Savai Valodai

Latviešu valodas institūts ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Latvijas preses valoda

Dite Liepa ☆☆☆☆☆

€ 4.00

No ģermānismiem

Ojārs Bušs ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Savai Valodai

Latviešu valodas institūts ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Latviešu jaunākās prozas izlase

Vija Jugāne ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Valoda. Lasāma grāmata pamatskolai. 4. gads

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Valoda - kultūras instruments

Daniels Everets ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu gramatika 1783

Gothards Frīdrihs Stenders ☆☆☆☆☆

€ 26.00

Izlase

Vilhelms Humbolts ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs

Guntis Berelis ☆☆☆☆☆

The World in a Frame - What We See in Films

Leo Braudy ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Valodniecības pamatjautājumi

J. Loja ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Stenografija I

Stenografu kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Stenografija II Saīsinātais raksts

Autoru kolektīvs ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Latviešu jaunākās dzejas izlase

Inta Čaklā ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Onomastica lettica 5

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Piemares ļaudis un likteņi. Rakstu krājums 2015

Anda Kuduma, Gunta Smiltniece, Daiga Straupeniece u.c. ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Zilā puķe

Vecgrāvis Viesturs (sastādīja) ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Русско-финский словарь

Ю.С.Елисеев ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latvijas preses valoda

Dite Liepa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Kūduma izloksnes teksti

Rūdolfs Grabis ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Svētciema izloksnes apraksts

E. Putniņš ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu literatūra 2007–2015

Sastādījis Kārlis Vērdiņš ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Valodas kultūra teorētiskā skatījumā

Inta Freimane ☆☆☆☆☆

Latvijas preses valoda

Dite Liepa ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Ceļavējš cilvēku ciltij

Māris Baltiņš, Ina Druviete ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Latviešu tautasdziesmu valoda

Arturs Ozols ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Mārcienas izloksne

Marta Strautiņa ☆☆☆☆☆

€ 12.00

XX gadsimta ārzemju literatūras vēsture

Zoja Graždanska ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Instrukcija vietu vārdu vācējiem

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Žurnāls GRĀMATA 1993/1

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 4.90

Valodas mācība

J.Kārkliņš, M.Rudzīte, E.Soida ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Literārā Kurzeme

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Mazā latviešu literatūras vēsture

Līgotņu Jēkabs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Īsā literatūrzinātnisko terminu vārdnīca

L. Timofejevs, N. Vengrovs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Krievu valoda iesācējiem

Jūlija Ovsijenko ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu literatūra 2007–2015

Sastādījis Kārlis Vērdiņš ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Krievu valoda iesācējiem

Jūlija Ovsijenko ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Grāmatas un grāmatnieki

Aleksejs Apīnis, E. Arājs, J. Paeglis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē

Benita Laumane ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Latviešu terminoloģijas izstrādes principi

Valentīna Skujiņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Suitu novada mantojums Vietvārdi

Dace Nasteviča ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Krievu valoda iesācējiem

Jūlija Ovsijenko ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Vārds doma runa

Dzintra Mendziņa ☆☆☆☆☆

Lauztās priedes

Jānis Rainis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu rakstniecības vēsture

Teodors Zeiferts ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Grāmatas un grāmatnieki

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu lirika XX gadsimta sākumā

Vitolds Valeinis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Zilā puķe

Vecgrāvis Viesturs (sastādīja) ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Tilti II Latviešu mītnes zemju antaloģija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top