Skaidrojošās vārdnīcas

WordWise Dictionary

Longman ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Svešvārdu vārdnīca

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 1.10

ELDO Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Dictionary of modern slang

Tony Thorne ☆☆☆☆☆

€ 8.00

English-Russian Dictionary Of Biotechnology (with explanations)

Yu. Drygin, E. Drygina, I. Pyansina ☆☆☆☆☆

€ 5.00

American Idioms Dictionary. Special Edition

Richard A. Spears ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Angļu-krievu lingvistskā vārdnīca

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

The Concise Oxford Dictionary. Seventh edition

Sastādītājs J. B. Sykes ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Angļu-krievu sinonīmu vārdnīca

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

The Oxford Popular Thesaurus

Sara Hawker ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Oxford English Mini Dictionary

Catherine Soanes ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Svešvārdu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Mini Dicionario Lingua Portuguesa

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Dicionário Escolar Básico de Português

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca

Rolands Pētersons, Enārs Plinta ☆☆☆☆☆

€ 7.00

ELDO Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Svešvārdu vārdnīca

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Der Große Duden Rechtschreibung

Duden ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Enciklopēdiskā vārdnīca

Andris Vilks ☆☆☆☆☆

€ 10.00

PERCHE'. Il libro dei perche'

Philippe Vandel ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Svešvārdu vārdnīca

Ābrams Feldhūns, Abrams Gūtmanis, Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca

sak. H.Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Svešvārdu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Hueber vācu valoda

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 9.00

словарь русского языка 1990

С.И.Ожегов ☆☆☆☆☆

Īsā filozofiskā vārdnīca

Red.M.Rozentals un P.Judins ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Angļu-latviešu frazeoloģiskā vārdnīca

Red.J.Vējš, J.Raškēvičs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Svešvārdu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Svešvārdu izteicienu vārdnīca

Jūlijs Aldersons ☆☆☆☆☆

€ 0.50

KAS? KUR? KAD?

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Tematiskā sinonīmu vārdnīca

Jānis Ozols ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Longman Dictionary of Contemporary English

Longman Corpus Network ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Oxford Mini School Dictionary & Thesaurus

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Lexicon plantarum medicinalium polyglotum

Dailonis Pakalns ☆☆☆☆☆

€ 45.00

Lietišķā sarakste angļu valodā

Vera Eka ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Svešvārdu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Naudas lietas

Ēvalds Vēciņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Svešvārdu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Социологический энциклопедический словарь

под.ред. Г.В.Осопов ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Taschenlexikon Personalwirtschaft

W.Weber, W.Mayrhofer, W.Nienhuser ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Социология А-Я

Тони Лоусон, Джоан Гэррод ☆☆☆☆☆

€ 5.00

The Oxford English Reference Dictionary

Ed. by Judy Pearsall and Bill Trumble ★★★★★

€ 60.00

Tirdzniecības ekonomikas, organizācijas un pārvaldes terminu vārdnīca

Vija Strazdiņa, Mārtiņš Vīksniņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Eponīmu vārdnīca

Sastādīja Baiba Bankava ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Le Dictionnaire Hachette Encyclopedigue de Poche

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Dzejas Vārdnīca

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

Большой англо-русский политехнический словарь. Том 2 (M-Z)

Д.Е.Столяров. Ю.А.Кузнецов ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Pedogoģijas terminu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Naudas lietas

Ēvalds Vēciņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu etimoloģijas vārdnīca

Konstantīns Karulis ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Naudas lietas

Ēvalds Vēciņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Dictionary of Psychology

J.P.Chaplin ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top