Pašvaldību darbība un attīstība

Edvīns Vanags, Inga Vilka ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Protokols

Aija Odiņa ☆☆☆☆☆

Ekoloģisko tiesību pamati

Jānis Strautmanis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Римское право

Пухан И., Поленак-Акимовская М. ☆☆☆☆☆

€ 15.00

LATVIJAS PADOMJU SOCIĀLISTISKĀS REPUBLIKAS KRIMINĀLPROCESA KODEKSS

LATVIJAS PSR TIESLIETU MINISTRIJA ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Kriminālprocess un tiesu pierādījumi

Arturs Liede ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 1919-2014

Kristīne Strada, Anita Brakša, Jānis Deinats, Gita Bērziņa, Baiba Lazdiņa ☆☆☆☆☆

€ 17.00

Lietas ierosināšana Satversmes tiesā

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Romiešu civiltiesību pamati

Voldemārs Kalniņš ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Dzīvoklis: īre, privatizācija, īpašums

Rolands Krauze ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Drošība un tiesiskums Latvijā

Aivars Tabuns, Antra Torgāne ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Eiropas tiesības

Valdis Blūzma, Arnis Buka, Eduards Bruno Deksnis u.c. ☆☆☆☆☆

€ 5.50

Eiropas savienības tiesību piemērošana

Donāts Eberts, Ieva Freija, Kristīne Jarve u.c. ☆☆☆☆☆

€ 7.50

Civillikums, 12 izdevums

Latvijas vēstnesis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai

Vidaga Skuja ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē

TORGĀNS KALVIS, MATULE SANNIJA ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Latviešu - angļu - latviešu juridisko terminu vārdnīca

Steisija O.Kondrela, Viljams K.Kondrels ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri.Mantojuma tiesības

R.Krauze, Z.Gencs ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Tiesu prakse un komentāri

Andris Grūtups ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības

Jānis Grigeļonis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Civillikums. Lietu tiesības

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Par dzīvojamo telpu īri

Rolands Krauze ☆☆☆☆☆

Справочник по нормотворческой технике

Т. Ф Яковлева ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Теория государсва и права

С. С. Алексеев ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Noziedzība Latvijā

Silvija Kristapsone ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvijas PSR Kriminālprocess

A.Liede ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ievads tiesībās

Jānis Neimanis ☆☆☆☆☆

Krimināllikuma zinatniski-praktiskais komentārs- vispārīgā daļa

U.Krastiņš, V.Liholaja, A.Niedre ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Starptautiskās privāttiesības I

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Latvijas PSR Kriminālprocess

A.Liede ☆☆☆☆☆

Krimināllikums neformālā skatījumā

A.Loskutovs, A.Judins ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Lietu tiesības

Jānis Rozenfelds ☆☆☆☆☆

€ 13.00

Starptautiskās privāttiesības I

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Padomju civiltiesības I

J.Vēbers ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas PSR Kriminālprocess

A.Liede ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top