Valodas kultūra teorētiskā skatījumā

Inta Freimane ☆☆☆☆☆

Latvijas preses valoda

Dite Liepa ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Ceļavējš cilvēku ciltij

Māris Baltiņš, Ina Druviete ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu tautasdziesmu valoda

Arturs Ozols ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu personvārdu vārdnīca

Klāvs Siliņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Mārcienas izloksne

Marta Strautiņa ☆☆☆☆☆

€ 12.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Jauno latviešu valoda

Ilmārs Šlāpins ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Instrukcija vietu vārdu vācējiem

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Žurnāls GRĀMATA 1993/1

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.90

Valodas mācība

J.Kārkliņš, M.Rudzīte, E.Soida ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Literārā Kurzeme

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Mazā latviešu literatūras vēsture

Līgotņu Jēkabs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē

Benita Laumane ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Īsā literatūrzinātnisko terminu vārdnīca

L. Timofejevs, N. Vengrovs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Krievu valoda iesācējiem

Jūlija Ovsijenko ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu literatūra 2007–2015

Sastādījis Kārlis Vērdiņš ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Krievu valoda iesācējiem

Jūlija Ovsijenko ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Grāmatas un grāmatnieki

Aleksejs Apīnis, E. Arājs, J. Paeglis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Kā uzrakstīt sasodīti labu romānu

Džeimss N. Frejs ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē

Benita Laumane ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latviešu terminoloģijas izstrādes principi

Valentīna Skujiņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Suitu novada mantojums Vietvārdi

Dace Nasteviča ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Krievu valoda iesācējiem

Jūlija Ovsijenko ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vārds doma runa

Dzintra Mendziņa ☆☆☆☆☆

Lauztās priedes

Jānis Rainis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu rakstniecības vēsture

Teodors Zeiferts ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Grāmatas un grāmatnieki

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu lirika XX gadsimta sākumā

Vitolds Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Zilā puķe

Vecgrāvis Viesturs (sastādīja) ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Tilti II Latviešu mītnes zemju antaloģija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu dialektoloģija

Marta Rudzīte ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Valodniecības raksti

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs

Guntis Berelis ☆☆☆☆☆

Īsā literatūrzinātnisko terminu vārdnīca

L. Timofejevs, N. Vengrovs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Nosacītība. Dzīves īstenība. Literatūra.

Viesturs Skraucis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Piezīmes pat teatri. Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocibas

Jākobs Mihaels Reinholds Lencs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 1.90

Kāpēc mēs tā sakām? 2.daļa

Jūlijs Aldersons ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu valodas leksiskā sinonīmija

Ruta Veidemane ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Aheolingvistiks

Antons Rupainis ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Par skolēnu valodas kultūru (referāti)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Leksikoloģija 9.klasei

A.Laua ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Praktiska latviešu valodas un pareizrakstības mācība

Lidija Ziemele ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Baltu valodu izloksnes, rakstītais mantojums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Baltu valodas

Pjetro Umberto Dini ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Latviešu interpunkcija

Aina Blinkena ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca

A. Bankava ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Lauztās priedes

Jānis Rainis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Linguistica Lettica 23

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Linguistica Lettica 7

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top