Tā runā Rūvenē

Līga Siliņa ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Slampē vilcieni vēl nepietur

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Jūra latviešu valodā un folklorā

Benita Laumane ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Ventas sakta

Arturs Heniņš ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Balandnieki

Pēteris Upenieks ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi

Vallija Dambe ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Berga bazāra un laikmeta labirintos

Uldis Lasmanis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Dikļu muiža Vidzemē, vēsture, arhitektūra, mūsdienas

Jānis Zilgalvis ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Slampē vilcieni vēl nepietur

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Latviešu tautas paražas

Prof. K.Straubergs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latgolas piļsātas

Jōņs Škirmants ☆☆☆☆☆

€ 50.00

FOTOGRAFĒTS Ādažos.

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vērgale laiku lokos 2

Alfrēds Šnipke ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vērgale laiku lokos

Alfrēds Šnipke ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Lielupe

sast. Gunta Strautmane ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Cerētais un sasniegtais

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Daugavas muižas. 18.gs.-20.gs sākums.

Jānis Zilgalvis ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Iecavas muiža. Gross-Eckaus

Imants Lancmanis ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Lestenes stāsts Latvijai. Šodien un mūžībā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Sigulda. Novadmācība

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Pilsētas zemnieku valstī

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latgales rakstu gaismā

Andris Vējāns ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Sauc par Vaidi mūsu ciemu

Baiba Šuvcāne ☆☆☆☆☆

€ 27.70

Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm

Agris Dzenis,Janīna Kursīte,Liene Peniķe,Inta Peniķe ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lielupe

sast. Gunta Strautmane ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Daugava

sast. Gunta Strautmane ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu rakstainie cimdi

Mirdza Slava ★★★★★

€ 8.00

Zeme starp Rundāli un Tērveti

Sigurds Rusmanis ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Mana Sēlija

Jānis Brūtgāns ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Salaspils novads

Lilita Vanaga ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Serdes stāsti

Sastādīja Signe Pucena, Ieva Vītola ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Pietura Latvijas laikā Tumē.Vecmokās.

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Blaumanis mācīja labu vien

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Rakstu krājums Tukuma novada kultūrvēsture, X daļa

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Jūrmala kājāmgājējiem

Andris Kolbergs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Atmiņu Daugava

Jānis Ivars Padedzis, Mārtiņš Mintaurs ☆☆☆☆☆

€ 14.00

Liepas pagasts Vietas un vārdi

V. Emane, S. Pliuna, B. Sausiņa, O. Kovaļevska ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Sēlija senāk un tagad

Heinrihs Strods ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Valmiera senā pilsēta pie Gaujas

Valmieras pilsētas pašvaldība ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Piederība

Maija Laukmane, Ziedīte Začeste ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Cesvaines grāmata IV

Sanita Dāboliņa ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Cesvainieši

Ilga Holste, Sanita Dāboliņa ☆☆☆☆☆

€ 11.00

Ciblas novads. 1. grāmata

Arturs Trukšāns ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latgalīšu dzejas antologija

Vitolds Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ķirbižu muiža

Nav zināms ☆☆☆☆☆

Muzeju izglītojošais darbs

Jānis Garjāns ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Zeme un ļaudis

Inta Pētersone ☆☆☆☆☆

€ 59.00

Pie Daugavas es dzīvoju

Dzidra Bļodone ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Jelgavas grāmata

I.Labrence ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vidzemes baltajos lielceļos

Ojārs Zanders ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Radiožurnāls Kur Zeme Tā

Autoru. Kolektīvs Toms Treibergs u. C. ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu rakstainie cimdi

Mirdza Slava ★★★★★

€ 5.00

Daugavpils iedzīvotāju brīvais laiks 1944-1953

Marika Podskočaja ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Latviešu rakstainie cimdi

Mirdza Slava ★★★★★

€ 10.00

Labrīt, pasaulīt!

Andris Balodis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Jūrmala kājāmgājējiem

Andris Kolbergs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

VIA LATGALICA 2014 VI

red. Ilga Šuplinska ☆☆☆☆☆

€ 5.00

VIA LATGALICA 2017 IX

red. Ilga Šuplinska ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top