Zēnu audzināšana

Džeims Dobsons ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Lingvodidaktika. Latviešu valoda 1.-6. klasei

Z. Anspoka, S. Tūbele ☆☆☆☆☆

Lai bērnu audzinātu, tas jāiepazīst

Lija Slavina ☆☆☆☆☆

€ 2.00

13 Mans laimīgais skaitlis

Kaspars Bikše, Māra Ozola ☆☆☆☆☆

€ 17.00

Kā patiesi mīlēt pusaudzi

Dr. Ross Kempbels ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Vispārīgā didaktika un audzināšana. Zinātnisku rakstu krājums

A. Špona, I. Žogla, I.Maslo ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Pedagoģisko rakstu izlase

Antons Makarenko ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pedagoģijas vēsture

N. Konstantinovs, J. Medinskis, M. Šabajeva ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Palīdzība maziem haotiķiem

R.Špalleka ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu valodas mācīšanas metodika

Otto Ņesterovs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Valodas mācība pusaudzim

Diāna Laivniece ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Runas prasme saziņā

Edgars Kramiņš ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata

Velta Golubina ☆☆☆☆☆

Rotaļas

M.Liepa ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata

Velta Golubina ☆☆☆☆☆

Ideju krātuve pirmsskolai

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Valodas mācība pusaudzim

Diāna Laivniece ☆☆☆☆☆

Lingvodidaktika. Latviešu valoda 1.-6. klasei

Z. Anspoka, S. Tūbele ☆☆☆☆☆

Kā veidot tradīcijas

Astra Aukšmuksta, Inese Auziņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pedagoģijas pamati

Voldemārs Zelmenis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ikdiena ar mazuli

Zaiga Strautmane ☆☆☆☆☆

€ 2.88

Ikdiena ar mazuli

Zaiga Strautmane ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет

Леонид Венгер, Эмма Пилюгина, Нелли Венгер ☆☆☆☆☆

€ 3.00

"Bērns grib mani nokaitināt"

Izabella Filjoza ☆☆☆☆☆

Zeme bij, darbs bij, tikai.. : uzdevumi literatūras stundām

Skaidrīte Urževica ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Vispārīgā paidagoģija

Jūlijs Aleksandrs Students ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Māmiņ, vai tu mani mīli?

Rozvita ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Pedagoģija

Babanskis J. Belozercevs J. ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Ievads pedagoģijā

L. Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Bērns runāt mācās ģimenē

Anastasija Irbe, Šarma Lindenberga ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata

Velta Golubina ☆☆☆☆☆

Kas notiek bērnudārzā

Dana Gulbe ☆☆☆☆☆

Bērna audzināšana

Tomass Likona ☆☆☆☆☆

€ 8.00

ДАЙТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ...

Л.А. ЛЕВШИН ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Klases audzinātājs

Ārija Milta ☆☆☆☆☆

€ 0.50

KAS JĀZINA KATRAI SIEVIETEI

H.BERGMANE ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Lūdzu, skolotāj... 2 daļa

Kaspars Bikše ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Lūdzu, skolotāj...

Kaspars Bikše ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Apgūsim demokrātiju : interaktīvās mācīšanas metodes

L. Lapiņa, V. Rudiņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

РАЗГОВОР НА ТРУДНУЮ ТЕМУ

А.Г. ХРИПКОВА ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Zeme bij, darbs bij, tikai.. : uzdevumi literatūras stundām

Skaidrīte Urževica ☆☆☆☆☆

€ 1.99

Uzdevumi latviešu literatūrā 10.- 12.klasei

Astrīda Vulfa ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Literatūras mācības skolā

Jānis Rudzītis ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Minoritātes bērni latviešu mācībvalodas skolās

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Izglītība un demokrātijas kultūra: bērnības pieredze

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pedagoģiskās situācijas

M.Potašņiks, B.Vulfovs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Lūdzu, skolotāj!

Kaspars Bikše ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vecāko klašu skolēnu audzināšana

A.Mudriks ☆☆☆☆☆

€ 2.30

Kā izprast bērnu?

Daina Kājiņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vispārējā cilvēk mācība kā pedagoģijas pamats

Rūdolfs Šteinerts ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Vecāki un bērni

Pols Kolmens ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Работа над стихом в школе

Л. В. Тодоров ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pedagoģijas pamatatziņas

Herberts Gudjons ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Bilingvālā izglītība teorija un prakse

R. Alijevs, N. Kaže ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati

Kolins Beikers ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Palīdzība mazajiem haotiķiem

Rozvita Špalleka ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Bērna audzināšana

Tomass Likona ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top