Jauno latviešu valoda

Ilmārs Šlāpins ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Praktiska latviešu valodas un pareizrakstības mācība

Lidija Ziemele ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Baltu valodu izloksnes, rakstītais mantojums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Baltu valodas

Pjetro Umberto Dini ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Latviešu interpunkcija

Aina Blinkena ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca

A. Bankava ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Lauztās priedes

Jānis Rainis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Linguistica Lettica 23

(vairāki autori) ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Linguistica Lettica 7

(vairāki autori) ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Linguistica Lettica 4

(vairāki autori) ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Valsts valodas likums: Vēsture un aktualitāte

Valsts valodas aģentūra ☆☆☆☆☆

€ 10.00

The stylistics of Latvian

Jānis Rozenbergs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latviešu valodas praktiskā stilistika II

J.Rozenbergs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Nevācu Opics

Ludis Bērziņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Mūsu valoda

Jānis Kušķis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Valodas mācība

J.Kārkliņš, M.Rudzīte, E.Soida ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Mārcienas izloksne

Marta Strautiņa ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Mūsu valoda II

Jānis Kušķis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Valodniecības pamatjautājumi

J. Loja ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu valoda

Andrejs Veisbergs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Zilā puķe

Vecgrāvis Viesturs (sastādīja) ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Pope un kaimiņizloksnes

Lida Krautmane- Lohmatika ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu terminoloģijas izstrādes principi

Valentīna Skujiņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Prievārdu sistēma latviešu rakstu valodā

Daina Nītiņa ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Dantes Dievišķās komēdijas komentāri

Jūlijs Vecozols ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Caur krāsu logu

Anitra Roze ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Baltu valodas

Pjetro Umberto Dini ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu valodas kontaktu pētījumi

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu izlokšņu vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Tilti II Latviešu mītnes zemju antaloģija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Laviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā 1950-1965

Inguna Daukste-Silasproģe ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Анталогия Латышкой поэзии

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Как сделаны слова в русском языке

З.А. Потиха ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Русское литературное произношение

Р. И. Аванесов ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Новое в лингвистике

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Русский глагол

Русский глагол А.В. Бондарко, Л.Л. Буланин ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Общее языкознание

В.И. Кодухов ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Общая лингвистика

Эмиль Бенвенист ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Теоретическая и прикладная лингвистика

В.А. ЗВЕГИНЦЕВ ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Курс лекций по стилистике русского языка

А.К. Васильева ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Русский разговорный синтаксис

О.А. Лаптева ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top