Kā izprast bērnu?

Daina Kājiņa, Iveta Aunīte ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Ikdiena ar mazuli

Zaiga Strautmane ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Dabaszinātnes un pedagoģija

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Pedagoģija

Babanskis J. Belozercevs J. ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Prasme runāt publiski

Antonija Apele ☆☆☆☆☆

€ 9.98

Kā novērst vardarbību skolās

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Mūsdienu metodikas rokasgrāmata skolotājiem

Oļesja Burkevica ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Rotaļas

M.Liepa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Thematic Collections.

David Newby ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890. gadam

Jānis Anspaks, Alfrēds Staris ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Es to protu

Maja Pitamika ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Klavierspēles ābecīte

Ineta Zīmele - Šteina ☆☆☆☆☆

LSFP FUTBOLS

Latvijas Sporta federāciju padome ☆☆☆☆☆

€ 13.00

Gribam mainīties

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Skolotāja almanahs 2009 (1-4)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Sākums Skolotāja almanahs 2010 (1-6)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Sākums 2009 žurnāls (1-6)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Palīgs politskolu klausītājiem Mācību grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Pedagoģisko rakstu izlase 1

K. Ušinskis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Ja gribi zināt - atver un uzzini...

Biruta Frīdenberga ☆☆☆☆☆

Indigo suminājums

Lī Kerols Lī, Džeina Toubere ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ja gribi zināt - atver un uzzini...

Biruta Frīdenberga ☆☆☆☆☆

Skolas pedagoģiskā ekspertīze

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Kriminālistika

Igors Indulēns ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Rosinot bērna iekšējo pasauli

Vera Batņa ☆☆☆☆☆

Bērns runāt mācās ģimenē

Anastasija Irbe, Šarma Lindenberga ☆☆☆☆☆

€ 29.98

Sirdi atdodu bērniem

Vasilijs Suhomļinskis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

LSFP FUTBOLS

Latvijas Sporta federāciju padome ☆☆☆☆☆

Kā izprast bērnu?

Daina Kājiņa, Iveta Aunīte ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Bērna audzināšana

Tomass Likona ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Padsmitnieki? Bez panikas@

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Ceļvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi

Anita Vecgrāve ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē

A. Baldiņš, A. Raževa ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Māmiņ, vai tu mani mīli?

Rozvita Špalleka ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Sociālais pedagogs un bērns ar valodas sistēmas traucējumiem

Irēna Hadaņonoka, Linda Hadaņonoka ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Izglītība kā provokācija

Konrāds Pauls Līsmanis ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Spēles bērniem

Māja Pitamika ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Prasme runāt publiski

Antonija Apele ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Mana grāmatiņa

Inita Irbe, Anda Timermane ☆☆☆☆☆

€ 2.50

The Strong, Sensitive Boy

Ted Zeff ☆☆☆☆☆

€ 11.00

Mazulis un mūzika 1.GRĀMATA

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Pirmsskolas vecuma bērnu audzināšana darbā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 0.00

Ētiskās pārrunas skolā

L.Dambrāne ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pedagoģijas vēsture

Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Personība un tās veidošanās skolas gados

L.Božoviča ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ārpusklases un ārpusskolas audzināšanas darba organizators

M.Potašņiks, B.Vulfovs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Дошкольная педагогика

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Didaktikas teorētiskie pamati

Irēna Žogla ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Pašmācības metodika Speciālā daļa I

A. V. Mirtovs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Pašmācības metodika

A. V. Mirtovs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Klasvadība

Dita Nīmane ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kā novērtēt vardarbību skolās

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Pedagoģijas pamatatziņas

Herberts Gudjons ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kā mācīt bērniem zīmēt

T. Komarova ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top