Mājdzīvnieku kaušana un pirmapstrāde

J.Uzuleņš , J.Antoņevičs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Lopkopības gada grāmata

Ieva Krakopa ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Lopkopības gada grāmata

Anita Leitāne ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Jaunas introducēto kokaugu sugas Latvijas PSR

Andris Zvirgzds ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pilna kūts un ... patukšs maks?

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Augsnes apstrāde: mini vai maksi?

Rūta Kroģere ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Rokas grāmata dārzeņu audzētājiem

P. Veisteris ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Augkopība

Antons Ruža ☆☆☆☆☆

Latvisks dārzs

Ilma Nereta ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kazkopība

Helmūts Kīnemanis ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Sarunas par lauksaimniecību

J. Novikovs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Lauksaimniecības tehnikas terminu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lauksaimniecības speciālists sociālistiskās sabiedrībā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Lauksaimnieciskās ražošanas plānošana

A. Kauliņš, A Ļevtovs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Zemju kultivēšana

Alfrēds Aire, Andris Aire ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Agronomisko izmēģinājumu metodiskie pamati

J. Rubenis I. Liepa ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Agrotehnika un graudu kvalitāte

I. Bonāts O. Sīviņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Dārzeņkopība I

J.Vēveris ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Papildapgaismojums siltumnīcās

A.Krustkalne ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Darbi kolchoza bišu dravā

Taranovs G. ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Intensīvās augļkopības rokasgrāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Bērie, sirmie, dūkainie

R.Baltakmens ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvisks dārzs

Ilma Nereta ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Latvijas meži

Sast. M.Bušs,J.Vanags. ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Biškopība iesācējiem

Juris Šteiselis ☆☆☆☆☆

€ 26.00

Lauksaimniecības ražošanas procesu elektrifikācija

(vairāki autori) ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Lauksaimniecības mehanizācijas rokasgrāmata

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Kazkopība

Helmūts Kīnemanis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Сельские электрические сети

И.А.Будзко ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Zemkopja gadagrāmata 1993

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

zemkopība

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 19.00

Rožu mēslošana

V.Nollendorfs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Biškopība

Juris Šteiselis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Bērie, sirmie, dūkainie

R.Baltakmens ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Darba normēšana lauksaimniecībā

J. Blūms, R. Boča, V. Šepko ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Kazkopība

Helmūts Kīnemanis ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Aitkopība

Helmūts Kīnemanis ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Ābeles, bumbieres, pīlādži

Inese Drudze ☆☆☆☆☆

€ 19.00

Rokasgrāmata lauksaimniecības darbiniekiem Latvijas PSR lauksaimniecības ministrija

Latvijas PSR lauksaimniecības ministrija ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Stēvijas audzēšana un izmantošana

Džefrijs Gētemellers ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Lauksaimniecības ražojumu uzglabāšana un pārstrāde

P. Zariņš, V. Šamarins ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Metodiski norādījumi augu hibridizācijā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Lauka izmēģinājumi

Kārlis Bambergs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Liellopu gaļas ražošana

J.Uzuleņš ☆☆☆☆☆

€ 22.00

Электродвигатели и их применение в сельском хозяйстве

В.П.Хащинский и В.В.Рудаков ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Darbi bišu dravā

Andrejs Mizis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Lauksainiecības zemju nosusināšana

J. Odiņš ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Melnsēklītes, jeb, melnās ķimenes veselībai

Silvija Luetjohanna ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Gudrs sakņu dārzs

Kurdjumovs ☆☆☆☆☆

Lopkopības fermu elektromehanizācija ASV

B.Runovs ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Bērie, sirmie, dūkainie

R.Baltakmens ☆☆☆☆☆

€ 3.90

Pēteris Rizga dzīvē un darbā

Valdis Upītis, Jānis Āboliņš ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Zemes auglības uzlabošana

Jānis Teivens ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Egle

Aija Zviedre ☆☆☆☆☆

€ 7.70

Iepazīšanās ar mežu

Aija Zviedre ☆☆☆☆☆

€ 4.90

Laukkopība

J Apsīts ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Mazās lopkopības lasāmgrāmata

Jānis Uzuleņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top