Ķentes pilskalns un apmetne

A.Stubovs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Zobeni Latvijas teritorijā no 7. līdz 16.gadsimtam

Artūrs Tomsons ☆☆☆☆☆

€ 38.00

Latvijas arheoloģisko senlietu kolekcijas Vācijas muzejos

Ingrīda Līga Virse ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Мезолит СССР

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 24.00

Cēsu novada vēsture II

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Senā Rīga, 9. sējums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 14.00

Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks

F.Zagorskis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Cauri gadsimtiem

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Ceļvedis cilvēces aizvēsturē

Roberts Dž Meiers ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Arheoloģija un etnogrāfija VIII

Latvijas PSR zinātņu akadēmijas vēstures institūts ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Arheoloģija un etnogrāfija XI

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Arheoloģijas terminu vārdnīca

Jānis Graudonis ☆☆☆☆☆

€ 22.50

Pētījumi Rīgas arheoloģijā

Andris Caune ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Rīga zem Rīgas

Andris Caune ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Vēstures atslēgas

Aleksejs Oparins ☆☆☆☆☆

€ 13.00

Balti senatnē

Valentīns Sedovs ☆☆☆☆☆

€ 5.50

Noklusētie arheoloģijas atklājumi

Luks Birgins ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Turaidas pils II. Atradumi

Jānis Graudonis ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Rīga zem Rīgas

Andris Caune ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Civitas et castrum ad Mare Balticum

Andris Caune, Ēvalds Mugurēvičs, Ieva Ose u.c. ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Ceļvedis cilvēces aizvēsturē

Roberts Dž Meiers ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Dievi, kapenes un zinātnieki

K.V.Cerams ☆☆☆☆☆

€ 0.50

Arheoloģiskie pieminekļi gnp

J. Apals ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu vitrāža

Tenis Grasis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Rīga zem Rīgas

Andris Caune ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu vitrāža

Tenis Grasis ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Īsa Latvijas seno iedzīvotāju apģērba vēsture

Anna Zariņa ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Arheoloģiskie pieminekļi gnp

J. Apals ☆☆☆☆☆

Dievi, kapenes un zinātnieki

Kurts Vilhelms Cerams ☆☆☆☆☆

€ 0.80

The Story of Riga

Andris Kolbergs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā

Loze, Ilze ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latvijas PSR arheoloģija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 26.00

Rīga zem Rīgas

Andris Caune ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Atrast pilskalnu

Juris Urtāns ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Vēstures atslēgas

Aleksejs Oparins ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Akmens laikmets Lubāna klānos

I. Loze ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Akmens laikmets Lubāna klānos

I. Loze ☆☆☆☆☆

€ 6.90

Senatnes pēdās

J.Graudonis, V.Urtāns ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ceļvedis Latvijas senvēsturē

Arnis Radiņš ☆☆☆☆☆

€ 20.00

По следам древних культур

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.90

Die Welt des Mittelalters

Kurt Pfister ☆☆☆☆☆

€ 20.80

Latvijas PSR arheoloģija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Latvijas PSR arheoloģija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Arheoloģija-Latvijas PSR raksti

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Arheoloģija-Latvijas PSR raksti

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Nocietinātās apmetnes Daugavas lejtecē

Jānis Graudonis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Arheoloģijas terminu vārdnīca

Jānis Graudonis ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Рига под Ригой

Andris Caune ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā

Loze, Ilze ☆☆☆☆☆

€ 2.00

The Story of Riga

Andris Kolbergs ☆☆☆☆☆

€ 7.90

Arheoloģiskie pieminekļi gnp

J. Apals ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top