Īsā literatūrzinātnisko terminu vārdnīca

L. Timofejevs, N. Vengrovs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Mūžīgie jautājumi

Jolanta Mackova ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Grāmatas un grāmatnieki

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Sinoles izloksnes apraksts

Maiga Putniņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Valodas mācība

J.Kārkliņš, M.Rudzīte, E.Soida ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Darbi latviešu dialektoloģijā

Marta Rudzīte ☆☆☆☆☆

€ 19.99

Latviešu rakstniecības vēsture

Teodors Zeiferts ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Atdots

Latviešu leksikoloģija

Alise Laua ☆☆☆☆☆

Latviešu rakstniecības vēsture

Teodors Zeiferts ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Русско-финский словарь

Ю.С.Елисеев ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Izlase

Vilhelms Humbolts ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kā uzrakstīt sasodīti labu romānu

Džeimss N. Frejs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Uzdevumi latviešu valodā. Mājas darbi 11. - 12. klasei.

Mārīte Maurmane ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu literārās valodas morfoloģija

Dzintra Paegle ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Dzejas ceļi

Sast. V.Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Jauno latviešu valoda

Ilmārs Šlāpins ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Latviešu valodas un literatūras aktualitātes

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Linguistica Lettica

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu literārās valodas morfoloģija

Dzintra Paegle ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Grāmatas un grāmatnieki

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Raiņa ritmi

Jānis Rudzītis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latviešu literatūras hronika 1

Raimonds Briedis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu literatūras hronika 2

Raimonds Briedis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu valodas kultūras jautājumi

Hermanis Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu valodas praktiskā gramatika

B.Ceplīte,L.Ceplītis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Ievads baltu valodniecībā. 1.daļa

A. Breidaks ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Grāmatas un grāmatnieki

Aleksejs Apīnis, E. Arājs, J. Paeglis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Valodniecībad pamatjautājumi

J. Loja ☆☆☆☆☆

€ 5.50

Poētika. Daiļdarba elementi

Vitolds Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu lirika XX gadsimta sākumā

Vitolds Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Grāmatas un grāmatnieki

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Jaunākā angļu literātūra 1890-1936

Viljams Metjūss ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ceļavējš cilvēku ciltij

Māris Baltiņš, Ina Druviete ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Dažādas valodas kļūdas

J.Endzelīns ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Jauno latviešu valoda

Ilmārs Šlāpins ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Jauno latviešu valoda

Ilmārs Šlāpins ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Mūsu valoda II

Jānis Kušķis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Vārds un tā pētīšanas aspekti

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Vārds un tā pētīšanas aspekti

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Īsā literatūrzinātnisko terminu vārdnīca

L. Timofejevs, N. Vengrovs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

The concise Oxford dictionary of linguistics

P. H. Matthews ☆☆☆☆☆

€ 4.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Grāmatas un grāmatnieki

Aleksejs Apīnis, E. Arājs, J. Paeglis ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas

Andrejs Bankavs, Ilga Jansone ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Grāmatas un grāmatnieki

Aleksejs Apīnis, E. Arājs, J. Paeglis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Vārds un tā pētīšanas aspekti

Benita Laumane ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Aizdedziet sveces

Irma Gremzde ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Ievads baltu valodniecībā. 1.daļa

A. Breidaks ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Latviešu jaunākās prozas izlase

Vija Jugāne ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ārzemju literatūras vēsture. XVII un XVIII gadsimts

Sergejs Artamonovs, Zoja Graždanska, Romans Samarins ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Latviešu valodas gramatika

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ārzemju literatūras vēsture. XVII un XVIII gadsimts

Sergejs Artamonovs, Zoja Graždanska, Romans Samarins ☆☆☆☆☆

€ 4.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu literatūras vēsture

Oto Čakars, A.Grigulis, M.Losberga ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu literatūras vēsture sešos sējumos. III Jaunās strāvas periods

Ēvalds Sokols (atb. redaktors) ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top