Augu izcelšanās

V. L Komarovs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Šūna un organisms

Marta Kusiņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ieraugi Baltijas jūru mūsu vienīgo un kopīgo

A. Ruskule, M. Kuris, G. Leipute, M. Vatwmaa, Š. Zableckis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Cilvēka bioloģija

Valters Klēzatels ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Augstāko augu sistemātika

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 19.00

Dabas aizsardzība

I. Danilāns ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Sēklas fitopatoloģiskā analīze

V. Kalniņa M. Seržāne ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Mūsu ezeru bioloģija

Zandis Spuris ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latvijas augu noteicējs

Jānis Bickis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Mežsaimniecībā kaitīgie kukaiņi

V.Šmits ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Nepiederošiem ieeja aizliegta

Armīda Priedīte ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Klimats un ilgtspējīga attīstība

Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Dālijas

A.Ozoliņš ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Vispārīgā bioloģija 10. un 11.klasei

J.Poļanskis, A.Brauns, N.Verziļins, A.Daņiļevskis, Ļ.Žinkins, V.Korsunska, K.Suhanova ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Dendroloģija

V. Lange, A. Mauriņš, A. Zvirgzds ☆☆☆☆☆

€ 23.00

Zemāko augu sistemātikas praktikums

Alfons Piterāns ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Vides vadība

Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meiere ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Klimats un ilgtspējīga attīstība

Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Meži aicina

A.šablis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Lernt Pflanzen kennen (Iepazīstiet augus)

Herbert Weymar ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Pflanzen fürs Zimmer

Jurgen Roth ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Rokasgrāmata bioloģijā

Valdis Balodis u.c. ☆☆☆☆☆

€ 14.00

Pavasara ziedi

Maruta Kusiņa ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Biotehnoloģijas horizonti

M. Beķers, G. Liepiņš, J. Raipulis ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Augstāko augu sistemātika

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Mazā koka izglītība

Forests Kārters ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Meži aicina

A.šablis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Tautsaimniecībā derīgo augu agrotehnika un bioloģija

T.Pūka ( red.) ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Mežkopības priekšnosacījumi

Pēteris Zālītis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Mežierīcība

P. Skudra ☆☆☆☆☆

€ 49.00

Mežkopības priekšnosacījumi

Pēteris Zālītis ☆☆☆☆☆

€ 17.50

Tīruma nezāles un to apkarošana

Semjons Pogodins ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kā barojas augi

G. Riņķis, H. Ramane ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Augsnes zinātne un vispārīgā zemkopība

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Vispārīgā bioloģija 10. un 11.klasei

J.Poļanskis, A.Brauns, N.Verziļins, A.Daņiļevskis, Ļ.Žinkins, V.Korsunska, K.Suhanova ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latvijas PSR augļu bioķīmiskais sastāvs

K. Gūtmanis ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Mežu ceļvedis

Liene Auniņa ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Latviešu valodas augu nosaukumi

Inese Ēdelmane, Ārija Ozola ☆☆☆☆☆

€ 45.00

Ratschläge für den Kakteenfreund

Dr.sc.Siegfried Brehme ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Die Fruchtbarkeit der Erde

Ehrenfried Pfeiffer ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Augļkopība

J. Sudrabs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Fitopataloģija

P.Golovina, M. Gorļenko ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Botānikas mācīšanas metodika

Prof. B.V. Vsesvjatskis, V.N. Vučetičs ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Дендрология и основы зеленого строительства

Виктор Степанович Холявко ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Atvasāji un egļu meźs

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Cilveka anatomija

Maruta Kusiņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Augļkopība

J. Sudrabs ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Molekulārā hronika mūsos

E. Cielēns ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Vispārīgā radiobioloģija

A. Millers ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Ieraugi Baltijas jūru mūsu vienīgo un kopīgo

A. Ruskule, M. Kuris, G. Leipute, M. Vatwmaa, Š. Zableckis ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Ģenētikas pamati

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Ģenētikas pamati

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

THE COSMIC SERPENT. DNA and the origins of knowledge

Jeremy Narby ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem

Līga Strazdiņa, Ligita Liepiņa, Anna Mežaka, Linda Madžule ☆☆☆☆☆

€ 8.50

Dubultspirāle

Džemss D.Votsons ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Растения-хищники

В.Александрова ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Auga dzīve

K.A.Timirjazevs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top