Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas

Andrejs Bankavs, Ilga Jansone ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Ķikuraina valodiņa

Rūta Koluža ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Letonika trešais kongress

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Letonika otrais kongress. Valodniecības raksti 2

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Латышско-русское двуязычие

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Rainis. Cilvēks

Ilmārs Šlāpins, Antonija Skopa-Šlāpina, Zane Šiliņa, Kārlis Dovnorovičs, Anda Lāce ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Jauno latviešu valoda

Ilmārs Šlāpins ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Moderna cilvēka valoda

Daina Nītiņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Latviešu interpunkcija

Aina Blinkena ☆☆☆☆☆

Latviešu personvārdu vārdnīca

Klāvs Siliņš ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Semantiskie dialektismi ziemeļrietumvidzemes izloksnēs

Elga Kagaine ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 6.00

Linguistica Lettica 18

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vārds doma runa

Dzintra Mendziņa ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latvijas vietvārdu vārdnīca. Paeglis-Piķu-

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Darbu izlase 1

Antons Breidaks ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu izlokšņu vārdnīca. Prospekts

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Valsts valodas likums: Vēsture un aktualitāte

Valsts valodas aģentūra ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Lībiešu rakstu valoda

Valts Ernštreits ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Linguistica Lettica 17

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Linguistica Lettica 11

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Linguistica Lettica 10

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Linguistica Lettica 7

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Linguistica Lettica 3

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vārds un tā pētīšanas aspekti 13 (2)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Latviešu valoda

Andrejs Veisbergs ☆☆☆☆☆

€ 50.00

Vārds un tā pētīšanas aspekti 17 (2)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vārds un tā pētīšanas aspekti 17 (I)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Vārds un tā pētīšanas aspekti 16 (II)

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 2.00

Pope un kaimiņizloksnes

Lida Krautmane- Lohmatika ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Kāpēc mēs tā sakām? 2.daļa

Jūlijs Aldersons ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Vladimirs Kaijaks

Astrīda Skurbe ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Lauztās priedes

Jānis Rainis ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Baltu valodas

Pjetro Umberto Dini ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Latviešu valoda

Andrejs Veisbergs ☆☆☆☆☆

Senie un mūsdienu raksti

K. Karulis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Valodas izcelšanās

Antons Breidaks ☆☆☆☆☆

€ 5.00

No ģermānismiem

Ojārs Bušs ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs

Guntis Berelis ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Balti un ārieši

Suniti Kumars Čaterdži ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Mana novada valoda. Lejaskurzeme

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Tilti II Latviešu mītnes zemju antaloģija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Izlase

Vilhelms Humbolts ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Fin de siecle: Literārā kultūra Latvijā

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Darbu izlase

Jānis Endzelīns ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latviešu tautasdziesmu valoda

Arturs Ozols ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Mazā latviešu literatūras vēsture

Līgotņu Jēkabs ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Lībiešu rakstu valoda

Valts Ernštreits ☆☆☆☆☆

€ 29.00

Mūsu valoda

Jānis Kušķis ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Latviešu personvārdu vārdnīca

Klāvs Siliņš ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Valoda tulkojumā

Anita Rožkalne, Mārīte Āboltiņa, Velga Līcīte, Jānis Romanovskis, Baiba Dūdiņa ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Latviešu valodas kultūras jautājumi

Hermanis Bendiks ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Reģistrēties Pieslēgties
Top