Bērnu mūzikas antoloģija 3

Sastādījis O.Grāvītis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Bērnu mūzikas antoloģija 4

Oļģerts Grāvītis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Muzikas elementārā teorija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Krievu mūzikas literatūra

E. Smirnova ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Par mūziku

Jānis Sudrabkalns ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Dziedāsim, rotāsim

Andris Vītoliņš ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Klavieru spēles mācīšanas metodika

S.Rozenberga ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Kora zinātņu pamati

J. Mediņš ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Par latviešu tautas dziesmu

Teodors Tomsons ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Kora dziedātāju rokasgrāmata

Daumants Gailis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Jo dziedāju, jo skanēja I

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Dziesmas tēvzemei

V.Boža ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Latvju dziesmas Tēvijai

Inta Fārenhorste, Leonhards Fārenhorsts, Andris Zunde ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Mācies spēlēt ģitāru

Fils Kapone ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Krievu klasiskā mūzika

P.Pečerskis ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Gaišie Ziemassvētki

Normunds Kolbergs, Diāna Krampe ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Uldis Stabulnieks. Tik un tā.

Daiga Mazvērsīte ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Viss cits ir troksnis

Alekss Ross ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē

Ilma Grauzdiņa ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Dziedāsim, rotāsim. Klavieru spēles ābece

Andris Vītoliņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kurš darbiņš labāks?

DZ.R.Zemzare, A.Žilinskis ☆☆☆☆☆

Janka 100

Alfons Kalns ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Likteņdziesma 1.grāmata

Solvita Smiļģe ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Ла Скала / La Scala

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Jansonu dzimta: Arvīds, Iraīda, Mariss, Ilona

Inga Reča ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Karma

Boy George ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Emīla Dārziņa dzīves un darba vietas

A.Anspaks ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Operu libreti

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Par mūziku

Emīls Dārziņš ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvju dziesmas tēvijai

A.Zunde ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Eneīda

Vergila ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Filadelfija. Imants Mežaraups - dzīvē un mūzikā

Luāna Loinerte ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Vārds dziesmai

Latvijas ĻKJS Centrālā komiteja ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Dziesmas ceļš

A.Verners ☆☆☆☆☆

The Beatles Biogrāfija

Hanters Deiviss ☆☆☆☆☆

€ 5.00

World of Hits Vol.2

Populārā mūzika ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Sadziedāšanās nakts grāmata

Sast. J.Vaivods ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Alutiņi,vecais brāli...

B.Putniņa ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Vispārējā mūzikas vēsture

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Galda dziesmas

Imants Vasmanis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Precību dziesmas

Jēkabs Vītoliņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ziņģu buķetīte

Jānis Niedre ☆☆☆☆☆

Krievu mūzikas literatūra IV

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Krievu mūzikas literatūra III

A. Kandinskis E. Orlova ☆☆☆☆☆

Krievu mūzikas literatūra II

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Krievu mūzikas literatūra I

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

Izcilākie padomju komponisti

O. Grāvītis A.Verners ☆☆☆☆☆

Latvijas mūzika renesansē: priekšvēstneši, briedums, konteksti

Ilze Šarkovska-Liepiņa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Operu libreti

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 7.00

The Beatles Biogrāfija

Hanters Deiviss ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Leģenda rudenī

Elita Veidemane ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Raimonda Paula melodijas

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Skani senā dziesma

Daumants Reiters, Ivars Mazurs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas Zvaigznes, Savienojieties!

Edgars Liepiņš ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Led Zeppelin. Mūzika, cilvēki un simboli.

Klāss Vāvere ☆☆☆☆☆

€ 14.00

Raimonda Paula dziesmas

I. Vasmane ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Gadskārtu ieražu dziesmas

Jēkabs Vītoliņš ☆☆☆☆☆

€ 19.50

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija

Sofija Vēriņa ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Vecās likteņdzirnas

Eduards Rozenštrauhs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top