Skaidrojošās vārdnīcas

Collins Thesaurus A-Z

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Angļu - latviešu frazeoloģijas vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Psiholoģijas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Deutsch fūr Fern- und Abendstudenten

R.Zicāns, J. Rudzītis, V.Zicāne ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Oxford Mini Dictionary Thesaurus& Wordpower Guide

Sara Hawker ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Vācu-latviešu frazeoloģiskā

I.Celmrauga u.c. ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Tematiskā sinonīmu vārdnīca

Jānis Ozols ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Latviešu etimoloģijas vārdnīca

Konstantīns Karulis ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Angļu - latviešu frazeoloģiskā vārdnīca

J. Raškevičs, J. Vējš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Angļu-latviešu-krievu frazeoloģiskā vārdnīca

sast. J. Raškevičs, O. Sauka, J. Vējš, T. Zālīte ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Angļu-latviešu-krievu frazeoloģiskā vārdnīca

sast. J. Raškevičs, O. Sauka, J. Vējš, T. Zālīte ☆☆☆☆☆

€ 3.00

The Longman Register of New Words

John Ayto ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Svešvārdu vārdnīca skolēniem

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu-esperanto sarunvārdnīca

E. Jaunvalks ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Angļu-latviešu skaidrojošā datorvārdnīca

L.Leikuma, S.Zariņa, M.Ābeltiņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca

Hermanis Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Pocket Dictionary

Jonathan L. Goldman ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Latviešu literārās valodas vārdnīca

A. Blinkena ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

American college dictionary

Clarence L. Barnhart ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Enciklopēdiskā vārdnīca skolēniem

Gundega Sēja ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Словарь иностранных слов

И. В. Нечаева ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Angļu - latviešu frazeoloģiskā vārdnīca

J. Raškevičs, J. Vējš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu-vācu sarunvārdnīca

Inese Ritenberga ☆☆☆☆☆

Oxford minidictionary for nurses

Elizabeth A. Martin (Editor) ☆☆☆☆☆

€ 6.50

Psiholoģijas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Psiholoģijas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca

Hermanis Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Langenscheidts Grossworterbuch Deutsch als Fremdsprach

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Lietišķo teicienu vārdnīca

Valentīna Skujiņa ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Философский энциклопедический словарь

Сергей Сергеевич Аверинцев, А. Л Грекулова ☆☆☆☆☆

€ 22.00

Itāliešu latviešu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

СЛОВАРЬ АНГЛИЙСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕH

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Svešvārdu vārdnīca

Solveiga Cepurniece, Ābrams Feldhūns, Abrams Gūtmanis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Īsā filozofiskā vārdnīca

Red.M.Rozentals un P.Judins ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Īsa svešvārdu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 0.50

MAZĀ LITERATŪRZINĀTNES TERMINU VĀRDNĪCA

L.TIMOFEJEVS, N.VENGROVS ☆☆☆☆☆

€ 2.90

Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca

Hermanis Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 0.00

Svešvārdu vārdnīca

Solveiga Cepurniece, Ābrams Feldhūns, Abrams Gūtmanis ☆☆☆☆☆

€ 4.10

Psiholoģijas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu - krievu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Svešvārdu vārdnīca

Ābrams Feldhūns, Abrams Gūtmanis, Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Краткий философский словарь

под редакцией М. Розенталя и П. Юдина ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Svešvārdu vārdnīca

Ābrams Feldhūns, Abrams Gūtmanis, Leonards Žukovs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary Tenth edition

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Zinības vadītājam

Andris Klauss ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top