Skaidrojošās vārdnīcas

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 0.30

Svešvārdu vārdnīca

Juris Baldunčiks ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Mazā telefonvārdnīca

Tamāra Liseka ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu valodas slenga vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Kā latvietis runā

Dz.Paegle. J.Kušķis ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Svešvārdu izteicienu vārdnīca

Jūlijs Aldersons ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vācu-latviešu frazeoloģiskā

I.Celmrauga u.c. ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Svešvārdu vārdnīca skolēniem

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Angļu-latviešu skaidrojošā datorvārdnīca

L.Leikuma, S.Zariņa, M.Ābeltiņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Angļu-latviešu-krievu frazeoloģiskā vārdnīca

sast. J. Raškevičs, O. Sauka, J. Vējš, T. Zālīte ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Garīgo terminu skaidrojošā vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.90

Angļu - latviešu frazeoloģijas vārdnīca

Gunita Aizstrauta ☆☆☆☆☆

€ 16.00

Jūrniecības Vārdnīca

Laimonis Millers ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Svešvārdu vārdnīca skolēniem

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Angļu - latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Garīgo terminu skaidrojošā vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Dzejas Vārdnīca

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

Latviešu literārās valodas vārdnīca 6.2

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu literārās valodas vārdnīca 6.1

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu literārās valodas vārdnīca

A. Blinkena ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Angļu - latviešu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu valodas žargona vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Der Grose Duden Bildworterbuch

Dr. Otto Baslers ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Garīgo terminu skaidrojošā vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Dzejas Vārdnīca

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Bībeles terminu skaidrojošā vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

The Longman Register of New Words

John Ayto ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Dzejas Vārdnīca

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 45.00

Latviešu žargonu vārdnīca

I.Mirovics, A.Dubaus ☆☆☆☆☆

Latviešu valodas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Oxford

Jane J ☆☆☆☆☆

€ -4.00

Angļu-latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca

Ronalds Pētersons, Enārs Plinta ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu-angļu vārdnīca

Andrejs Veisbergs ☆☆☆☆☆

The Mini OXFORD School Dictionary

Joyce M Hawkins, Andrew Delahunty, Fred Mc. Donald ☆☆☆☆☆

€ 10.00

English-russian comprehensive law dictonary

A. Mamulyan S. Kashkin ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Konversācijas Vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Macmillan English dictionary

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Latviešu valodas žargona vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu - krievu frazeoloģiskā vārdnīca

D.Caubuliņa, Ņ.ozoliņa, A.Plēsuma ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Vācu-latviešu frazeoloģiskā

I.Celmrauga u.c. ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Angļu-latviešu skaidrojošā datorvārdnīca

L.Leikuma, S.Zariņa, M.Ābeltiņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

MAZĀ LITERATŪRZINĀTNES TERMINU VĀRDNĪCA

L.TIMOFEJEVS, N.VENGROVS ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Oxford Mini Dictionary Thesaurus& Wordpower Guide

Sara Hawker ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Svešvārdu vārdnīca

Dainuvīte Guļevska ☆☆☆☆☆

€ 1.00

A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament

William Holladay ☆☆☆☆☆

€ 7.00

The Concise Oxford Dictionary. Seventh edition

Sastādītājs J. B. Sykes ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Virtuves vārdene

Janīna Kursīte ★★★★★

Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca

M. Putniņa, A. Timuška ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Viltus draugu vārdnīca

A.Veisbergs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Angļu-latviešu-krievu frazeoloģiskā vārdnīca

sast. J. Raškevičs, O. Sauka, J. Vējš, T. Zālīte ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Angļu valodas mācība vidusskolas 10. klasei

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Password English dictionary for speakers of Latvian

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Reģistrēties Pieslēgties
Top