Rokasgrāmata lopbarības ražotājiem

Arturs Antonijs, G. Grīnblats ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Piemājas lopkopība.

K Guseva ☆☆☆☆☆

€ 0.10

Biškopība

K.Balode, F.Galenieks ☆☆☆☆☆

€ 50.00

Labrīt, mana rūgtenā diena!

Alberts Kauls ☆☆☆☆☆

€ 0.10

Augu aizsardzības rokasgrāmata

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Agrārais jautājums buržuāziskajā Latvijā

A. Sviķis ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Lauku dārzeņkopība

J.Vēveris ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Augu aizsardzības rokasgrāmata

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Mežu meliorācija Latvijā

Gunārs Klapars ☆☆☆☆☆

€ 5.50

Šitakē grāmata

Nataļja Matjuškova ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Lauksaimniecības mehanizācijas rokasgrāmata

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Lauksaimniecības augu selekcija un sēklkopība

J. Naudiņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pļavas un ganības

Tērauds V. ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Энциклопедия садовода

Честмир Бем ☆☆☆☆☆

€ 14.95

Latvijas Avīzes Mednieka gadagrāmata 2012

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Bērie, sirmie, dūkainie

R.Baltakmens ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Speciālā lopkopība

Jānis Latvietis, Jānis Ozols ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Saulgožu pagasta dzīves ainiņas

Reinis Ādmīdiņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Lauksaimniecības uzņēmumu pārvalde

Andrejs Līdumnieks ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Zemkopja gadagrāmata 1993

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Лесотехнический русско-англо-немецко-французский споварь

E. M. Мельцер, А. Я. Элиашберг ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kā dzīvo un strādā lauksaimnieki ārzemēs

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Dzērvenes

Alfrēds Ripa ☆☆☆☆☆

€ 2.50

zemkopja gadagrāmata/ kalendārs 2000.. gads

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

zemkopja gadagrāmata/ kalendārs 1992. gads

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Zemju nosusināšana un laistīšana

J. Odiņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Cauruļdrenu sistēmu ekspluatācija

J.Ržiga ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Organisko mēslu racionāla lietošana

R.Vizla ☆☆☆☆☆

€ 7.00

AUGĻU KOKU UN KRŪMU KAITĒKĻI

A. Priedītis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Augsnes apstrāde: mini vai maksi?

Rūta Kroģere ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Darba aizsardzība lauksaimniecībā

V.Tooms ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Sīvi un saldi sīpolaugi

Lauku avīze ☆☆☆☆☆

€ 1.50

sīpolu un ķiploku avīze

Māris Narvils ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Lauksaimniecības mehanizācijas rokasgrāmata

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Bērie, sirmie, dūkainie

R.Baltakmens ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Tautsaimniecībā derīgie augi IV

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvijas meži

Sast. M.Bušs,J.Vanags. ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Augsnes kaļķošana

K. Bambergs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Augšņu pētīšana

R. Skujāns, G. Mežals ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Zemtura padomnieks

Vilnis Rieksts; Dainis Ģēģeris ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Palīgsaimniecība pārkārtojas

Dace Anspaka, Jānis Porietis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lubānas zemienes problēma un tās risinājums

V. Beilis ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Darbu kompleksā mehanizācija cūkkopības fermās

Augusts Karlivāns ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Lauksaimniecības ražošanas operatīvā vadīšana

A.Dirnēns ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Lauksaimniecības mehanizācijas rokasgrāmata

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Sīpolu audzēšana

Ilga Kalvīte ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Lopbarības ražošana tīrumos

Paulis Freimanis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Zāles lopbarība

E.Sovers ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Энциклопедия садовода

Честмир Бем ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Rokasgrāmata lauksaimniecībā

H. Zvirbulis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Lauksaimniecības ražojumu uzglabāšana un pārstrāde

P. Zariņš, V. Šamarins ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Rokasgrāmata augu aizsardzībā

Maiga Mičene ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana

A. Dmitročenko, P. Pšeņičnijs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

100 padomi lauksaimniekiem

J. Vāgners ☆☆☆☆☆

€ 0.00

Stēvijas audzēšana un izmantošana

Džefrijs Gētemellers ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Энциклопедия садовода

Честмир Бем ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Rokasgrāmata augu aizsardzībā

Maiga Mičene ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top