Latgales rakstu gaismā

Andris Vējāns ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Jūra latviešu valodā un folklorā

Benita Laumane ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Johans Kristofs Broce. Zīmējumi un apraksti (4 sējumi)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 100.00

Romas imperatoru seksuālā dzīve

Naidžels M. Kothorns ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā

Francisks no Moliano ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Lata naudas zīmes / Lats Coins and Notes 1993-2013

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Latviešu saraksti

Arvīds Auns-Urālietis ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Latvju dziesmas

A.Abelāns (sastādītājs) ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Итальянская повесть 70-е годы

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Петуний Апулей

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Ринг за колючей проволкой

Георгий Свиридов ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Чудесный Рог

Народные балады ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Робинзон Крузо

Даниель Дефо ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Укрощение

Джуд Деверо ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Labie vārdiņi

Terēze Laube ☆☆☆☆☆

€ 4.00

"Mana māja" 1940-1944. Pilns komplekts.

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 150.00

Latvijas Ūniversitate Ilustrācijās

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Ko stāsta vecās Rīgas ielas un nami

Z.Ērgle, S.Cielava ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Darba vara lielu dara

Sastādīja Jānis Alberts Jansons ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Kurzemes kroņa zemes un zemnieki 1795-1861

H.Strods ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Informācija pārdomām

Aloizs Vaznis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ar spalvu un zobenu

Valentins Pikulis ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Taureņa lidojums akmenī

Anna Skaidrīte Gailīte ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Deviņu vīru spēks. Stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem 1918-1940

Gatis Krūmiņš, Aivars Stranga, Ēriks Jēkabsons, Sandra Liniņa, Jānis Veckrācis, Aija Andžāne ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Sapiensi. Cilvēces īsā vēsture

Juvāls Noass Harari ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Mūsu tēvzemes aprakstīšana

Krišjānis Barons ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Talsi

G.Moors ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Neuzvarētais ķeceris. Mārtiņš Luters un viņa laiks

E. Solovjovs ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Saukas skices

Vilnis Vietnieks ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Napoleons Bonaparte, 1769-1821

Jānis Ozols ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvijas vēsture II daļa 1290-1905

Alberts Ozols ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Pretestības kustība Latvijā

Ādolfs Šilde ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ledlauzis. Kurš sāka Otro Pasaules karu?

Viktors Suvorovs ☆☆☆☆☆

€ 12.00

20. gadsimta vēsture vidusskolai

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kivtu kapulauks

E.Šnore ☆☆☆☆☆

€ 11.00

Pāvesti XX gadsimtā

J.Griguļevičs ☆☆☆☆☆

€ 2.50

Latviešu tautas mīklas

sast. A.Ancelāne ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Sengrieķu mīti un varoņteikas /1959/

N.Kūns ☆☆☆☆☆

€ 7.00

No Rīgas plašajā pasaulē

Andris Ritmanis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Rezervēts

Jūs nekad viņu nenogalināsiet

Armands Puče ★★★★★

€ 15.00

Aku-Aku Lieldienu salas noslēpums

Tūrs Heijerdāls ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Tērbatas Universitāte

Arnis Vīksna ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latvijas vēsture 1914-1940

Ādolfs Šilde ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Dzimtas vēsture. Manas dzimtas ciltskoks

Ilgonis Riņķis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Kurzemes kuģniecība un kolonijas XVII g. Simtenī.

K. Upelnieks ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Cilvēki.Kā mēs visu sabojājām.Ekskurss vēsturē

Toms Filipss ★★★★☆

€ 8.00

Rīga zem Rīgas

Andris Caune ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Sudraba Smildziņa

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 9.90

Latviešu lidotāji zem svešiem karogiem

Edvīns Brūvelis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latvijas namdaris Vilis Olavs

Fēlikss Krusa ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Zemnieku telpu apgaismojums

Sigurds Lūsis ☆☆☆☆☆

PASAULES RAKSTNIECĪBAS VĒSTURE

R.Egle, A.Upīts ☆☆☆☆☆

LATVIEŠU TAUTAS DZĪVESZIŅA 4

Anta Rudzīte, Oļģerts Tālivaldis Auns ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Двадцать три ступени вниз

М.К. Касвинов ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu tautas pasakas

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top