Skaidrojošās vārdnīcas

Latviešu valodas žargona vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Rezervēts

Svešvārdu vārdnīca

Juris Baldunčiks ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Easy-peasy english

Sintija Buhanovska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Angļu-latviešu skaidrojošā datorvārdnīca

L.Leikuma, S.Zariņa, M.Ābeltiņš ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Angļu Latviešu vārdnīca

Jāņa Sēta ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Latviešu literārās valodas vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Wahrig Deutsches Wörterbuch

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Virtuves vārdene

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Oxford Ilustrētā angļu valodas vārdnīca

Dorling Kindersley ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Словарь русского языка

С.И.Ожегов ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Latviešu konversācijas vārdnīcas 1.-5. sējums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 50.00

Svešvārdu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Bioloģijas jēdzienu skaidrojošā vārdnīca

A. Klintsone ☆☆☆☆☆

€ 3.00

angļu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca

Gunita Aizstrauta ☆☆☆☆☆

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Sporta vārdnīca

Uldis Švinks ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latviešu-esperanto sarunvārdnīca

E. Jaunvalks ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Virtuves vārdene

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Svešvārdu vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Concise colour medical dictionary

Elizabeth Martin (Editor), E. A. Martin (Editor) ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Angļu - latviešu frazeoloģijas vārdnīca

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Svešvārdu vārdnīca

Eduards Ozoliņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

The Concise Oxford Dictionary. Seventh edition

Sastādītājs J. B. Sykes ☆☆☆☆☆

€ 9.98

Mūsdienu ķīniešu valodas pamati

Agita Baltgalve ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Jūrniecības Vārdnīca

Laimonis Millers ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Saīsinājumi

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Webster's New World dictionary

David Bernard Guralnik ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

G.Poļakovs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Latviešu-esperanto sarunvārdnīca

E. Jaunvalks ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Dictionary of Culinary & Menu Terms

Rodney Dale ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lingvistiskā vārdnīca Lielbritānija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Svešvārdu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.80

Naudas lietas

Ēvalds Vēciņš ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Angļu-latviešu skaidrojošā datorvārdnīca

L.Leikuma, S.Zariņa, M.Ābeltiņš ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

American Thesaurus

Random House Roget’s ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Collins Thesaurus A-Z

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Juridisko terminu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Deutsch fūr Fern- und Abendstudenten

R.Zicāns, J. Rudzītis, V.Zicāne ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Oxford Mini Dictionary Thesaurus& Wordpower Guide

Sara Hawker ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Vācu-latviešu frazeoloģiskā

I.Celmrauga u.c. ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Tematiskā sinonīmu vārdnīca

Jānis Ozols ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Angļu - latviešu frazeoloģiskā vārdnīca

J. Raškevičs, J. Vējš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Angļu-latviešu-krievu frazeoloģiskā vārdnīca

sast. J. Raškevičs, O. Sauka, J. Vējš, T. Zālīte ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Angļu-latviešu-krievu frazeoloģiskā vārdnīca

sast. J. Raškevičs, O. Sauka, J. Vējš, T. Zālīte ☆☆☆☆☆

€ 3.00

The Longman Register of New Words

John Ayto ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Svešvārdu vārdnīca skolēniem

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu-esperanto sarunvārdnīca

E. Jaunvalks ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Angļu-latviešu skaidrojošā datorvārdnīca

L.Leikuma, S.Zariņa, M.Ābeltiņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Pocket Dictionary

Jonathan L. Goldman ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Reģistrēties Pieslēgties
Top