Spēles bērniem

Māja Pitamika ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Punktiņš, punktiņš, komatiņs...

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Camera Lucida. Piezīme par fotogrāfiju

Rolāns Barts ★★★★★

€ 5.00

Pedagoģijas vēsture

Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 4.90

Literatūras mācīšanas metodika

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 17.00

Es to protu

Māja Pitamika ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Gribu kļūt par diplomētu juristu, bakalauru, maģistru

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Audzinātāja grāmata

Anita Skalberga ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pakāpieni bērna attīstībā. Pedagoģiska metode darbam ar bērnu kustību un uztveres attīstību

Ilva Einebija Zviedrijas "Glābiet bērnus ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ievads literatūras zinātnē

Vitolds Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pārdots

Mazā rūķa lielie darbi

A.Strauta,G.Čukure ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Pārdots

Kā izprast bērnu?

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Darbmācības metodikas pamati

Pēteris Vucenlazdāns ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890. gadam

Jānis Anspaks, Alfrēds Staris ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Rezervēts

Uzveikt disleksiju

Filisa Buksa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kas notiek bērnudārzā

Dana Gulbe ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Izglītības pētniecība

Andrejs Geske ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Pedagoģijas vēsture. Pamatkurss

Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Mācīsim bērniem mācīties

Roberts Fišers ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Mācīsim bērniem domāt

Roberts Fišers ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Pedagoģijas pamati

Voldemārs Zelmenis ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Valodas mācības pusaudzim

Diāna Laiveniece ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Didaktika

Dzidra Albrehta ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Punktiņš, punktiņš, komatiņs...

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Rīta vingrošana pirmsskolas vecuma bērniem

Sofija Laizāne ☆☆☆☆☆

€ 6.90

Psiholoģijas un pedagoģijas pamati

E.Koemetss, L.Tamma, A.Elango, K.Indre ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Skolēnu mācīšanas un audzināšanas psiholoģija

V. Kruteckis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Lai veicas. Latviešu valoda 1.klasei

Iveta Irbe, Inita Vilciņa ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Rezervēts

Lasi, domā un raksti

B.Geikina ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Lasāmābece

Dzintra Aulmane ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Sociālais pedagogs un bērns ar valodas sistēmas traucējumiem

Irēna Hadaņonoka, Linda Hadaņonoka ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ievads pedagoģijā

L. Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Vispārīgā pedagoģija

Inese Jurgena ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kopveseluma pieeja audzināšanā

Daina Lieģeniece ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Izglītība kā provokācija

Konrāds Pauls Līsmanis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Īss pedagoģijas kurss

V.Zelmenis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Projektu metode skolā

L. Lapiņa, V. Rudiņa ☆☆☆☆☆

€ 3.00

No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem

Velta Rūķe-Draviņa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Rezervēts

Camera Lucida. Piezīme par fotogrāfiju

Rolāns Barts ★★★★★

€ 5.00

Metodiskais materiāls "Nometņu vadītāju kursiem"

Izglītības un zinātnes ministrija valsts jaunatnes iniciatīvu centrs ☆☆☆☆☆

€ 2.50

SUDRABOTAIS VĀRDS

Osvalds Kravalis ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Metodiskie norādījumi darbam ar ābeci 1. klasē

Oto Ņesterovs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Pedagoģijas pamati

Voldemārs Zelmenis ☆☆☆☆☆

€ 17.00

SUDRABOTAIS VĀRDS

Osvalds Kravalis ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Kā strādāt ar hiperaktīviem bērniem

Dace Medne ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Varbūt arī tu esi kreilis

Evija Pelša ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Es to protu

Maja Pitamika ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Mūsdienu bērni, kā augt kopā?

Mihaels Laitmanis, Irina Jakoviča, Iļja Vinokurs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Didaktikas teorētiskie pamati

Irēna Žogla ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Lūdzu, skolotāj... 2 daļa

Kaspars Bikše ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Bērns runāt mācās ģimenē

Anastasija Irbe, Šarma Lindenberga ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Skolotāju izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā

Leonards Žukovs, A.Kopeloviča ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kopveseluma pieeja audzināšanā

Daina Lieģeniece ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Skolotājs no tautas dzīlēm

Rita Cimdiņa, Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Ļevs Vigotskis, Žans Piažē un mūsdienu psiholoģija

Igors Vatuļins ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Vērtīborientēta mācību stunda

Inārs Beļickis ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top