Rakstīt par būtisko

Natālija Goldberga ★★★★★

€ 5.00

Spēles bērniem

Māja Pitamika ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Mācīšanas māksla

Ivans Vedins ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Pedagoģiskā psiholoģija

N. L Geidžs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lai bērni būtu laimīgi

Ronja Džeja ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Sabiedrība par nedzirdību

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Lēcieni pirmsskolas vecuma bērniem

Aiva Kuzņecova, Rasma Karlovska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Kā saprasties ar bērnu?

Jūlija Gibenreitere ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Bērns runāt mācās ģimenē

Anastasija Irbe, Šarma Lindenberga ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Spēles radošiem pedagogiem

Ināra Antiņa, Skarleta Mežale ☆☆☆☆☆

Spēles radošiem pedagogiem

Ināra Antiņa, Skarleta Mežale ☆☆☆☆☆

Pedagoģijas vēsture. Pamatkurss

Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Pedagoģijas pamati

Voldemārs Zelmenis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Skaņu izrunas traucējumi

Irēna Miltiņa ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Profesionālās ētikas pamati

Aino Kuzņecova ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Kas notiek bērnudārzā

Dana Gulbe ☆☆☆☆☆

Vizuālā māksla pirmsskolā

Biruta Frīdenberga ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pārdots

Vispārīgā pedagoģija

Inese Jurgena ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Ievads pedagoģijā

L. Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Mācīties darot

Inta Māra Rubana ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Rotaļnieks

J.Ošs, J.Rinka,J.Slavietis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Rotaļnieks. Rotaļas skolām un jaunatnei

J. Ošs, J. Rinks, J. Slavietis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kā mīlēt savu bērnu

Januss Korčaks ☆☆☆☆☆

€ 3.00

SUDRABOTAIS VĀRDS

Osvalds Kravalis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

No zināšanām uz kompetentu darbību

Žanneta Akopova, Irina Maslo ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Kas notiek bērnudārzā

Dana Gulbe ☆☆☆☆☆

Kā mīlēt savu bērnu

Januss Korčaks ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vecāki un bērni

A.Spivakovska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Dabaszinātnes un pedagoģija

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Domāšana un runa

Ļevs Vigotskis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Citādi bērni

Jans Ūve Roge ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Pārdots

Pedagoga psiholoģiskā kompetence

Lūcija Rutka ☆☆☆☆☆

€ 6.50

Onomastikas pētījumi

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Pedagoģisko rakstu izlase

K.Ušinskis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Estētiskā audzināšana

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Prasme runāt publiski

Antonija Apele ☆☆☆☆☆

€ 14.00

No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem

Velta Rūķe-Draviņa ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Ko gan iesākt ar šo jaunatni...

L.Žuhovickis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Uzraudzīt un sodīt

Mišels Fuko ☆☆☆☆☆

Pedagoģiskā psiholoģija

N. L Geidžs ☆☆☆☆☆

Valdorfa pedagoģija

Franss Karlgrēns ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu valodas didaktika 1.-4. klasei

Zenta Anspoka ☆☆☆☆☆
Pārdots

Vispārīgā pedagoģija

Inese Jurgena ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Profesionālā pilnveide sociālajā darbā

Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semj ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Camera Lucida. Piezīme par fotogrāfiju

Rolāns Barts ★★★★★

€ 8.00

Ievads pedagoģijā

L. Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Skaņu pasakas un ritma rotaļas

Baiba Brice ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890. gadam

Jānis Anspaks, Alfrēds Staris ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Bet es taču tevi mīlu

Džila Mareja ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Rakstīt par būtisko

Natālija Goldberga ★★★★★

€ 3.50

Kā saprasties ar bērnu?

Jūlija Gibenreitere ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Prasme runāt publiski

Antonija Apele ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ģimenes pedagoģija

J.Azarovs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Bērnu un pusaudžu fiziskās aktivitātes un sports

Viesturs Krauksts ☆☆☆☆☆

€ 5.00

RECENZIJAS, STUDIJAS UN KRITIKAS

Andrejs Upīts ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Sociālās pedagoģijas darbības koncepcijas

K. Gaislers, M. Hege ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top