Sinoles izloksnes apraksts

Maiga Putniņa ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Kūduma izloksnes teksti

Rūdolfs Grabis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Mārcienas izloksne

Marta Strautiņa ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Caur krāsu logu

Anitra Roze ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Žanrs un kanons

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Varavīksnes spēks

Pāvils Vasariņš ☆☆☆☆☆

€ 22.00

Aizdedziet sveces

Irma Gremzde ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Žanrs un kanons

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Piemares ļaudis un likteņi. Rakstu krājums 2015

Anda Kuduma, Gunta Smiltniece, Daiga Straupeniece u.c. ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Lauztās priedes

Jānis Rainis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Valoda: nozīme un forma

Ilze Lokmane, Andra Kalnača ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Valoda: nozīme un forma

Ilze Lokmane, Andra Kalnača ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Valoda: nozīme un forma

Ilze Lokmane, Andra Kalnača ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Grāmatas un grāmatnieki

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Valodu brīnumainā pasaule

Juris Cibuļs ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Piezīmes pat teatri. Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocibas

Jākobs Mihaels Reinholds Lencs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Krievu valoda iesācējiem

Jūlija Ovsijenko ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Norvēģu valodas gramatika

Nilss Dannemarks ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Konsultants. Palīglīdzeklis valodas prakses jautājumos

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Nosacītība. Dzīves īstenība. Literatūra.

Viesturs Skraucis ☆☆☆☆☆

€ 5.90

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu valodas praktiskā stilistika II

J.Rozenbergs ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Valodas aktualitātes 1986

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Poētika. Daiļdarba elementi

Vitolds Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

24 sarunas ar rakstniekiem

Ieva Ķīse, Vita Mekša, Mārīte Āboltiņa ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Latviešu valodas praktiskā gramatika

B.Ceplīte,L.Ceplītis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Stenografija II Saīsinātais raksts

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Latviešu terminoloģijas izstrādes principi

Valentīna Skujiņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Отсутствующая структура

Умберто Эко ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu valodas gramatika

Valerija Bērziņa-Baltiņa ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Kā uzrakstīt sasodīti labu romānu

Džeimss N. Frejs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kā uzrakstīt sasodīti labu romānu

Džeimss N. Frejs ☆☆☆☆☆

€ 6.90

Modernisma virzieni latviešu literatūrā

Broņislavs Tabūns ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Valodniecības pamatjautājumi

J. Loja ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu gramatika 1783

Gothards Frīdrihs Stenders ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Nikodems Rancāns

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Semiotika

Vladimirs Agejevs ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Mūsu valoda

Jānis Kušķis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Vārds doma runa

Dzintra Mendziņa ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Mūžīgie jautājumi

Jolanta Mackova ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Grāmatas un grāmatnieki

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Sinoles izloksnes apraksts

Maiga Putniņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Valodas mācība

J.Kārkliņš, M.Rudzīte, E.Soida ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Darbi latviešu dialektoloģijā

Marta Rudzīte ☆☆☆☆☆

€ 19.99

Latviešu rakstniecības vēsture

Teodors Zeiferts ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latviešu rakstniecības vēsture

Teodors Zeiferts ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Русско-финский словарь

Ю.С.Елисеев ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Kā uzrakstīt sasodīti labu romānu

Džeimss N. Frejs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Uzdevumi latviešu valodā. Mājas darbi 11. - 12. klasei.

Mārīte Maurmane ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu literārās valodas morfoloģija

Dzintra Paegle ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Dzejas ceļi

Sast. V.Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Jauno latviešu valoda

Ilmārs Šlāpins ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Latviešu literārās valodas morfoloģija

Dzintra Paegle ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top