Pagājušo gadu Latvija

Ilga Kreituse ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latgale un tās ļaudis

Pēteris Zeile ☆☆☆☆☆

€ 6.34

Rīga 20.gadsimta sākuma pastkartēs

Inta Štamgute ☆☆☆☆☆

€ 85.00

Virtuves vārdene

Janīna Kursīte ★★★★★

€ 10.00

Eddas dziesmas

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs

Kārina Pētersone, Ilze Būmane ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Mūža godi

Sastādīja K. Grencions, E. Krastkalns ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Laikazīmes

Oskars Gerts, Arturs Mauriņš ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Latvijas vēsture 1710-1800

Edgars Dunsdorfs ☆☆☆☆☆

Latviešu tautas tērpi. Vidzeme

Zīle Bremze, Velta Rozenberga ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Latvju dainu izlase

Sakārt. Valdemārs Ancītis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Sarkanais Piekūns

Ireneušs Gvidons Kaminskis ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Mūsu tautas saknes

Andrejs Krūmiņš ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Nezināmais karš

Latvijas nacionālo partizānu apvienība ☆☆☆☆☆

€ 49.98

Pārcēlāji

Ēriks Tomsons, Pēteris Jansons, Laimonis Pētersons, sast. M.Zirnīte ☆☆☆☆☆

Svečturis Latgales keramikā

Irēna Vilčuka ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Rīgas Salas

Gundega Repše, Kaspars Goba ☆☆☆☆☆

Latviešu buramie vārdi 1. un 2.daļa

K.Straubergs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Kā rodas Oda priekam

Juris Jansons ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā

Janīna Kursīte ☆☆☆☆☆

Очерки истории Латвии

Mārtiņš Virsis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Baltiešu gredzens

Zigfrīds fon Fēgezaks ☆☆☆☆☆

Latgales sasniegumi Latvijas valsts laikā

Alfrēds Goba ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Naftas karš

Antons Ciška ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Latvijas rūpniecības strādnieku dzīves līmenis, 1900-1914

Jānis Bērziņš ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Tā runā Rūvenē

Līga Siliņa ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Latvju dainu izlase

Sakārt. Valdemārs Ancītis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Senā Rīga, 9. sējums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Labie vārdiņi

Terēze Laube ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Quo vadis, Cēsis? Cēsīm 800

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 17.00

Saule sēja sudrabiņu

Kārlis Arājs ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Dzelzs maska un grāfs Senžermēns

Edvards Radzinskis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Meitene ar zelta matiem

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviskās sadzīves tradīcijas un godi

Diāna Karaša ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Lejup pa Amazoņu upi

Arturs Lielais ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās

Sastād. R.Birzgalis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Madonas muzeja raksti

Indulis Zvirgzdiņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Saules dainas

V.Vīķe-Freiberga, I.Freibergs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Птенцы гнезда Петрова

Н. И. Павленко ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Labi ļaudis

Rudīte Raudupe ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Vēstules nākamībai

M. Vestermanis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Zeme cēla zāli

Sastādījis Knuts Skujenieks ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Rīgas dzīvokļu "likumīgā" izlaupīšana, 1944 - 1949

Jānis Kalnačs ☆☆☆☆☆

€ 39.98

Teiksma par Rāmu

Premčands ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra

Renāte Blumberga, Tapio Mäkeläinen, Karl Pajusalu ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ausmas zeme

Sanita Lazdiņa (sast.) ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Nāc nākdama, Jāņu diena

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Desmit dienas, kas satricināja pasauli

Džons Rīds ☆☆☆☆☆

Latviešu tautas piedzīvojumi

Uldis Ģērmanis ☆☆☆☆☆

€ 0.10

Latviešu svētki, Latv.svinamās dienas

Osvalds Līdeks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Uzvaras ēna

Viktors Suvorovs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas

Gothards Frīdrihs Stenders ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Rīga sociālisma laikmetā

A. Drīzulis ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Laikmetu griežos

Andrejs Upīts ☆☆☆☆☆

Krišjānis Barons un "Latvju dainas"

Kārlis Arājs ☆☆☆☆☆

Arheoloģija un Etnogrāfija XXIV.Grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top