Skaidrojošās vārdnīcas

Словарь иностранных слов

И. В. Нечаева ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Angļu - latviešu frazeoloģiskā vārdnīca

J. Raškevičs, J. Vējš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu-vācu sarunvārdnīca

Inese Ritenberga ☆☆☆☆☆

Oxford minidictionary for nurses

Elizabeth A. Martin (Editor) ☆☆☆☆☆

€ 6.50

Psiholoģijas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Psiholoģijas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca

Hermanis Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Langenscheidts Grossworterbuch Deutsch als Fremdsprach

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Lietišķo teicienu vārdnīca

Valentīna Skujiņa ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Философский энциклопедический словарь

Сергей Сергеевич Аверинцев, А. Л Грекулова ☆☆☆☆☆

€ 22.00

Itāliešu latviešu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

СЛОВАРЬ АНГЛИЙСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕH

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Svešvārdu vārdnīca

Solveiga Cepurniece, Ābrams Feldhūns, Abrams Gūtmanis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Īsā filozofiskā vārdnīca

Red.M.Rozentals un P.Judins ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Īsa svešvārdu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 0.50

MAZĀ LITERATŪRZINĀTNES TERMINU VĀRDNĪCA

L.TIMOFEJEVS, N.VENGROVS ☆☆☆☆☆

€ 2.90

Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca

Hermanis Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 0.00

Svešvārdu vārdnīca

Solveiga Cepurniece, Ābrams Feldhūns, Abrams Gūtmanis ☆☆☆☆☆

€ 4.10

Enciklopēdiskā vārdnīca skolēniem

Gundega Sēja ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Psiholoģijas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu - krievu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Svešvārdu vārdnīca

Ābrams Feldhūns, Abrams Gūtmanis, Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Краткий философский словарь

под редакцией М. Розенталя и П. Юдина ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu valodas slenga vārdnīca

O. Bušs, V. Ernstone ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Svešvārdu vārdnīca

Ābrams Feldhūns, Abrams Gūtmanis, Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary Tenth edition

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Zinības vadītājam

Andris Klauss ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Master your phrases

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

English latvian dictionary of international business

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Passport english - latvian learner's dictionary

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Krievu- Latviešu, Latviešu-Krievu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Angļu-Latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vācu-Latviešu vārdnīca

K.Granta, E.Pampe ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Angļu-Latviešu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Latviešu-Krievu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Angļu - latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Portuguese Complete Course

Manuela Cook ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Svešvalodu izteicienu vārdnīca

Jūlijs Aldersons, Inga Aldersone ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Svešvārdu vārdnīca

Ābrams Feldhūns, Abrams Gūtmanis, Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Ilustrētā svešvārdu vārdnīca

Izdevniecība Avots ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Īsā filozofiskā vārdnīca

Red.M.Rozentals un P.Judins ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Naudas lietas

Ēvalds Vēciņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Энциклопедический словарь

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Энциклопедический словарь

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

G.Poļakovs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Angļu - latviešu frazeoloģijas vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Svešvalodu izteicienu vārdnīca

Jūlijs Aldersons, Inga Aldersone ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Psiholoģijas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Ilustrētā svešvārdu vārdnīca

Izdevniecība Avots ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Grand dictionnaire Hachette encyclopédique

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top