrukciju tehnoloģiskums

A. Rieksts ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий

Русланов Г.В., Розкин М.Я., Ямпольский Э.Л. ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Подъемно-транспортные машины

Таубер Б.А. ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Элементы строительной механики стержневых систем из композитных материалов

Скудра А.М., Вулавс Ф.Я., Гурвич М.Р., Круклиньш А.А. ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Строителъные нормы иправила

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Lauku dzīvojamēkas

Modrīte Lūse ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Lecektis un siltumnīcas piemājas zemē

Hugo Bruno Šterns ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvijas PSR arhitektūra un pilsētbūvniecība

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Vēsturisko interjeru saglabāšana un restaurācija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ārstnieciskā gavēšana

Zigurds Zariņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Wohnungs ABC

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Мебель своими руками

Г.Я.Клятис ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Jums, individuālie būvētāji 2

Juris Noviks ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Iebūvētas mēbeles ģimenes mājā

Hugo Bruno Šterns ☆☆☆☆☆

Būvgaldnieku darbi

J Kurdjukovs ☆☆☆☆☆

Электросварка

В.П.Фоминых . А.П.Яковлев ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Справочник сварщика - строителя

В.Х.Бондаръ . Г.Д.Шкуратовский ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Оборотные средства капиталъного строителъства

Д.С.Молякова / М.А.Песселя ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Iebūvētas mēbeles ģimenes mājā

Hugo Bruno Šterns ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Laikmetīgā arhitektūra Padomju Latvijā

O. Zakamennijs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Сделай это сам

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Lielā būvniecības grāmata

Valda Auziņa ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Krievu - latviešu celtniecības terminu vārdnīca

Tālivaldis Keivs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Gentleman. A timeless fashion

Bernhard Roetzel ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Būvgaldnieku darbi

J Kurdjukovs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top