Konsultants vizuālajā mākslā pamatskolai

Spodra Austruma, Sarmīte Savicka ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Vai bērns ir gatavs skolai?

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Sociālās pedagoģijas darbības koncepcija

Marianne Hege, Karlhaincs Gaislers ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Valodu apguve

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Педагогическое наследие. Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци

Песталоцци Иоганн Генрих, Коменский Ян Амос, Локк Джон ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Demokrātijas pieredze skolā

P.Kopmane, L.Petermane ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Didaktikas teorētiskie pamati

Irēna Žogla ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Apgūsim demokrātiju : interaktīvās mācīšanas metodes

L. Lapiņa, V. Rudiņa ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās

Rudīte Andersone ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Domāšana un runa

Ļevs Vigotskis ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Vispārīgā paidagoģija

Jūlijs Aleksandrs Students ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Sociālā pedagoga darbs vispārizglītojošajā skolā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Nost ar garlaicīgām mācību stundām!

Rons Klārks ☆☆☆☆☆

€ 11.00

Mijkultūru izglītības daudzveidība

Māra Dirba ☆☆☆☆☆

Kā patiesi mīlēt pusaudzi

Dr. Ross Kempbels ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Kā strādāt ar hiperaktīviem bērniem

Dace Medne ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Jautrie pirkstiņi

Gunta Griģe ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Lielā didaktika

J. A. Komenskis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Uzņēmējspēja un uzņēmība

Karine Oganisjana ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Zēnu audzināšana

Džeims Dobsons ★★★★★

€ 6.00

Psiholoģijas un pedagoģijas pamati

E.Koemetss, L.Tamma, A.Elango, K.Indre ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Lielā didaktika

J. A. Komenskis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Vispārīgā paidagoģija

Jūlijs Aleksandrs Students ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Prasme runāt publiski

Antonija Apele ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Radot mūziku. Nošu burtnīca

Sintija Kārkliņa ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Radot mūziku. Darba burtnīca

Sintija Kārkliņa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Radot mūziku

Sintija Kārkliņa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Svētku scenāriji. Plānošana. Organizēšana. Vadīšana.

Līvija Domiņa ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Skolas un ģimenes sadarbība

A. Baldiņš, A. Raževa ☆☆☆☆☆

€ 7.90

Izglītība un demokrātijas kultūra: bērnības pieredze

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Pedagoģijas pamatatziņas

Herberts Gudjons ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Indigo bērni

Karolīna H ☆☆☆☆☆

€ 2.99

Kā mācīt bērniem zīmēt

T. Komarova ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Rudu, rudu rudenīti

Gunta Anuška ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kā iepazīstināt pirmsskolas vecuma bērnus ar dabu

L. Kameņeva ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Ievads pedagoģijā

L. Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem

Bū Hejlskovs-Elvēns ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Rīkojies! Izvērtē! Maini!

Bū Hejlskovs-Elvēns, Anna Šēlunda ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Prasme runāt publiski

Antonija Apele ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Izglītības alternatīvās teorijas

Inārs Beļickis ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Pedagoģijas vēsture. Pamatkurss

Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 7.99

Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes

Andrejs Geske ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Rotaļa - bērna dzīvesveids

Daina Dzintere, Inga Stangaine ☆☆☆☆☆

€ 5.50

Ģimenes pedagoģija

J.Azarovs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Izglītības alternatīvās teorijas

Inārs Beļickis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Bērnu tēlotājdarbības psiholoģija

V.Hibnere ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Studentu studiju un pētnieciskā darba teorija un metodika

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Grūti audzināmu skolēnu uzvedības korekcija

Jakovs Pliners ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Skolotāja loma mācīšanās motivācijā

Regīna Baltušīte ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vispārīgā pedagoģija

Inese Jurgena ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Pedagoģija ģimenē

Voldemārs Zelmenis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Sociālā psiholoģija pedagogiem

Maija Pļaveniece ☆☆☆☆☆

€ 4.00

K. Dēķena pedagoģiskie uzskati

Vladimirs Ūsiņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Piederības izjūta un mācību motivācija

Jeļena Maļicka ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kas jauns interešu izglītībā

Astra Aukšmuksta u.c. ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Kooperatīvā mācīšanās

Ilze Plaude ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās

Rudīte Andersone ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top