The concise Oxford dictionary of linguistics

P. H. Matthews ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Grāmatas un grāmatnieki

Aleksejs Apīnis, E. Arājs, J. Paeglis ☆☆☆☆☆

€ 0.99

Jauno latviešu valoda

Ilmārs Šlāpins ☆☆☆☆☆

€ 7.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Semiotika

Vladimirs Agejevs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Grāmatas un grāmatnieki

Aleksejs Apīnis, E. Arājs, J. Paeglis ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Vārds doma runa

Dzintra Mendziņa ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu valodas gramatika

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas

Andrejs Bankavs, Ilga Jansone ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Grāmatas un grāmatnieki

Aleksejs Apīnis, E. Arājs, J. Paeglis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Vārds un tā pētīšanas aspekti

Benita Laumane ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Literatūra un laikmets

J. Jansons-Brauns ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Aizdedziet sveces

Irma Gremzde ☆☆☆☆☆

€ 1.99

Ievads baltu valodniecībā. 1.daļa

A. Breidaks ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latviešu jaunākās prozas izlase

Vija Jugāne ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ārzemju literatūras vēsture. XVII un XVIII gadsimts

Sergejs Artamonovs, Zoja Graždanska, Romans Samarins ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Senie un mūsdienu raksti

K. Karulis ☆☆☆☆☆

€ 4.99

Latviešu valodas gramatika

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Esejas

Imants Ziedonis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Linguistica Lettica

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Latviešu valodas un literatūras aktualitātes

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Latviešu valodas rokasgrāmata

Aina Rubīna ☆☆☆☆☆

€ 5.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ārzemju literatūras vēsture. XVII un XVIII gadsimts

Sergejs Artamonovs, Zoja Graždanska, Romans Samarins ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Valodas mācība

J.Kārkliņš, M.Rudzīte, E.Soida ☆☆☆☆☆

€ 2.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu literatūras vēsture

Oto Čakars, A.Grigulis, M.Losberga ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu literatūras vēsture sešos sējumos. III Jaunās strāvas periods

Ēvalds Sokols (atb. redaktors) ☆☆☆☆☆

€ 2.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu literārās valodas morfoloģija

Dzintra Paegle ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu rakstniecības vēsture

Teodors Zeiferts ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas

Andrejs Bankavs, Ilga Jansone ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kā uzrakstīt sasodīti labu romānu

Džeimss N. Frejs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Īsā literatūrzinātnisko terminu vārdnīca

L. Timofejevs, N. Vengrovs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Vārdnīcu izstrāde Latvijā, 1991-2010

Juris Baldunčiks ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu jaunākās dzejas izlase

Inta Čaklā ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu jaunākās prozas izlase

Vija Jugāne ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Literatūra 7.-8.klasei Skolotāja grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu literatūra 1994.gads

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Valodas mācība

J.Kārkliņš, M.Rudzīte, E.Soida ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Слово в нашей речи 1983

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu literatūras vēsture

Oto Čakars, A.Grigulis, M.Losberga ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Grāmatas un grāmatnieki

Aleksejs Apīnis, E. Arājs, J. Paeglis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Lauztās priedes

Jānis Rainis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu leksikoloģija

Alise Laua ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Pasaules rakstniecības vēsture

Rūdolfs Egle, Andrejs Upīts ☆☆☆☆☆

€ 100.00

Latviešu valodas leksiskā sinonīmija

Ruta Veidemane ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Ievads latviešu tautas dzejā

Ludis Bērziņš ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Valodas izcelšanās

Antons Breidaks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Poētika. Daiļdarba elementi

Vitolds Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Poļu literātūra Viduslaikos un Renesansē

Staņislavs Kolbušovskis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Somu rakstniecības likteņi un meistari

Roberts Kroders ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top