Skaidrojošās vārdnīcas

Mūsdienu ķīniešu valodas pamati

Agita Baltgalve ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Oxford Student's Dictionary

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Bioloģijas jēdzienu skaidrojošā vārdnīca

A. Klintsone ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca

Anna Ābeltiņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Svešvārdu vārdnīca skolēniem

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca

Hermanis Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Jūrniecības Vārdnīca

Laimonis Millers ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca

I. Matisone, I. Blumfelde, L. Krieviņa, A. Ķēbere,A.Valujevs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Saīsinājumi

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Webster's New World dictionary

David Bernard Guralnik ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

G.Poļakovs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Latviešu-esperanto sarunvārdnīca

E. Jaunvalks ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Dictionary of Culinary & Menu Terms

Rodney Dale ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lingvistiskā vārdnīca Lielbritānija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.80

Naudas lietas

Ēvalds Vēciņš ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Angļu-latviešu skaidrojošā datorvārdnīca

L.Leikuma, S.Zariņa, M.Ābeltiņš ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

American Thesaurus

Random House Roget’s ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Collins Thesaurus A-Z

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Deutsch fūr Fern- und Abendstudenten

R.Zicāns, J. Rudzītis, V.Zicāne ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Oxford Mini Dictionary Thesaurus& Wordpower Guide

Sara Hawker ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Vācu-latviešu frazeoloģiskā

I.Celmrauga u.c. ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Tematiskā sinonīmu vārdnīca

Jānis Ozols ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Angļu - latviešu frazeoloģiskā vārdnīca

J. Raškevičs, J. Vējš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Angļu-latviešu-krievu frazeoloģiskā vārdnīca

sast. J. Raškevičs, O. Sauka, J. Vējš, T. Zālīte ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Angļu-latviešu-krievu frazeoloģiskā vārdnīca

sast. J. Raškevičs, O. Sauka, J. Vējš, T. Zālīte ☆☆☆☆☆

€ 3.00

The Longman Register of New Words

John Ayto ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Svešvārdu vārdnīca skolēniem

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu-esperanto sarunvārdnīca

E. Jaunvalks ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Angļu-latviešu skaidrojošā datorvārdnīca

L.Leikuma, S.Zariņa, M.Ābeltiņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca

Hermanis Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pocket Dictionary

Jonathan L. Goldman ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Latviešu literārās valodas vārdnīca

A. Blinkena ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

American college dictionary

Clarence L. Barnhart ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Enciklopēdiskā vārdnīca skolēniem

Gundega Sēja ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Словарь иностранных слов

И. В. Нечаева ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Angļu - latviešu frazeoloģiskā vārdnīca

J. Raškevičs, J. Vējš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu-vācu sarunvārdnīca

Inese Ritenberga ☆☆☆☆☆

Oxford minidictionary for nurses

Elizabeth A. Martin (Editor) ☆☆☆☆☆

€ 6.50

Psiholoģijas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Psiholoģijas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca

Hermanis Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Langenscheidts Grossworterbuch Deutsch als Fremdsprach

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Lietišķo teicienu vārdnīca

Valentīna Skujiņa ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Философский энциклопедический словарь

Сергей Сергеевич Аверинцев, А. Л Грекулова ☆☆☆☆☆

€ 22.00

Itāliešu latviešu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

СЛОВАРЬ АНГЛИЙСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕH

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Svešvārdu vārdnīca

Solveiga Cepurniece, Ābrams Feldhūns, Abrams Gūtmanis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Īsā filozofiskā vārdnīca

Red.M.Rozentals un P.Judins ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top